Αγρότες

Αγρότες και Μισθώσεις Γαιων

Αγρότες : Ο υπολογισμός των ενοικίων και η μίσθωση σε είδος  Απαντά ο Γιώργος [...]

Οδηγός φορολογίας αγροτών

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ [...]