Φορολογία Πλοίων

Εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Του Φώτη Τσιατούρα Φοροτεχνικού, συγγραφέα, τ. επόπτη Π.Ε.Κ. Αθηνών, επιστημονικού [...]

Α.1179/2019 α) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/ 4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988). β) Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018

[...]

ΠΟΛ.1141/30.6.2015 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α’) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2015 ] ΠΟΛ.1141/30.6.2015 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α') [...]

(Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2016 ] Αριθμ. 3133. 1- 10229- 2016/4.2.2016 Καθορισμός Υποδείγματος [...]

Άρθρα Απαλλαγή ΦΠΑ της ναύλωσης και εκμίσθωσης πλοίων και αεροσκαφών – Κρουαζιέρες – Επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής – Εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών – Λοιπά θέματα εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 27.1.δ’ και ε’ σε σχέση με το άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2018 ] (Απαλλαγή ΦΠΑ της ναύλωσης και εκμίσθωσης πλοίων και [...]

Υποβολή φορολογικής δήλωσης συμπλοιοκτησίας αλιευτικού σκάφους

09/05/2017 - 17:57 Αλιείς ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ έχουν συστήσει συμπλοιοκτησία [...]

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 27/1975 Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

Πιό πρόσφατη Κωδικοποίηση με τον νόμο 4465/2017 την 2017-04-04 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/1975 «Περί [...]

ΠΟΛ.1141/30.6.2015 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α’) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

[...]

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4256 Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4256   Με κωδικοποίηση έως κ τον νόμο 4532/2018 την 05-04-2018 (Κωδικοποίηση απο [...]

ΠΟΛ.1156/9.5.1997  Φ.Π.Α. – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – Νόμοι 2386/1996 (ΦΕΚ.43/Α/7.3.1996), 2390/1996(ΦΕΚ.54/Α/21.3.1996), 2399/1996 (ΦΕΚ.90/Α/27.5.1996) 

ΠΟΛ.1156/9.5.1997  Φ.Π.Α. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Νόμοι 2386/1996 (ΦΕΚ.43/Α/7.3.1996), 2390/1996(ΦΕΚ.54/Α/21.3.1996), 2399/1996 [...]

Σε τι συντελεστή ΦΠΑ ανέρχεται το ναυλοσύμφωνο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής; Παραστατικα που Εκδίδονται

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ ΣΕ ΝΕΠΑ ΑΠΟ 01/01/2017? ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ [...]

Απαλλαγή κερδών από την εκμετάλλευση ελληνικών πλοίων

Απαλλαγή κερδών από την εκμετάλλευση ελληνικών πλοίων   Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΟΤΣΗ Tα κέρδη [...]

Ιδιάζουσα φορολόγηση πλοίων

Ιδιάζουσα φορολόγηση πλοίων – Μη απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του πλοιοκτήτη ή [...]