ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 4308/2014)

Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα ανά κατηγορία μεγέθους

Παναγιώτης Βρουστούρης

Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής

  Κωνσταντίνος Καραμάνης

Καθηγητής Λογιστικής ΟΠΑ

 

 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Εκδόσεις Μένιππος Ε.Π.Ε.

Αθήνα, Απρίλιος 2016

 

 

Τίτλος βιβλίου:

ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 4308/2014)

1Η ΕΚΔΟΣΗ

ISBN: 978-618-82284-1-2

Συγγραφείς – Επιμέλεια:

Παναγιώτης Βρουστούρης

Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Καθηγητής Λογιστικής ΟΠΑ

copyright © 2015. All rights reserved

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν.2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το Ν.100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, η αποθήκευσή του σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή του σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή του με οποιονδήποτε τρόπο, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη και του συγγραφέα.

Δεν τίθεται κανένας απολύτως περιορισμός στη χρήση κειμένου αυτού του βιβλίου στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εκδότης

ΜΕΝΙΠΠΟΣ Ε.Π.Ε.

Μεννίπου 5, Χολαγρός, Τ.Κ. 155 62, ή

Εθνικής αντιστάσεως 9-11, Χαλάνδρι, 152 32

Διάθεση βιβλίου

Η διάθεση γίνεται αποκλειστικά από τη ΜΕΝΙΠΠΟΣ Ε.Π.Ε. μέσω του ιστότοπου: elp-books.gr

Πληροφορίες:

Τηλέφωνα: 210 68 11 263, 210 65 42 607, 697 229 3832 και 697 011 0086

E-mail: menippos@otenet.gr

Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία:

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Ολύμπου 3 • Τ.Κ. 570 09 • Καλοχώρι Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 700770 • Fax: 2310 700767

e-mail: mavrogenis@hol.gr

http://www.mavrogenis.com.gr – http://www.mavrogenisae.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στους συναδέλφους λογιστές και ορκωτούς ελεγκτές

 

 

 

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Καθηγητής Λογιστικής

Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης ήταν πρόεδρος της ομάδας εργασίας που συνέταξε το ν. 4308/2014 και είναι πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής του. Υπό την προεδρία του εκπονήθηκε το κείμενο των ΠΟΛ 1003/2014 και άλλων σχετικών αποφάσεων ή εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και το κείμενο της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Είναι μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) της ΕΛΤΕ και έχει διατελέσει μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ. Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως ορκωτός λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (1988-1993).

Διδάσκει μαθήματα στο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) από το 1999, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα διδάσκει σε επαγγελματικά σεμινάρια θέματα εφαρμογής λογιστικών προτύπων. Έχει διδάξει επί τριετία στο πανεπιστήμιο του Manchester, ως μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού (1996-1999).

Έχει επίσης συγγράψει συνολικά τρία συγγράμματα στο χώρο της Λογιστικής και της Ελεγκτικής, για επαγγελματίες και φοιτητές. Είχε κεντρικό ρόλο στη μετάφραση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου στην ελληνική γλώσσα.

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών εργασιών σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και το έργο του έχει τύχει ανάλογης αναγνώρισης βάσει του συστήματος ετεροαναφορών. Πρόσφατα βραβεύθηκε από την American Accounting Association με το βραβείο «Notable Contributions to the Auditing Literature Award», ως «αναγνώριση ερευνητικού έργου εξαιρετικής αξίας με σημαντική συνεισφορά στην εκπαίδευση, πρακτική και έρευνα».

Σπουδές

 • Πτυχίο ΑΣΟΕΕ (1983)
 • Μάστερ, Lancaster (1992)
 • Διδακτορικό, Εδιμβούργο (1996)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα

Τηλ. 210 8203 367, Fax: 210 8203 767

e-mail: c.caramanis@aueb.gr

http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1059

 

 

 

Παναγιώτης Βρουστούρης

Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής

Ο Παναγιώτης Βρουστούρης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελεγκτικής Εταιρείας ECOVIS HELLAS SA και ασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή επί 30 έτη.

Ήταν μέλος της ομάδας εργασίας που συνέταξε το ν. 4308/2014 και είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής του.

Κατά τα έτη 2001 έως 2007 ήταν μέλος της Accounting Regulatory Committee (ARC), η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την εφαρμογή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Δ.Π.Χ.Α. – Δ.Λ.Π. που εκδίδονται από το ΙΑSΒ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων).

Είναι μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) από το 2005 έως σήμερα.

Έχει αναλάβει εργασίες μετάβασης στα ΔΛΠ σε μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, έχει αναλάβει έργα εφαρμογής σύγχρονων κοστολογικών συστημάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου.

Είχε κεντρικό ρόλο στη μετάφραση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου στην ελληνική γλώσσα.

Έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά και είναι εισηγητής σε επαγγελματικά σεμινάρια επί θεμάτων σχετικών με την Λογιστική.

Σπουδές

Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 1982

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς

Στοιχεία επικοινωνίας

Εθνικής Αντιστάσεως 9 – 11 Χαλάνδρι

Τηλέφωνο: 6945100518, 2106004793

Email: pvrs@otenet.gr

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος 1

Κεφάλαιο 1: Περιεχόμενο και βασικές αρχές σύνταξης προσαρτήματος

1.1: Συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο του προσαρτήματος των ΕΛΠ.. 3

1.2: Βασικές αρχές σύνταξης προσαρτήματος. 5

Κεφάλαιο 2: Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων

2.1: Εισαγωγή 8

2.2: Περιεχόμενο προσαρτήματος πολύ μικρών οντοτήτων παραγράφου 2(γ) 8

2.3: Παράδειγμα προσαρτήματος πολύ μικρών οντοτήτων παραγράφου 2(γ) 9

2.4: Περιεχόμενο προσαρτήματος πολύ μικρών οντοτήτων παραγράφου 2(α) και 2(β) 10

2.5: Παράδειγμα προσαρτήματος πολύ μικρών οντοτήτων παραγράφου 2(α) και 2(β) 13

Κεφάλαιο 3: Προσάρτημα μικρών οντοτήτων

3.1: Εισαγωγή 17

3.2: Περιεχόμενο προσαρτήματος πολύ μικρών οντοτήτων 17

3.3: Παράδειγμα προσαρτήματος μικρών οντοτήτων 20

Κεφάλαιο 4: Προσάρτημα μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων

4.1: Εισαγωγή 33

4.2: Περιεχόμενο προσαρτήματος μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων 33

4.3: Παράδειγμα προσαρτήματος μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων 39

Κεφάλαιο 5: Προσάρτημα ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

5.1: Εισαγωγή 57

5.2: Περιεχόμενο προσαρτήματος μεγάλων ομίλων 57

5.3: Παράδειγμα προσαρτήματος ενοποιημένων καταστάσεων μεγάλου ομίλου   60

Παράρτημα

Σύνοψη οδηγιών για την ανακατάταξη κονδυλίων στις καταστάσεις των ΕΛΠ 108


 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το σύγγραμμα αυτό είναι αφιερωμένο στη σύνταξη του προσαρτήματος (των σημειώσεων) των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), βάσει του άρθρου 29 του νόμου 4308/2014 αλλά και των σχετικών προβλέψεων της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, τις οποίες ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο ο εν λόγω νόμος. Για διευκόλυνση του αναγνώστη-εφαρμοστή του νόμου, η παρουσίαση έχει οργανωθεί σε ξεχωριστά κεφάλαια ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης κατά το άρθρο 2 του νόμου, δεδομένου ότι προβλέπονται σημαντικές απλοποιήσεις για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες. Για κάθε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων, παρουσιάζεται ολοκληρωμένο πρακτικό-αριθμητικό παράδειγμα. Δηλαδή, παρουσιάζεται το σύνολο των καταρτιζόμενων, κατά περίπτωση, καταστάσεων, συμπεριλαμβανόμενου του προσαρτήματος. Οι καταστάσεις παρουσιάζονται σε πλήρη ανάπτυξη, δηλαδή με ποσά, λογιστικές πολιτικές και αναλύσεις και λοιπές γνωστοποιήσεις. Μόνο στην περίπτωση των ενοποιημένων καταστάσεων (μεγάλων) ομίλων επιχειρήσεων δεν δίνονται, για λόγους απλούστευσης, ποσά στο σχετικό παράδειγμα.

