διακοπή

ΠΟΛ.1045/10.2.2015 Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

ΠΟΛ.1045/10.2.2015  -  Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας [...]