Ενδοκοινωτικες Αποκτήσεις

Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και τριγωνικές συναλλαγές

Tόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και τριγωνικές συναλλαγές σύμφωνα με τo άρθρο 15 [...]