ΦΣΚ (Ν.1676-Αρ17)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πηγη: Ευαγγελία Ι. Ράμμου  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ [...]