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται συνοπτικά το περίγραμμα του πλήρους προσαρτήματος, δηλαδή το περιεχόμενο του προσαρτήματος για μεγάλες επιχειρήσεις κατά το άρθρο 29 του νόμου. Παρουσιάζονται επίσης οι βασικές αρχές που οι οντότητες οφείλουν, ή κατά περίπτωση δύνανται, να ακολουθούν στη σύνταξη του προσαρτήματος. Η παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων του προσαρτήματος εκτείνεται στα κεφάλαια 2 έως 5, ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας. Εισαγωγικά σε κάθε κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα κριτήρια μεγέθους της κάθε κατηγορίας οντότητας και ακολούθως παρατίθεται το πλήρες περιεχόμενο του προσαρτήματος, όπως προβλέπεται από το νόμο. Ακολουθεί, για τη σχετική κατηγορία μεγέθους, παράδειγμα των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σε πλήρη ανάπτυξη το σχετικό προσάρτημα, βάσει των συνήθων πρακτικών.

Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις πολιτικές και αναλύσεις στο προσάρτημα των ενοποιημένων καταστάσεων (κεφάλαιο 5) ενδέχεται να είναι σχετικές και για το προσάρτημα των ατομικών καταστάσεων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, όταν αυτές υιοθετούν τις συγκεκριμένες πολιτικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

 

1.1   Συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο του προσαρτήματος των ΕΛΠ

Ακολουθώντας το γράμμα και το πνεύμα της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, αλλά και τη διεθνή πρακτική, ο νόμος 4308/2014 αναγνωρίζει το προσάρτημα ως μία ισοδύναμης σημασίας, μεταξύ των λοιπών κατά περίπτωση προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή, το προσάρτημα αναγνωρίζεται ως ισότιμη προς τις λοιπές καταστάσεις (πίνακες), όπως ο Ισολογισμός ή η Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Άλλωστε, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 16 «οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο» και το εύλογο των καταστάσεων αυτών κρίνεται μόνο εφόσον η κάθε μία εκ των κατά περίπτωση καταστάσεων έχει συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο και καμία εξ’ αυτών δεν εμπεριέχει σφάλματα ή παραλήψεις.

Το περιεχόμενο του προσαρτήματος ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 29 του νόμου 4308/2014, το οποίο αποτελείται από 34 παραγράφους. Από πλευράς περιεχομένου, οι παράγραφοι αυτοί ταξινομούνται ως εξής:

 • Παράγραφοι 1 και 2: Γενικές αρχές σύνταξης προσαρτήματος.
 • Παράγραφος 3: Στοιχεία ταυτότητας της οντότητας.
 • Παράγραφος 4: Αναφορά σε ενδεχόμενο ζήτημα δυνατότητας συνέχισης δραστηριότητας.
 • Παράγραφοι 5 και 6: Αναφορά στις λογιστικές πολιτικές (εφαρμοζόμενες πολιτικές, αλλαγές σε πολιτικές ή εκτιμήσεις, διόρθωση λαθών, παρέκκλιση για την επίτευξη εύλογης παρουσίασης)
 • Παράγραφοι 7 έως 14: Πληροφορίες για επιμέρους στοιχεία που εμφανίζονται στον ισολογισμό της οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για εύλογες αξίες.
 • Παράγραφοι 15 και 16: Πληροφορίες για εκτός ισολογισμού διακανονισμούς, δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις.
 • Παράγραφοι 17 και 18: Πληροφορίες για στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων και για τόκους που επιβάρυναν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών.
 • Παράγραφοι 19 έως 21: Πληροφορίες για τη διάθεση αποτελεσμάτων.
 • Παράγραφος 22: Πληροφορίες για αναβαλλόμενους φόρους, όταν κατ’ επιλογή της οντότητας αναγνωρίζονται.
 • Παράγραφοι 23 και 24: Πληροφορίες για το προσωπικό και ανάλυση κύκλου εργασιών.
 • Παράγραφος 25: Πληροφορίες για προκαταβολές, πιστώσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις σε μέλη διοικητικού ή διαχειριστικού ή εποπτικού συμβουλίου, κατά περίπτωση.
 • Παράγραφος 26: Πληροφορίες για ενδεχόμενη συμμετοχή της οντότητας σε άλλη οντότητα με απεριόριστη ευθύνη.
 • Παράγραφοι 27 έως 29: Πληροφορίες για ενοποιημένες καταστάσεις.
 • Παράγραφος 30: Αμοιβές, δεσμεύσεις, κλπ στη διάρκεια της περιόδου προς μέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού ή εποπτικού, κατά περίπτωση, συμβουλίου.
 • Παράγραφος 31: Πληροφορίες για συνδεδεμένα μέρη.
 • Παράγραφος 32: Πληροφορίες για αμοιβές σε νόμιμους ελεγκτές.
 • Παράγραφος 33: Πληροφορίες για την αξία σημαντικών περιουσιακών στοιχείων (και συνδεόμενων υποχρεώσεων) για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση διάθεσης.
 • Παράγραφος 34: Δήλωση για ενδεχόμενη χρήση απαλλαγής από τη σύνταξη ισολογισμού από τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (οντότητες εκτός Οδηγίας 34, δηλαδή Ο.Ε., ΕΕ., ατομική επιχείρηση, κλπ.).

Ωστόσο, το άρθρο 30 του νόμου 4308/2014 προνοεί για σημαντικές απαλλαγές και απλοποιήσεις στη σύνταξη του προσαρτήματος, εξαντλώντας την παρεχόμενη δυνατότητα από την Οδηγία 34 της της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαλλαγές διαρθρώνονται με χρηστικό τρόπο, βάσει του μεγέθους της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη), με εξάντληση της παρεχόμενης δυνατότητας από την Οδηγία 34. Ιδιαίτερη πρόνοια για απαλλαγές έχει ληφθεί για τις πολύ μικρές οντότητες που δεν υπάγονται στην Οδηγία 34 (δηλαδή, Ο.Ε., Ε.Ε., ατομική επιχείρηση, κλπ.). Ως εκ τούτου, η κάθε οντότητα είναι υποχρεωμένη να παραθέτει στο προσάρτημα μόνο εκείνες τις πληροφορίες του άρθρου 29 που αντιστοιχούν στο μέγεθος και στις λογιστικές επιλογές που έχει υιοθετήσει σύμφωνα με το νόμο.

1.2   Βασικές αρχές σύνταξης προσαρτήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 29, η σύνταξη του προσαρτήματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ακολουθεί τις παρακάτω αρχές.

α)      Όταν μία οντότητα απαλλάσεται από την παροχή των πληροφοριών μιας παραγράφου του άρθρου 29, η οντότητα δύναται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες προαιρετικά, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις του νόμου.

β)      Η χρήση συντομεύσεων, διαγραμμάτων ή συμβόλων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να συνοδεύεται από τις απαιτούμενες για την σαφή κατανόησή τους πληροφορίες. Ειδικότερα πρέπει να γνωστοποιείται η μονάδα μέτρησης και το επίπεδο στρογγυλοποίησης των παρατιθέμενων αριθμών.

γ)       Όταν οι απαιτούμενες πληροφορίες παρατίθενται στους πίνακες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δεν απαιτείται οι πληροφορίες αυτές να επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα.

δ)      Στην παρουσίαση των λογιστικών πολιτικών, παρατίθενται συνοπτικά οι πολιτικές που όντως χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Δεν είναι νοητό, στην πράξη μάλιστα είναι παραπλανητικό, να παρατίθενται οι εναλλακτικές πολιτικές που επιτρέπει ο νόμος 4308/2014, όταν η επιχείρηση δεν κάνει χρήση αυτών των πολιτικών.

ε)       Όταν η παροχή πληροφόρησης στο προσάρτημα αφορά ένα λογαριασμό ή μια λογιστική πολιτική και η οντότητα δεν έχει το συγκεκριμένο λογαριασμό ή δεν έχει υιοθετήσει την εν λόγω πολιτική, δεν απαιτείται δήλωση στο προσάρτημα περί τούτου, εκτός εάν αυτό ρητά προβλέπεται στο νόμο. Δηλαδή, ο νόμος δεν απαιτεί, ούτε άλλωστε συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική, η αρνητική δήλωση «δεν συντρέχει περίπτωση», που ήταν συνήθης στα πλαίσια του προσαρτήματος του ΚΝ 2190/1920.

στ)     Παροχή περισσότερης / αναλυτικότερης πληροφόρησης από ό,τι απαιτείται σε κάθε περίπτωση είναι αποδεκτή. Για παράδειγμα, ο νόμος απαιτεί τον προσδιορισμό της μεθόδου προσδιορισμού του κόστους κτήσης των αποθεμάτων, χωρίς να απαιτεί σύνδεση της χρησιμοποιούμενης(νων) μεθόδου(ων) με την επιμέρους κατηγορία αποθεμάτων. Ενδεικτικά, εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί την FIFO για τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα, και τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου για τα εμπορεύματα, επαρκεί η αναφορά «Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου». Δηλαδή, δεν απαιτείται, κατά το νόμο, η σύνδεση της κάθε μεθόδου με την κατά περίπτωση κατηγορία αποθεμάτων, χωρίς αυτό να απαγορεύεται.

