ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έκδοση 01 (16.12.2019) Πηγή : Taxheaven 1. ΓΕΝΙΚΑ Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αντλεί από το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ το σύνολο των δεδομένων του μητρώου οικοδομοτεχνικών έργων. Κατά την απογραφή στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ κάθε έργο χαρακτηρίζεται ως [...]

Read more

δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠρώτη ανάρτηση την 10η-06-2016ΥΠΟΧΡΕΟΙ1. Ποιοι έχουν [...]

Επισημάνσεις – Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών από τα ακαθάριστα έσοδα

 Σύμφωνα με την γενική αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, οι δαπάνες στην πλειονότητά τους [...]

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και [...]

Εκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών

Με την περίπτωση γ’ του άρθρου 23 του Ν. 4172 ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα [...]

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρηματιών, εταίρων, διαχειριστών και μελών Δ.Σ.

Του Γιάννη Σταματόπουλου Οικονομολόγος - Φορολογικός Σύμβουλος,Υπ. Διδάκτορας του Παν. [...]

Άρθρα Μετατροπή το πενθήμερο σε εξαήμερο

Άρθρα Μετατροπή το πενθήμερο σε εξαήμερο Ανδρέας Κ. ΣακελλαριάδηςΛογιστής – [...]

ΠΟΛ.1070/2016 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ   ΑΔΑ:ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ [...]

Παρακράτηση φόρου μερισμάτων εντός του έτους και παραδείγματα

 Εισόδημα που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτωνΕισόδημα από μερίσματα που θα [...]

Πρόσθετες – Ειδικές άδειες των μισθωτών

Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ειδικές άδειες με ή χωρίς αποδοχές [...]

Επιβολή Προστίμου Λόγω Μη Έκδοσης Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών

Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πρόστιμο επισύρει η μη έκδοση απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε [...]

Πότε ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια σπουδών

Εκτός από την κανονική τους άδεια, οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές [...]

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-1493/11.4.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τη λύση και θέση σε εκκαθάριση εταιρειών υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-1493/11.4.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τη λύση και θέση σε [...]

ΠΟΛ.1061/2016 Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών

ΠΟΛ.1061/2016 Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της [...]

Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα

Αριθ. πρωτ.: Δ15Α 1039280 ΕΞ 2015/ 23.3.2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά [...]

Άρθρο: Αποτίμηση Ανθρώπινου Δυναμικού – Μια νέα Μέθοδος

Άρθρο: Αποτίμηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Μια νέα Μέθοδος Πηγή : Power Tax Συγγραφέας : Ιωάννης Θ. [...]

Tι αλλάζει στη φορολογία εισοδήματος από 1.1.2016

. Με το ψηφισθέν το βράδυ της Κυριακής σχέδιο νόμου επέρχονται, πέρα της ασφαλιστικής [...]

Φορολογική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εισφορών εταίρου – διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή μετόχου – μέλους ΔΣ, Α.Ε.

. Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΦΕ (Ν 4172/2013, ισχύς από 1/1/2014) και την κατάργηση των [...]

ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 4308/2014)

Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα ανά κατηγορία μεγέθους Παναγιώτης [...]

Αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας

Υπογράφηκε, η ρύθμιση βάσει της οποίας δίνεται η δυνατότητα άρσης της ακινησίας επιβατικών [...]

Απουσία κανόνων και ρυθμίσεων για τις μισθώσεις τουριστικών ακινήτων πλατφόρμας Airbnb

Α.Π. Τ.Κ.Ε.: 74/15.04.2016 «Απουσία κανόνων και ρυθμίσεων για τις μισθώσεις τουριστικών ακινήτων [...]