Φορολογική κατοικία νομικών προσώπων

ΠΟΛ.1283/30.12.2013 Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΠΟΛ.1283/30.12.2013  Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του [...]

Άρθρα Φορολογική κατοικία νομικών προσώπων

Πηγή:Αρτιον ΑΕ  Συγγραφέας Γιώργος Δαλιάνης Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νέου Κ.Φ.Ε [...]