ζ)       Οι πληροφορίες και αναλύσεις επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

η)      Η δομή του πίνακα μεταβολής παγίων του νόμου είναι ενδεικτική. Ανάλογα με τις ανάγκες της, η οντότητα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει κατάλληλα τον εν λόγω πίνακα ή να παρουσιάζει τις σχετικές πληροφορίες σε περισσότερους πίνακες.

Σημειώνεται ότι οι παρουσιαζόμενες στα παραδείγματα αυτού του συγγράμματος λογιστικές πολιτικές έχουν επιλεγεί με βάση τη συνήθη πρακτική. Σε περίπτωση που η λογιστική πολιτική διαφοροποιείται, αναλόγως προσαρμόζεται η σχετική περιγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

 

2.1    Εισαγωγή

Ως πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του νόμου 4308/2014 (οντότητες εκτός Οδηγίας 34) ορίζονται οι οντότητες που λειτουργούν ως ομόρυθμες ή ετερρόρυθμες εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις, και λοιπές οντότητες (π.χ. σωματεία, σύλλογοι, κοινωνίες, κλπ.) που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον δεν υπερβαίνουν για δύο συνεχόμενες περιόδους του όριο του κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ. Οι οντότητες αυτές δύνανται να εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και να συντάσσουν μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων.

2.2    Περιεχόμενο προσαρτήματος πολύ μικρών οντοτήτων παραγράφου 2(γ)

Οι παρεχόμενες απαλλαγές και απλοποιήσεις για τις εκτός Οδηγίας 34 πολύ μικρές οντότητες (απλογραφικά) σε ότι αφορά τη σύνταξη του προσαρτήματος καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 30. Βάσει της πρόνοιας αυτής, προκύπτει ότι το ελάχιστο περιεχόμενο των εν λόγω οντοτήτων είναι το αναφερόμενο στις παραγράφους 3 και 34 του άρθρου 29. Συγκεκεκριμένα, το προσάρτημα αυτών των οντοτήτων περιλαμβάνει τις πληροφορίες του παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2.1: Περιεχόμενο προσαρτήματος πολύ μικρών οντοτήτων παράγραφου 2(γ)

Παράγραφος άθρου 29 Περιεχόμενο
3 α) Την επωνυμία της οντότητας.

β) Το νομικό τύπο της οντότητας.

γ) Την περίοδο αναφοράς.

δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.

ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα, ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.

στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.

η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του νόμου 4308/2014).

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

34 Δήλωση ότι, κατ’ επιλογή της οντότητας σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16, έχει ή δεν έχει συνταχθεί ισολογισμός. Η δήλωση περί σύνταξης μπορεί να παραλείπεται όταν ο συντασσόμενος ισολογισμός ενσωματώνεται σε ενιαίο έντυπο μαζί με την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και τα απαιτούμενα στοιχεία του προσαρτήματος.

 

2.3   Παράδειγμα προσαρτήματος πολύ μικρών οντοτήτων παραγράφου 2(γ)

Για την πολύ μικρή ομόρρυθμη εταιρεία Α. Αντωνίου Ο.Ε. (απλογραφικά) παρατίθενται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 20Χ1, δηλαδή η προβλεπόμενη (συνοπτική) Κατάσταση Αποτελεσμάτων και οι απαιτούμενες πληροφορίες του προσαρτήματος.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 20Χ1 Α. Αντωνίου – Ομόρυθμη Εταιρεία

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

20Χ1 20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 965.000 890.000
Λοιπά συνήθη έσοδα 22.400 15.800
Μεταβολές αποθ/των (+αύξηση, -μείωση) -21.400 3.400
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -498.500 -479.300
Παροχές σε εργαζόμενους -95.400 -89.100
Αποσβέσεις ενσωμάτων και άϋλων παγίων -18.400 -17.500
Λοιπά έξοδα και ζημιές -31.500 -29.850
Λοιπά έσοδα και κέρδη 4.000 2.400
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -3.700 -3.450
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος 322.500 292.400
Φόρος εισοδήματος -96.750 -87.720
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος 225.750 204.680

Πληροφορίες προσαρτήματος

 1. Διεύθυνση: Ανθέων 28, 104 35, Αθήνα.
 2. Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ.: 032584457ΧΧΧ.
 3. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 4. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
 5. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
 6. Βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δεν έχει συνταχθεί ισολογισμός.

Διευκρινίσεις (για διευκόλυνση του αναγνώστη – δεν ενσωματώνονται στο προσάρτημα)

 1. Στο ανωτέρω παράδειγμα, οι πληροφορίες του προσαρτήματος παρατίθενται στη βάση της συντασσόμενης Κατάστασης Αποτελεσμάτων.
 2. Ορισμένες από τις απαιτούμενες πληροφορίες του προσαρτήματος έχουν ενσωματωθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, και συγκεκριμένα οι υπό (α), β) και (γ) πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4308/2014.
 3. Για τις εκτός Οδηγίας 34 πολύ μικρές οντότητες (απλογραφικά), ο νόμος δεν απαιτεί αναφορά στο προσάρτημα σε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, που σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη της διοίκησης και όχι του επαγγελματία λογιστή αυτών των οντοτήτων. Δηλαδή, δηλώνεται (καταφατικά ή αρνητικά, κατά περίπτωση) το εάν η οντότητα έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή το εάν έχει ληφθεί απόφαση του (των) φορέα (φορέων) για εκκαθάριση της οντότητας.
 4. Οι παρεχόμενες απαλλαγές του άρθρου 30 δεν θίγονται όταν η υποκείμενη οντότητα επιλέγει (προαιρετικά) να συντάσσει ισολογισμό, επιπρόσθετα της σύνταξης κατάστασης αποτελεσμάτων (Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ, παρ. 30.1.3).

2.4    Περιεχόμενο προσαρτήματος πολύ μικρών οντοτήτων παραγράφου 2(α) και 2(β)

Ως πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 του νόμου 4308/2014 ορίζονται οι οντότητες της Οδηγίας 34, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α)      Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.

β)      Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.

γ)      Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

Σημειώνεται ότι ως οντότητες της Οδηγίας 34 θεωρούνται (παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου 4308/2014):

α)      H ανώνυμη εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, και η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.

β)      Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.

Οι εν λόγω πολύ μικρές οντότητες υποχρεούνται να συντάσσουν (α) ισολογισμό, (β) κατάσταση αποτελεσμάτων, και (γ) προσάρτημα. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στις οντότητες αυτές (παράγραφος 7 του άρθρου 16), να συντάσσουν συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων (υποδείγματα Β.6 και Β.7). Σημειώνεται ότι οι παρεχόμενες απαλλαγές του άρθρου 30 (παράγραφος 7) δεν θίγονται όταν η υποκείμενη πολύ μικρή οντότητα  επιλέγει (προαιρετικά) να συντάσσει πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις (Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων), χωρίς να υποχρεούται (παράγραφος 30.7.2 Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ επί του νόμου 4308/2014).

Οι παρεχόμενες απαλλαγές και απλοποιήσεις για τις πολύ μικρές οντότητες της Οδηγίας 34 σε ότι αφορά τη σύνταξη του προσαρτήματος καθορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 30. Βάσει της πρόνοιας αυτής, προκύπτει ότι το ελάχιστο περιεχόμενο των εν λόγω οντοτήτων είναι το αναφερόμενο στις παραγράφους 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29. Συγκεκεκριμένα, το προσάρτημα αυτών των οντοτήτων περιλαμβάνει τις πληροφορίες του παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2.2: Περιεχόμενο προσαρτήματος πολύ μικρών οντοτήτων παράγραφου 2(α) και 2(β)

Παράγραφος άθρου 29 Περιεχόμενο
3 α)     Την επωνυμία της οντότητας.

β)     Το νομικό τύπο της οντότητας.

γ)     Την περίοδο αναφοράς.

δ)     Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.

ε)     Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα, ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.

στ)   Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

ζ)      Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.

η)     Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

θ)       Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

16 Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.
25 Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.
34 Δήλωση ότι, κατ’ επιλογή της οντότητας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16, έχουν ή δεν έχουν συνταχθεί συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 

2.5     Παράδειγμα προσαρτήματος πολύ μικρών οντοτήτων παραγράφου 2(α) και 2(β)

Για την εταιρεία «ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΑΕ» παρουσιάζονται οι (συνοπτικές) χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 20Χ1 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα).

