Δελτία Αποστολής

Πότε δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού διακίνησης

εν απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης στις εξής περιπτώσεις: α) Όταν [...]