Υπεράκτιες (offshore) εταιρείες

Τρόπος τηρήσεως Γ.Λ.Σ. από υποκατάστημα αλλοδαπής Α.Ε. που πραγματοποιεί μόνο δαπάνες

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ] Γνωμ. 172/2084/1993 Τρόπος τηρήσεως Γ.Λ.Σ. από υποκατάστημα [...]

Offshore εταιρείες, νομικές οντότητες και σχηματικά παραδείγματα απεικόνισης των δραστηριοτήτων τους στην Ελληνική οικονομία 

Άρθρα  Offshore εταιρείες, νομικές οντότητες και σχηματικά παραδείγματα απεικόνισης των [...]

Άρθρα  Η off shore εταιρεία και τα μυστικά της 

Άρθρα  Η off shore εταιρεία και τα μυστικά της  Η OFF SHORE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ [...]

Ίδρυση, λειτουργία, κατηγορίες και θέματα εξωχωρίων εταιρειών

Ίδρυση, λειτουργία, κατηγορίες και θέματα εξωχωρίων εταιρειών   ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, [...]