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ Α.Ε.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 20Χ1

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ Α.Ε. της 31.12.20Χ1

Περιουσιακά στοιχεία 20Χ1 20Χ0
Πάγια 198.000 147.000
Μείον:
     Αποσβεσμένα -65.000 -48.750
    Απομειωμένα -8.400 -73.400 -3.250 -52.000
Αποθέματα 52.000 48.750
Απαιτήσεις 100.750 91.000
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 32.400 29.250
Λοιπά 22.750 19.500
Σύνολο ενεργητικού 332.500 283.500
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά 191.750 159.250
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 91.000 113.600
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 49.750 10.650
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 332.500 283.500
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ Α.Ε. περιόδου 20Χ1
20Χ1 20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 951.850 879.700
Λοιπά συνήθη έσοδα 22.400 15.800
Μεταβολές αποθ/των (+αύξηση, -μείωση) 3.250 3.400
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -523.150 -479.300
Παροχές σε εργαζόμενους -95.400 -89.100
Αποσβέσεις ενσωμάτων και άϋλων παγίων -16.250 -15.300
Λοιπά έξοδα και ζημιές -31.500 -29.850
Λοιπά έσοδα και κέρδη 4.000 2.400
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό) -7.450 -8.900
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος 307.750 278.850
Φόρος εισοδήματος -92.325 -83.595
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος 215.425 195.255
                 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20Χ1

Ανοίξεως 34, 104 36, Αθήνα – Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 031681757ΧΧΧ

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
 3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού. Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, έχει παράσχει εγγυήσεις για τραπεζικά χρέη της ΑΒΓ ΑΕ μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ και έχει εγγράψει προς εξασφάλιση υποθήκη επί ακινήτου της ΑΒΓ εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 80.000. Στόχος της παροχής εγγύησης είναι η διασφάλιση της δυνατότητας χρηματοδότησης της ΑΒΓ μέσω της οποίας διατίθεται το 60% των πωλήσεων της εταιρείας.
 2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία έχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του διοικητικού της Συμβουλίου. Η κίνηση των ποσών αυτών παρουσιάζεται παρακάτω.
Ποσά
Υπόλοιπα 01.01.20Χ0 14.500
Προκαταβολές και πιστώσεις 20Χ0 9.500
Επιστροφές 20Χ0 -8.500
Διαγραφές 20Χ0 0
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0 15.500
Προκαταβολές και πιστώσεις 20Χ1 17.500
Επιστροφές 20Χ1 -18.000
Διαγραφές 20Χ1 -1.000
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1 14.000

Στις χορηγούμενες πιστώσεις προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίζεται τόκος με επιτόκιο 6,5% ετησίως.

 1. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Διευκρινήσεις (για διευκόλυνση του αναγνώστη – δεν ενσωματώνονται στο προσάρτημα)

 1. Ορισμένες από τις απαιτούμενες πληροφορίες του προσαρτήματος έχουν ενσωματωθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, και συγκεκριμένα οι υπό (α), β) και (γ) πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4308/2014.
 2. Για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2α και 2β του άρθρου 1 του νόμου 4308/2014 (εταιρείες της Οδηγίας 34), ο νόμος δεν απαιτεί αναφορά στο προσάρτημα σε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, που σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη της διοίκησης και όχι του επαγγελματία λογιστή αυτών των οντοτήτων. Δηλαδή, στο υπό (α) ανωτέρο σημείο καταχωρείται (καταφατικά ή αρνητικά, κατά περίπτωση) το εάν η οντότητα έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή το εάν έχει ληφθεί απόφαση του (των) φορέα (φορέων) για εκκαθάριση / οριστική παύση των εργασιών της οντότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

 

3.1   Εισαγωγή

Ως μικρές οντότητες κατά το άρθρο 2 του νόμου 4308/2014 ορίζονται οι, ανεξαρτήτως νομικού τύπου ή άλλης διάκρισης, υποκείμενες οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α)      Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 4.000.000 ευρώ.

β)      Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.

γ)      Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.

Οι εν λόγω μικρές οντότητες υποχρεούνται να συντάσσουν (α) πλήρη ισολογισμό, (β) πλήρη κατάσταση αποτελεσμάτων, και (γ) προσάρτημα.

3.2   Περιεχόμενο προσαρτήματος μικρών οντοτήτων

Βάσει της παραγράφου 9 του άρθρου 30, παρέχονται σημαντικές απαλλαγές και απλοποιήσεις για τις μικρές οντότητες σε ότι αφορά τη σύνταξη του προσαρτήματος. Βάσει της πρόνοιας αυτής, προκύπτει ότι το ελάχιστο περιεχόμενο του προσαρτήματος των εν λόγω οντοτήτων είναι το αναφερόμενο στις παραγράφους 3 έως 8, 10, 13, 14, 16 έως 18, 23(α) και 25 του άρθρου 29. Συγκεκεκριμένα, το προσάρτημα αυτών των οντοτήτων περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες.

Πίνακας 4.1: Περιεχόμενο προσαρτήματος μικρών οντοτήτων του ν. 4308/2014

Παράγραφος άθρου 29 Περιεχόμενο
3 α)     Την επωνυμία της οντότητας.

β)     Το νομικό τύπο της οντότητας.

γ)     Την περίοδο αναφοράς.

δ)     Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.

ε)     Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα, ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση. Όταν η οντότητα δεν είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕ.ΜΗ., παρατίθενται αντίστοιχες πληροφορίες κατά περίπτωση.

στ)   Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

ζ)      Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.

η)     Την κατηγορία της οντότητας (μικρή), σύμφωνα με το νόμο.

θ)       Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.

4 Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.
5 Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
6 Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.
7 Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
8 Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:

α)   Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.

β)    Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.

γ)    Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.

δ)    Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.

ε)    Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου.

στ)  Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18.

ζ)     Λοιπές μεταβολές.

 

10 Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται:

α)   Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.

β)    Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.

γ)    Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας).

δ)    Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία.

ε)    Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοοροών.

στ)  Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το άρθρο 24.

13 Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.
14 Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.
16 Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.
17 Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από το νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.
18 Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου.

 

23 α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων από την οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου.
25 Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

3.3   Παράδειγμα προσαρτήματος μικρών οντοτήτων

Για την εταιρεία «ΜΙΚΡΗ ΑΕ» (μικρή οντότητα) παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 20Χ1 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα).

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΜΙΚΡΗ Α.Ε. του  20Χ1

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΙΚΡΗ Α.Ε. της 31.12.20Χ1

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΜΙΚΡΗ ΑΕ της περιόδου 20Χ1

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗ ΑΕ ΤΟΥ 20Χ1

Ανδριανουπόλεως 694, 104 37, Αθήνα – Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 031681757ΧΧΧ.

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)[1]

 1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
 3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

 1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
 2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
 3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης
(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10%
(2) Μεταφορικά μέσα 12%
(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20%
 1. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%).
 2. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

α)    τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

β)    Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

 1. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.
 2. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
 3. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
 4. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
 5. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
 6. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
 7. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
 8. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
 9. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
 10. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
 11. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
 12. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
 13. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
 14. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
 15. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
 16. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
 17. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
 18. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

α)    Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

β)    Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

 1. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
 2. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 1. Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

Σημείωση

Το κονδύλι του ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή» ποσού 150 για το έτος 20Χ0 και 250 για το έτος 20Χ1 αφορά προκαταβολές σε κατασκευαστή για την επέκταση βιομηχανοστασίου που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 20Χ2.

 1. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Για την εξασφάλιση μακροπροθέσμων δανείων από την Τράπεζα ΩΜΕΓΑ υπολοίπου 2.000 ευρώ κατά την 31.12.20Χ1, έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων μέχρι του ποσού 1.000 ευρώ και επί επενδυτικών ακινήτων μέχρι του ποσού 1.200 ευρώ.

 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Από το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας, ποσό 600 είναι πληρωτέα μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου ήταν 800.

 1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, έχει παράσχει εγγυήσεις για τραπεζικά χρέη της θυγατρικής ΑΒΓ ΑΕ μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ και έχει εγγράψει προς εξασφάλιση υποθήκη επί ακινήτου της ΑΒΓ εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 1.200. Στόχος της παροχής εγγύησης είναι η διασφάλιση της δυνατότητας χρηματοδότησης της ΑΒΓ μέσω της οποίας διατίθεται το 55% των πωλήσεων της εταιρείας.

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20.

 1. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 20Χ1 ανήλθε σε 38 απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 35).

