βαθμοι συγγένειας

Είδη συγγένειας και βαθμοί συγγένειας

Στη νομική επιστήμη ως συγγένεια εννοείται ο οικογενειακός δεσμός ή σχέση που [...]