Κάτοικοι Εξωτερικού

ΠΟΛ. 1058 – Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 459 [...]

Φορολογική κατοικία – Φορολόγηση συζύγων – Κάτοικοι εξωτερικού

Φορολογικές - ΣτΕ 1445/2016 Τμ. Β΄ επταμ. [Φορολογική κατοικία - Φορολόγηση συζύγων - [...]

Κάτοικος εξωτερικού που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα

Α. Κάτοικος εξωτερικού που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα Φυσικό πρόσωπο κατοικεί στο [...]

Απόφαση ΓΓΔΕ για υποκείμενους στο ΦΠΑ που είναι εγκατεστημένοι εκτός Ελλάδος

Από τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γεώργιο Πιτσιλή Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που [...]

Ο Φορολογικός Εκπρόσωπος του κατοίκου εξωτερικού από την 1/1/2014 και μετά

Από τον Ορέστη Σειμένη Φοροτεχνικό-Συγγραφέα [...]

Φορολογική κατοικία και φορολογία κατοίκων εξωτερικού

Συγγραφέας : Γιώργος Δαλιάνης [...]