Ευρετήρια – κατάλογοι

ΠΟΛ 1088/2016 – Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 – 4 του άρθρου 27 του N.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών

[...]

Πίνακας Τηλεφώνων και email των ΔΟΥ ολης της χώρας

[...]