Δανεια Ιδιωτών

Το τέλος χαρτοσήμου στα άτυπα δάνεια των ιδιωτών

Το τέλος χαρτοσήμου είναι ένας φόρος που επιβάλλεται σε αρκετές συναλλαγές για τις [...]

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση χορηγήσεων δανείων προς τρίτους

28/02/18    Σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής νομικών [...]

Χαρτόσημο δανειακών συμβάσεων

Της Μαριας Ζαφειρακη* Τα δάνεια υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% ή 2% ανάλογα με την [...]

‘Ατοκο δάνειο μεταξύ ιδιωτών

θα ήθελα να ρωτήσω τι προβλέπεται για τις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδότησης [...]