Φορολογία Πλοίων

Ιδιάζουσα φορολόγηση πλοίων

Ιδιάζουσα φορολόγηση πλοίων – Μη απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του πλοιοκτήτη ή [...]
1
Επικοινωνήστε μεσω Whatsapp.
α. Απο Υπολογιστή: Θα συνδεθείτε μεσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε στην Εφαρμογή Whatsapp.
β. Απο Κινητό: Εαν έχετε την εφαρμογή απλά θα μεταβεί αυτόματα.
Powered by