Έκπτωση Δαπανών

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες [...]

Η έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών

Συγγραφέας : Nικόλαος Γκέκας, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄, BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕΣτο άρθρο [...]

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι δαπάνες των ΔΕΚΟ ανώ των 500 ευρώ που εξοφλούνται με μετρητά στα γκισέ

Λύση στο θέμα της εξόφλησης των λογαριασμών των ΔΕΚΟ αξίας άνω των 500 ευρώ με μετρητά, [...]