Εξόφληση Τιμολογίων

Άρθρα Πίνακας μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2016 ] (Πίνακας μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών [...]

Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλα όσα ισχύουν μέσα από χρηστικούς πίνακες

[19.03.2018] Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TaxHeaven Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης [...]

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους ΠΟΛ.1055/26.4.2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 [...]