Εκπιπτόμενες Δαπάνες

Άρθρα  Οδηγός έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών (Επικαιροποίηση μέχρι και το ν. 4485/2017) 

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2017 ] (Οδηγός έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών (Επικαιροποίηση [...]

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες [...]

Η έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών

Συγγραφέας : Nικόλαος Γκέκας, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄, BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕΣτο άρθρο [...]