 1. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)
Ποσά
Υπόλοιπα 01.01.20Χ0 380
Προκαταβολές και πιστώσεις 20Χ0 180
Επιστροφές 20Χ0 -30
Διαγραφές 20Χ0 0
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0 530
Προκαταβολές και πιστώσεις 20Χ1 200
Επιστροφές 20Χ1 -180
Διαγραφές 20Χ1 -50
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1 500

Στις χορηγούμενες πιστώσεις προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίζεται τόκος με επιτόκιο 6,5% ετησίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

 

 

4.1   Εισαγωγή

Με βάση τα περιθώρια της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, οι διαφορές στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις στο προσάρτημα μεταξύ μεγάλων και μεσαίων οντοτήτων που προβλέπει ο νόμος 4308/2014 είναι πολύ λίγες. Για το λόγο αυτό, και για την οικονομία της παρουσίασης, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το προσάρτημα των μεγάλων οντοτήτων και ταυτοχρονα σημειώνονται οι λίγες περιπτώσεις γνωστοποιήσεων που δεν απαιτείται να παρέχονται για τις μεσαίες οντότητες. Οι διαφορές στις απαιτούμενες πληροφορίες μεταξύ μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων σημειώνονται στο επόμενο τμήμα του παρόντος κεφαλαίου.

Ως μεσαίες οντότητες κατά το άρθρο 2 του νόμου 4308/2014 ορίζονται οι, ανεξαρτήτως νομικού τύπου ή άλλης διάκρισης, υποκείμενες οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α)      Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ,

β)      Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ,

γ)      Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

Ως μεγάλες οντότητες θεωρούνται οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α)      Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.

β)      Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.

γ)      Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

Οι μεσαίες οντότητες υποχρεούνται να συντάσσουν (α) πλήρη ισολογισμό, (β) πλήρη κατάσταση αποτελεσμάτων, (γ) κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και (δ) προσάρτημα. Οι μεγάλες οντότητες υποχρεούντια να συντάσσουν επιπλέον και κατάσταση χρηματοροών.

4.2 Περιεχόμενο προσαρτήματος μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων

Το προσάρτημα των μεγάλων οντοτήτων περιλαμβάνει τις πληροφορίες του παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι, βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 30, για τις μεσαίες οντότητες δεν απαιτείται η γνωστοποίηση των πληροφοριών του των παραγράφων 24, 32 και 33 του άρθρου 29.

Πίνακας 4.1: Περιεχόμενο προσαρτήματος μεγάλων (μεσαίων) οντοτήτων του ν. 4308/2014

Παράγραφος άθρου 29 Περιεχόμενο
3 α)    Την επωνυμία της οντότητας.

β)    Το νομικό τύπο της οντότητας.

γ)    Την περίοδο αναφοράς.

δ)    Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.

ε)    Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα, ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση. Όταν η οντότητα δεν είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕ.ΜΗ., παρατίθενται αντίστοιχες πληροφορίες κατά περίπτωση.

στ)  Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

ζ)    Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.

η)    Την κατηγορία της οντότητας (μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

θ)    Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

4 Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.
5 Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
6 Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του νόμου 4308/2014 για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.
7 Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 

8 Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:

α)   Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.

β)   Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.

γ)   Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.

δ)   Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.

ε)   Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου.

στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18.

ζ)   Λοιπές μεταβολές.

9 Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους.

 

10 Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται:

α)   Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.

β)   Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.

γ)   Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας).

δ)   Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία.

ε)   Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοοροών.

στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το άρθρο 24.

11 Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης:

α)   Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων:

α1)  η εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, και

α2)  πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους.

β)   Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους:

β1)  η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους αυτών στοιχείων, και

β2)  οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που τεκμηριωμένα οδηγούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας.

 

12 Για την καθαρή θέση της οντότητας:

α)    Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί.

γ)    Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων.

γ)    Ο αριθμός και η ονομαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα στη περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριμένου κεφαλαίου.

δ)    Η ύπαρξη πιστοποιητικών συμμετοχής, μετατρέψιμων τίτλων, δικαιωμάτων αγοράς τίτλων, δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοιων τίτλων ή δικαιωμάτων, με μνεία του αριθμού τους, της αξίας τους και των δικαιωμάτων που παρέχουν.

ε)    Ανάλυση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης.

στ)  Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων.

13 Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.
14 Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.
15 Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση των κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας.
16 Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

 

17 Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από το νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.
18 Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20.
19 Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών.
20 Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο.
21 Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση.
22 Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο ισολογισμού στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της περιόδου και την καθαρή θέση.
23 α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων από την οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου.

β)    Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων ανά κατηγορία.

γ)    Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής κατηγοριών αυτών των δαπανών:

γ1)   Μισθοί και ημερομίσθια.

γ2)   Κοινωνικές επιβαρύνσεις.

γ3)   Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία.

24 Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών.

Σημείωση:

Οι πληροφορίες της παραγράφου 24 του άρθρου 29 δεν απαιτούνται για τις μεσαίες οντότητες

25 Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.
26 Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.
27 Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση.

 

28 Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων του στοιχείου της παραγράφου 27.
29 Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και 28, στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές, γίνεται αναφορά του σχετικού γεγονότος.
30 Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου.
31 Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υπόλοιπα των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι πληροφορίες για τις επιμέρους συναλλαγές και τα υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεδεμένου μέρους στην χρηματοοικονομική θέση της οντότητας.
32 Οι συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο της οντότητας, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, για συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες, και για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριμένα κατά κατηγορία.

Σημείωση:

Οι πληροφορίες της παραγράφου 32 του άρθρου 29 δεν απαιτούνται για τις μεσαίες οντότητες

33 Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, εφόσον είναι σημαντικά.

Σημείωση:

Οι πληροφορίες της παραγράφου 33 του άρθρου 29 δεν απαιτούνται για τις μεσαίες οντότητες

 

4.3   Παράδειγμα προσαρτήματος μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων

Για την εταιρεία «ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε.» (μεγάλη οντότητα) παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 20Χ1 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, και Προσάρτημα).

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε. του 20Χ1

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.20Χ1

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΜΕΓΑΛΗ ΑΕ περιόδου 20Χ1

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης της ΜΕΓΑΛΗ ΑΕ περιόδου 20Χ1

Σημείωση

Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού και η διανομή μερίσματος της περιόδου 20Χ0 αφορούν κέρδη της ίδιας περιόδου, όπως εμφανίστηκαν στον «Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων».

Κατάσταση ταμειακών ροών της ΜΕΓΑΛΗ ΑΕ του 20Χ1

Σημείωση

Δεν απαιτείται η σύνταξη κατάστασης ταμειακών ροών για τις μεσαίες οντότητες.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε. ΤΟΥ 20Χ1

Ανδριανουπόλεως 694, 104 37, Αθήνα – Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 031681757ΧΧΧ

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)[2]

 1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων (ή μεσαίων, κατά περίπτωση) οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
 3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

 1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα ιδιοσχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
 2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
 3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης
(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10%
(2) Μεταφορικά μέσα 12%
(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20%
 1. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%).
 2. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

α)    τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

β)    Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

 1. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.
 2. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
 3. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
 4. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
 5. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
 6. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
 7. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
 8. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
 9. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
 10. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα).
 11. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
 12. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
 13. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
 14. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
 15. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
 16. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
 17. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
 18. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

α)    Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

β)    Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

 1. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
 2. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ.      ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 1. Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

Σημείωση

Το κονδύλι του ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή» ποσού 150 για το έτος 20Χ0 και 250 για το έτος 20Χ1 αφορά προκαταβολές σε κατασκευαστή για την επέκταση βιομηχανοστασίου που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 20Χ2.

 1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29)

Ο λογαριασμός του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι» ποσού 200 την 31.12.20Χ1, αφορά μετοχές της εισηγμένης εταιρείας ΑΛΦΑ. Η εύλογη  αξία των μετοχών αυτών βάσει των διαθέσιμων τιμών στο χρηματιστήριο την 31.12.20Χ1 ήταν 170. Με δεδομένα τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα, την ικανοποιητική κερδοφορία της επένδυσης σε σχέση με την οικονομική κρίση και το ικανοποιητικό εισπραττόμενο μέρισμα, δεν τεκμηριώνεται απομείωση μόνιμου χαρακτήρα.

 1. Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 350 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

20Χ1   20Χ0
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους 300 300
Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους 50 0
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους 350 300

Οι εκδοθείσες 50 μετοχές στο έτος 20Χ1 διατέθεκαν στους μετόχους σε τιμή έκδοσης 12 και προέκυψε διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού 100 (50 μετοχές χ 2) που αύξησε ισόποσα το υπόλοιπο του σχετικού κονδυλίου του ισολογισμού σε σχέση με το υπόλοιπο του έτους 20Χ0.

Στη διάρκεια του έτους 20Χ1 κατατέθηκε στο ταμείο των μετόχων το ποσό των 200 για κεφαλαιακή ενίσχυση της επιχείρησης ενόψει της υλοποίησης σχεδίου επέκτασης. Για το ποσό αυτό, υπάρχει σύμφωνα με το νόμο ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησης και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες μετόχους, εντός του έτους 20Χ2.

