Μετατροπή Σύμβασης

Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου

Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 40 [...]