Λύση ΟΕ

Λύση και οριστικό «κλείσιμο» επιχείρησης πχ Ο.Ε.

Συγγραφείς: Λ. Σκουλαρίκη, Ν. Σγουρινάκης Τα νομικά βιβλία μας λένε με ποιους τρόπους [...]

Λύση και οριστικό «κλείσιμο» επιχείρησης

Λύση και οριστικό «κλείσιμο» επιχείρησης (το παράδειγμα της ΟΕ), Λ. Σκουλαρίκη, Ν. [...]

ΕΒΕΑ – Λύση και Διακοπή Ο.Ε. –

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά είναι τα αποτελέσματα της καταγγελίας των προσωπικών [...]