εισφορών

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρηματιών, εταίρων, διαχειριστών και μελών Δ.Σ.

Του Γιάννη Σταματόπουλου Οικονομολόγος - Φορολογικός Σύμβουλος,Υπ. Διδάκτορας του [...]