Κοινωνία Δικαιώματος

Αστικός Κώδικας – Κοινωνία δικαιώματος

Αστικός Κώδικας - Κοινωνία δικαιώματος Άρθρο 785. Έννοια: Αν ένα δικαίωμα ανήκει σε [...]