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» στο έτος 20Χ1
Αποθεματικά καταστατικού Τακτικό αποθεματικό   Σύνολο
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους (01.01.20Χ1) 330 170 500
Κράτηση στη διάρκεια του έτους   50   70 120
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους (31.12.20Χ1) 380 240 620

Το κονδύλι «Αφορολόγητα αποθεματικά» της καθαρής θέσης δημιουργήθηκε βάσει της διάταξης του νόμου 20ΧΧ/20ΧΧ.

 1. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Για την εξασφάλιση μακροπροθέσμων δανείων από την Τράπεζα ΩΜΕΓΑ υπολοίπου 2.000 ευρώ κατά την 31.12.20Χ1, έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων μέχρι του ποσού 1.000 ευρώ και επί επενδυτικών ακινήτων μέχρι του ποσού 1.200 ευρώ.

 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Από το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας, ποσό 600 είναι πληρωτέα μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου ήταν 800.

 1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, έχει παράσχει εγγυήσεις για τραπεζικά χρέη της θυγατρικής ΑΒΓ ΑΕ μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ και έχει εγγράψει προς εξασφάλιση σχετική υποθήκη επί ακινήτου της ΑΒΓ εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 1.200. Στόχος της παροχής εγγύησης είναι η διασφάλιση της δυνατότητας χρηματοδότησης της ΑΒΓ μέσω της οποίας διατίθεται το 55% των πωλήσεων της εταιρείας.

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20.

 1. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στη συνεδρίαση της ΧΧ.ΧΧ.20Χ2, από τα κέρδη του έτους 20Χ1 ποσού 1.400 προτείνεται συνολικό ποσό κερδών του 20Χ1 να διανεμηθεί ως εξής:

20Χ1 20Χ0
Σύνολο κερδών περιόδου 1.400 1.200
Διανομή σε:
Τακτικό αποθεματικό 70
Αποθεματικό άρθρου ΧΧ του καταστατικού 30
Μερίσματα προς μετόχους 1.050
Κέρδη εις νέο 1.400 50
Σύνολο κερδών περιόδου 1.400 1.200
Καταβληθέντα μερίσματα περιόδου 1.050 985
 1. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 20Χ1 ανήλθε σε απασχολούμενους.

20Χ1   20Χ0
Μέσο όρος εργατικού προσωπικού 215 210
Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού 58 55
Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων 273 265

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

20Χ1   20Χ0
Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) 650 600
Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές) 105 95
Κόστος για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 20 15
Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου 775 710

 

 1. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Η εταιρεία έχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, έχει παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του διοικητικού της Συμβουλίου. Η κίνηση των ποσών αυτών παρουσιάζεται παρακάτω.

Ποσά
Υπόλοιπα 01.01.20Χ0 380
Προκαταβολές και πιστώσεις 20Χ0 180
Επιστροφές 20Χ0 -30
Διαγραφές 20Χ0 0
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0 530
Προκαταβολές και πιστώσεις 20Χ1 200
Επιστροφές 20Χ1 -180
Διαγραφές 20Χ1 -50
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1 500

Στις χορηγούμενες πιστώσεις προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίζεται τόκος με επιτόκιο 6,5% ετησίως.

 1. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)
20Χ1   20Χ0
Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου της περιόδου (σύνολο) 150 130

 

 1. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29)

Το ύψος και η φύση των συναλλαγών με συνδεμένα μέρη καθώς και τα σχετικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

20Χ1   20Χ0
Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών από:
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 3.900 3.600
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 800 0
Σύνολο 4.700 3.600
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών προς:
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 4.800 4.550
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 500 400
Σύνολο 5.300 4.950

 

Απαιτήσεις από:
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 2.200 2.050
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 200 100
Σύνολο 2.400 2.150
Υποχρεώσεις προς:
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 1.850 1.750
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 350 200
Σύνολο 2.200 1.950
 1. Αμοιβές νόμιμου ελεγκτή περιόδου (παρ. 32 άρθρου 29)
20Χ1   20Χ0
Αμοιβές ελέγχου 50 45
Αμοιβές φορολογικού πιστοποιητικού 35 30
Σύνολο 85 75

Σημείωση

Η πληροφορία αυτή δεν απαιτείται για τις μεσαίες οντότητες

 1. Αξία περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση εντός των επόμενων 12 μηνών (παρ. 33 άρθρου 29)

Η διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει απόφαση να προχωρήσει στην εκποίηση επενδυτικού ακινήτου λογιστικής αξίας 300 και παλαιού εξοπλισμού λογιστικής αξίας 120.

Σημείωση

Η πληροφορία αυτή δεν απαιτείται για τις μεσαίες οντότητες

Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων

Η πλήρης αναδρομική αναπροσαρμογή των κονδυλίων του ισολογισμού της επιχείρησης κατά την ημερομηνία μετάβασης (01.01.20Χ0) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου, δεν είναι εφικτή λόγω πρακτικών δυσχερειών και αυξημένου κόστους καθώς πολλά περιουσιακά στοιχεία ανάγονται σε μακρινή περίοδο στο παρελθόν και δεν είναι ευχερώς διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με την παράγραφο 3(α1) του άρθρου 37 του νόμου, η επιχείρηση υιοθέτησε τις λογιστικές αξίες του ισολογισμού της ημερομηνίας μετάβασης ως το τεκμαρτό κόστος των σχετικών στοιχείων για τη εφαρμογή των ΕΛΠ.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι το κονδύλι του ισολογισμού «Λοιπά άυλα» λογιστικής (αναπόσβεστης) αξίας 60 κατά την 31.12.20Χ1 (70 την 31.12.20Χ0) αφορά στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως», βάσει των προβλέψεων του προηγούμενου λογιστικού πλαισίου. Το σχετικό κονδύλι (αξίας κτήσης 100) δεν αναγνωρίζεται στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ αλλά παραμένει στον ισολογισμό δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του νόμου, μέχρι την ολοσχερή του απόσβεση με ετήσιο συντελεστή 10% επί της αξίας κτήσης.

Στα κονδύλια του έτους 20Χ0 (συγκριτικά), και σε σχέση με τις δημοσιευμένες καταστάσεις του έτους 20Χ0, έχουν γίνει οι παρακάτω ανακατατάξεις για λόγους συγκρισιμότητας.

 1. Στην «Κατάσταση αποτελεσμάτων» του έτους 20Χ0 εμφανίζεται έξοδο ποσό 680 του «Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» του έτους 20Χ0 που αφορούσε φόρο εισοδήματος και διαφορές φορολογικών ελέγχων προηγούμενων χρήσεων.
 2. Το σύνολο των αναπόσβεστων επιχορηγήσεων επενδύσεων (επιχορηγήσεις του 20Χ1 και προηγούμενων ετών) παρουσιάζεται στις υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 37, το ποσό των αναπόσβεστων επιχορηγήσεων προηγούμενων ετών (ποσού 700 το 20Χ1 και 800 του 20Χ0) θα μπορούσε να εμφανίζεται στην καθαρή θέση, μέχρι την ολοσχερή του απόσβεση.

Σημειώσεις για τους συντάκτες προσαρτήματος

 1. Για τη σύνταξη των ενδεικνυόμενων γνωστοποιήσεων για την πρώτη εφαρμογή, με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου και πινάκων, λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο κείμενο του νόμου (άρθρο 37) καθώς και στο κείμενο και τα παραδείγματα της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ. Σύνοψη οδηγιών για την ανακατάταξη κονδυλίων της συγκριτικής περιόδου παρατίθενται στο παράρτημα του βιβλίου.
 2. Στο κεφάλαιο 5 περί προσαρτήματος των ενοποιημένων καταστάσεων, παρατίθεται ενδεικτική διατύπωση λογιστικών πολιτικών και αναλύσεις κονδυλίων, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι σχετικές για το προσάρτημα των ατομικών καταστάσεων μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

5.1       Εισαγωγή

Ο νόμος 4308/2014 αξιοποιεί τη δυνατότητα που παρέχει η Οδηγία 2013/34/ΕΕ για απαλλαγές από τη σύνταξη ενοποιημένων καταστάσεων. Έτσι, υποχρέωση σύνταξης των ενοποιημένων καταστάσεων του νόμου 4308/2014 έχει η μητρική οντότητα των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., κλπ.), μόνο όταν ο όμιλος εμπίπτει στην κατηγορία των μεγάλων ομίλων. Μεγάλος όμιλος είναι ο όμιλος που αποτελείται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, ο οποίος σε ενοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της μητρικής οντότητας, υπερβαίνει τα όρια τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α)      Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.

β)      Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.

