ΙΚΕ

 ΙΚΕ – Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

 ΙΚΕ - Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία Η νέα εταιρεία ως μέσο εμπορικής [...]

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, [...]

Ε. Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), κατέχει βιοτεχνικό ακίνητο και πρόκειται να μετατραπεί σε ΙΚΕ. [...]

Η μετατροπή Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε.

Η μετατροπή Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. Του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Φίλιππου [...]