φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων

ΠΟΛ. 349/19-12-1986 Επιστροφή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ. 3657/442/ΠΟΛ. 349/19-12-1986 ............................... ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ [...]