γ)       Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

Οι υποκείμενοι σε ενοποίηση όμιλοι συντάσσουν το σύνολο των προβλεπόμενων καταστάσεων σε ενοποιημένη βάση, δηλαδή Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Προσάρτημα (Σημειώσεις).

Στα επόμενα τμήματα του παρόντος κεφαλαίου δίνεται παράδειγμα των λογιστικών καταστάσεων ενός μεγάλου ομίλου και στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικό ενοποιημένο προσάρτημα. Για λόγους απλούστευσης, δεν αναφέρονται ποσά στις καταστάσεις του παραδείγματος.

5.2       Περιεχόμενο προσαρτήματος μεγάλων ομίλων

Το περιεχόμενο του ενοποιημένου προσαρτήματος (ενοποιημένες σημειώσεις) ορίζεται στο άρθρο 36 του νόμου 4308/2014. Πιο συγκεκριμένα, κατά το άρθρο 36 του νόμου, το περιεχόμενο του ενοποιημένου προσαρτήματος περιγράφεται σύμφωνα με τα παρακάτω.

 1. «Οι σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνουν όλες τις παρακάτω πληροφορίες, καθώς και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 29, με τρόπο που διευκολύνει την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο, και λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις προσαρμογές που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σύγκριση με τις ετήσιες. Ιδιαίτερα:

α)      Κατά τη γνωστοποίηση των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη, οι συναλλαγές μεταξύ τέτοιων μερών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και έχουν απαλειφθεί, παραλείπονται.

β)      Κατά τη γνωστοποίηση του μέσου αριθμού των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου, γίνεται ξεχωριστή γνωστοποίηση για τον μέσο αριθμό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες.

γ)       Κατά την γνωστοποίηση των ποσών των αποζημιώσεων, των προκαταβολών και των πιστώσεων που δόθηκαν σε μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, γνωστοποιούνται μόνο τα ποσά που δόθηκαν σε μέλη αυτών των συμβουλίων της μητρικής οντότητας, από την ίδια και τις θυγατρικές της.

 1. Οι σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκτός των πληροφοριών που απαιτούνται από την παράγραφο 1, περιλαμβάνουν:

α)      Αναφορικά με τις οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση:

α1)    Τις επωνυμίες και την έδρα των οντοτήτων.

α2)    Την κατεχόμενη αναλογία στο κεφάλαιο αυτών των οντοτήτων από άλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκτός της μητρικής οντότητας ή από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των εν λόγω οντοτήτων, και

α3)    Πληροφορίες αναφορικά με το ποιές από τις προϋποθέσεις των παραγράφων (2) και (7) του άρθρου 32, μετά την εφαρμογή των παραγράφων (3), (4) και (5) του άρθρου 32, αποτέλεσε τη βάση με την οποία έγινε η ενοποίηση. Πάντως, αυτή η γνωστοποίηση μπορεί να παραλείπεται όταν η ενοποίηση έχει γίνει με βάση την παράγραφο 2(α) του άρθρου 32 και όταν η αναλογία στο κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου είναι η ίδια.

α4)    Οι πληροφορίες των περιπτώσεων (α1) έως (α3) ανωτέρω παρέχονται και σε σχέση με τις οντότητες που απαλλάσσονται από την ενοποίηση για λόγους μη σημαντικότητας σύμφωνα με την παράγραφο (5) του άρθρου 17 και την παράγραφο (7) του άρθρου 33. Παρέχεται επίσης επεξήγηση για την απαλλαγή των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο (7) του άρθρου 33.

β)      Τις επωνυμίες και την έδρα των συγγενών οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και την αναλογία του κεφαλαίου τους που κατέχεται από οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35, ή από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό αυτών των οντοτήτων.

γ)       Τις επωνυμίες και τα μητρώα εγγραφής των κοινοπραξιών και των από κοινού ελεγχόμενων δραστηριοτήτων, τους παράγοντες επί των οποίων βασίζεται η κοινή διοίκηση (έλεγχος) επί αυτών και την αναλογία του κεφαλαίου τους που κατέχεται από οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ή από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό αυτών των οντοτήτων.

δ)      Αναφορικά με κάθε οντότητα, εκτός αυτών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παρούσας παραγράφου, στην οποία οι οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, είτε οι ίδιες είτε μέσω προσώπων που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό αυτών των οντοτήτων, έχουν συμμετοχικά δικαιώματα:

δ1)    Τις επωνυμίες και την έδρα αυτών των οντοτήτων.

δ2)    Την αναλογία του κατεχόμενου κεφαλαίου.

δ3)    Το ποσό της καθαρής θέσης και των αποτελεσμάτων για την πιο πρόσφατη περίοδο της υπό αναφορά οντότητας για την οποία έχουν εγκριθεί χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ε)       Οι πληροφορίες που αφορούν τη καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της περίπτωσης (δ) μπορούν να παραλείπονται όταν η υπό αναφορά οντότητα δεν δημοσιεύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της.

 1. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ποσού της υπεραξίας και κάθε σημαντική μεταβολή της σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο επεξηγούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 2. Όταν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης σε μια συγγενή ή κοινοπραξία, η οντότητα γνωστοποιεί την διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης της επένδυσης και της λογιστικής αξίας της αναλογίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται μόνο στην περίοδο που έγινε η απόκτηση.
 3. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις μιας συγγενούς ή κοινοπραξίας έχουν επιμετρηθεί στις ατομικές τους χρηματοοικονομικές καταστάσεις με μεθόδους άλλες από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για ενοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 34, τα εν λόγω στοιχεία για τον υπολογισμό της διαφοράς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναμετρώνται σύμφωνα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για ενοποίηση. Εάν τέτοια επαναμέτρηση δεν έχει πραγματοποιηθεί, γνωστοποιείται το γεγονός αυτό.
 4. Αν η σύνθεση των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά την διάρκεια μιας περιόδου, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την σύγκριση των διαδοχικών ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 5. Όταν εφαρμόζεται η περίπτωση (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 34, γνωστοποιούνται οι μεταβολές που προκύπτουν στα αποτελέσματα εις νέο, καθώς και η επωνυμία και η έδρα των θυγατρικών.»

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 περί ενοποιημένου προσαρτήματος είναι επιπρόσθετα όσων ορίζει το άρθρο 29 του νόμου περί του περιεχομένου του προσαρτήματος των ατομικών καταστάσεων.

5.3 Παράδειγμα προσαρτήματος ενοποιημένων καταστάσεων μεγάλου ομίλου

Για την εταιρεία «Μητρική Α.Ε.» ενός μεγάλου ομίλου παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 20Χ1, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, και Προσάρτημα).

«ΜΗΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

Ετήσιες και ενοποιημένες καταστάσεις του έτους 20Χ1

Α. Υπόδειγμα ισολογισμού με χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης

Ποσά σε ευρώ   Όμιλος   Εταιρεία
  Σημ. 20Χ1 20Χ0   20Χ1 20Χ0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο          
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο          
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο      
Σύνολο μη κυκλοφορούντων          
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο          
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων            
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού            
 
                                   

 

    Όμιλος   Εταιρεία
Καθαρή θέση Σημ.μ 20Χ1 20Χ0   20Χ1 20Χ0
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο            
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο          
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο          
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης          
           
Προβλέψεις          
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο          
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο          
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο          
Σύνολο υποχρεώσεων          
         
             
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων            
                               

Β. Υπόδειγμα ισολογισμού με χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία

Ποσά σε ευρώ   Όμιλος   Εταιρεία
  Σημ. 20Χ1 20Χ0   20Χ1 20Χ0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο          
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο          
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Διαθέσιμα για πώληση
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση
Σύνολο          
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων          
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο          
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων            
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού            
    Όμιλος   Εταιρεία
Καθαρή θέση Σημ.μ 20Χ1 20Χ0   20Χ1 20Χ0
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο            
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο          
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης          
           
Προβλέψεις          
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο          
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο          
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο          
Σύνολο υποχρεώσεων          
         
             
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων            

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Α. Παρουσίαση κατά λειτουργία

Ποσά σε ευρώ   Όμιλος   Εταιρεία
Σημ. 20Χ1 20Χ0   20Χ1 20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Β. Παρουσίαση κατά είδος εξόδου / εσόδου

Ποσά σε ευρώ   Όμιλος   Εταιρεία
Σημ. 20Χ1 20Χ0   20Χ1 20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ (ποσά σε ευρώ) Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις Ιδιοκτητών Ίδιοι Τίτλοι Διαφορές εύλογης αξίας Συν/κές διαφορές Αποθεματικά νόμων & καταστατικού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής Δικαιώματα  που δεν ασκούν έλεγχο Σύνολο καθαρής θέσης
Υπόλοιπο 01.01.20Χ0
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ποσά σε ευρώ) Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις Ιδιοκτητών Ίδιοι Τίτλοι Διαφορές εύλογης αξίας Συν/κές διαφορές Αποθεματικά νόμων & καταστατικού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο       καθαρής θέσης
Υπόλοιπο 01.01.20Χ0
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ

