ΚΒΣ-ΚΦΑΣ-ΕΛΠ (Ν.4308)

ΠΟΛ.1003/31.12.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

ΠΟΛ.1003/31.12.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί [...]

Επιχειρηματική συναλλαγή, με μη υπόχρεους σε έκδοση τιμολογίου

Επιχειρηματική συναλλαγή, με μη υπόχρεους σε έκδοση τιμολογίου Όπως είναι γνωστό, [...]

Άρθρα Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 – Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2018 ] Άρθρα Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα [...]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

[...]

Κυρώσεις για την απώλεια βιβλίου συντήρησης ταμειακής μηχανής

Ποιες είναι οι «ποινές» όταν κάποιος χάσει το βιβλιάριο συντήρησης ταμειακής ή κάνει [...]

Άρθρα Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 – Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Άρθρα Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 [...]

Η απογραφή αποθεμάτων για το έτος 2016. Απαλλαγές, αναλυτικοί πίνακες, περιπτωσιολογία απογραφών.

Άρθρα : Η απογραφή αποθεμάτων για το έτος 2016. Απαλλαγές, αναλυτικοί πίνακες, [...]

Χρόνος έκδοσης ΤΠΥ

1. Στο άρθρο 11 (παρ. 2.α’ και 2.β’) του Ν.4308/2014, για το χρόνο έκδοσης τιμολογίου αναφέρεται [...]

Τα ποσά που προορίζονται για αύξηση του Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα ΕΛΠ

Στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ, ΠΔ 1123/1980 ), το οποίο καταργήθηκε[1] με την [...]

Tα πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με ΕΛΠ και ΜΥΦ

Συγγραφέας : Βαγγέλης Μιχελινάκης  Πηγή :Περιοδικο  Επιχειρηση [...]

ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 4308/2014)

Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα ανά κατηγορία μεγέθους Παναγιώτης [...]

Ο λογιστικός χειρισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων (άυλων παγίων) κατά τα ΕΛΠ

Συγγραφέας : Νίκος Σγουρινάκης [...]