Μετασχ. Μετατ. Επιχειρ.

Μετατροπή Ατομικής σε Εταιρεία (ΙΚΕ – ΕΠΕ – ΑΕ)

02-06-2016 Άρθρο του Κωνσταντίνου Λάιου   02-06-2016 Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β’ 1084102 ΕΞ 2016/ [...]

Άρθρα Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης – 12 «συγκριτικοί πίνακες», με 58 σημεία σύγκρισης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2018 ] (Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης - 12 «συγκριτικοί [...]

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη σύνταξη ισολογισμού σε περίπτωση που μια εταιρεία μετατράπηκε από ΟΕ σε ΑΕ.

ΣΛΟΤ 1685 ΕΞ Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη σύνταξη ισολογισμού σε περίπτωση που μια [...]

Mετατροπή Aνώνυμης Eταιρείας σε Προσωπική Eταιρεία (O.E.-E.E.) (βάσει του άρθρου 66α του K.N. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 66 του N. 3604/2007)

Αρθρο του κ. Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη Mετατροπή Aνώνυμης Eταιρείας σε Προσωπική Eταιρεία [...]

Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), κατέχει βιοτεχνικό ακίνητο και πρόκειται να μετατραπεί σε [...]

Συγχώνευση ατομικών σε ΙΚΕ

Συγχώνευση ατομικών σε ΙΚΕ Είναι εφικτή η συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων σε ΙΚΕ [...]

Εργαλεία εξυγίανσης των επιχειρήσεων οι αναπτυξιακοί νόμοι 1297/12 και 2166/93

Του Γιώργου Δαλιάνη  Οι δύο αναπτυξιακοί νόμοι,1297/72 και 2166/93, έχουν σκοπό να συμβάλλουν [...]

Μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ

ΠΟΛ.1262/11.12.2013 Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε [...]

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2166 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2166 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και [...]

Νομος 1297/1972 Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1297/1972 Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την [...]

Μετατροπή ατομικής επιχείρησης & κοινωνίας αστικού δικαίου σε Ι.Κ.Ε.

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β' 1084102 ΕΞ 2016/ 1.6.2016 Εφαρμογή των διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 επί [...]

Μετατροπές Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων – Μετατροπή Ατομικής Επιχειρησης

18-03-2014 1. H μετατροπή της ατομικής επιχείρησης δεν ρυθμίζεται από το νόμο Σύμφωνα με τις [...]