Ποσά σε ευρώ   Όμιλος   Εταιρεία
  Σημ. 20Χ1 20Χ0   20Χ1 20Χ0
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Έσοδα επενδύσεων
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες
Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο            
 
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο            
 
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο            
 
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ) ΤΗΣ «ΜΗΤΡΙΚΗ Α.Ε.» ΕΤΟΥΣ 20Χ1

Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 031681757ΧΧΧ

Α. Γενικά στοιχεία για την εταιρεία [και τον όμιλο]

 • Η εταιρεία με την επωνυμία [αναφορά επωνυμίας] είναι εγκατεστημένη στην διεύθυνση [αναφορά διεύθυνσης]
 • (Mόνο όταν η εταιρεία ενοποιείται ως θυγατρική άλλου ομίλου) Η εταιρεία ενοποιείται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου εταιρειών [αναφορά επωνυμίας ομίλου] με έδρα [αναφορά εδρας της εταιρείας], ο οποίος επίσης ενοποιείται στον όμιλο εταιρειών [αναφορά επωνυμίας ομίλου] με έδρα [αναφορά εδρας της εταιρείας]. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εν λόγω ομίλων δημοσιοποιούνται στις διευθύνσεις [αναφορά διεύθυνσης] και [αναφορά διεύθυνσης], αντίστοιχα.

Σημείωση:

Εάν οι εν λόγω όμιλοι δεν δημοσιοποιούν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, γίνεται αναφορά του γεγονότος.

 • Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας [και του ομίλου, όταν συντρέχει περίπτωση] έχουν συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας.

[Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας (μητρικής) ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους]

[Εάν η εταιρεία (μητρική) είναι υπό εκκαθάριση αναφέρεται το γεγονός και ότι τα μεν περιουσιακά της στοιχεία επιμετρούνται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξίας τους, οι δε υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των προβλέψεων, στα ποσά που αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους.]

 • Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των (κατά περίπτωση) πολύ μικρών / μικρών / μεσαίων / μεγάλων / δημοσίου συμφέροντος οντοτήτων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν καταρτισθεί βάσει των σχετικών προβλέψεων του νόμου 4308/2014.
 • (μόνο όταν συντρέχει περίπτωση) Η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος στις εξής οντότητες [αναφέρεται η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε μιας].
 • Θυγατρικές οντότητες

Οι θυγατρικές που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης είναι:

α/α Επωνυμία Ποσοστό άμεσης συμμετοχής Ποσοστό έμμεσης συμμετοχής Ποσοστό συμμετοχής τρίτου για λογαριασμό της οντότητας Έδρα οντότητας
(1) Α 100% 0 0 Ελλάδα
(2) Β 80% 5% 0 Ρουμανία
(3) Γ 20% 0 40% Κύπρος
κ.λ.π.

Στη/τις θυγατρική/ές [αναφορά επωνυμίας θυγατρικής/ών] δεν υπάρχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή των εταιρειών του ομίλου. Οι εν λόγω οντότητες είναι θυγατρικές και ενοποιούνται λόγω … [τεκμηριωμένη επεξήγηση του λόγου ενοποίησης]

Για τη/τις θυγατρική/ές [αναφορά επωνυμίας θυγατρικής/ών] με έδρα/ες [αναφορά έδρας / εδρών] που ελέγχονται από το ίδιο μέρος, τόσο πριν όσο και μετά την ενοποίηση, και αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από τον όμιλο, δεν προέκυψε υπεραξία. Η διαφορά ποσού [αναφορά ποσού] που προέκυψε από τον συμψηφισμό της λογιστικής αξίας της επένδυσης της μητρικής, με την αξία που αντιστοιχεί στην καθαρή θέση της θυγατρικής, εμφανίζεται στα αποτελέσματα εις νέον του ενοποιημένου ισολογισμού.

 • Μη ενοποιούμενες θυγατρικές (υποχρεωτική αναφορά, εφόσον συντρέχει περίπτωση).

Οι παρακάτω θυγατρικές δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση λόγω μη σημαντικού μεγέθους, ή/και λόγω δυσκολίας και κόστους στην λήψη των σχετικών πληροφοριών, ή/και λόγω του ότι οι συμμετοχικοί τίτλοι των θυγατρικών οντοτήτων κατέχονται με σκοπό την μεταγενέστερη διάθεσή τους, ή/και λόγω αυστηρών περιορισμών που εμποδίζουν τη μητρική να ασκήσει τα δικαιώματά της επί των θυγατρικών.

α/α Επωνυμία Ποσοστό άμμεσης συμμετοχής Ποσοστό έμμεσης συμμετοχής Ποσοστό συμμετοχής τρίτου για λογαριασμό της οντότητας Έδρα οντότητας
(1) Δ 100% 0 0 Ελλάδα
(2) Ε 80% 5% 0 Ρουμανία
(3) ΣΤ 20% 0 40% Κύπρος
κ.λ.π.
 • Συγγενείς οντότητες

Οι συγγενείς οντότητες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, είναι:

α/α Επωνυμία Ποσοστό συμμετοχής εταιρειών του ομίλου Ποσοστό συμμετοχής τρίτων για λογαριασμό των οντοτήτων του ομίλου Έδρα οντότητας
(1) Ζ 25% 0 Ελλάδα
(2) Η 18% 5% Ρουμανία
(3) Θ 49% 0 Κύπρος
κ.λ.π.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των συγγενών οντοτήτων έχουν συνταχθεί / δεν έχουν συνταχθεί με τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιεί ο όμιλος.

Για την/τις κατωτέρω συγγενή/είς οντότητα/τες που αποκτήθηκαν στην περίοδο, η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης της επένδυσης και της λογιστικής αξίας της αναλογίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, έχει ως εξής:

α/α Επωνυμία Ποσοστό συμμετοχής εταιρειών του ομίλου Λογιστική αξία καθαρής θέσης συγγενούς Ποσό ομίλου βάσει αναλογίας στην καθαρή θέση Κόστος κτήσης επένδυσης
(1) Η 25% 100.000 25.000 30.000
(2) Θ 18% 500.000 90.000 87.500
κ.λ.π.
 • Κοινοπραξίες

Οι κοινοπραξίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης είναι:

α/α Επωνυμία Μητρώο εγγραφής Ποσοστό συμμετοχής εταιρειών του ομιλου Ποσοστό συμμετοχής τρίτων για λογαριασμό των οντοτήτων του ομίλου Έδρα οντότητας
(1) Ι Αρ. ΓΕΜΗ XXX 30% 0 Ελλάδα
(2) Κ Αρ. ΓΕΜΗ XXX 15% 17% Ρουμανία
(3) Λ Αρ. ΓΕΜΗ XXX 68% 0 Κύπρος
κ.λ.π.

Ο κοινός έλεγχος επί των κοινοπραξιών προκύπτει … [συνοπτική αναφορά στην τεκμηρίωση]

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των κοινοπραξιών έχουν συνταχθεί / δεν έχουν συνταχθεί με τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιεί ο όμιλος.

Για την/τις κατωτέρω κοινοπραξία/ίες που αποκτήθηκαν στην περίοδο, η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης της επένδυσης και της λογιστικής αξίας της αναλογίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, έχει ως εξής:

α/α Επωνυμία Ποσοστό συμμετοχής εταιρειών του ομίλου Λογιστική αξία καθαρής θέσης συγγενούς Ποσό ομίλου βάσει αναλογίας στην καθαρή θέση Κόστος κτήσης επένδυσης
(1) Ι 30% 200.000 60.000 57.800
(2) Κ 15% 300.000 45.000 62.000
κ.λ.π.
 • Από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες (Joint operations)

Ως κοινή δραστηριότητα νοείται μια διευθέτηση στην οποία τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν κοινό έλεγχο καθώς και δικαιώματα στα περιουσιακά στοιχεία και δεσμεύσεις για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν. Η κοινή δραστηριότητα διενεργείται από κοινού από τα εμπλεκόμενα μέρη. Σύμφωνα με το νόμο, οι από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες της οντότητας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Οι εν λόγω  οντότητες είναι οι ακόλουθες:

α/α Επωνυμία Μητρώο εγγραφής Ποσοστό συμμετοχής εταιρειών του ομίλου Ποσοστό συμμετοχής τρίτων για λογαριασμό των οντοτήτων του ομίλου Έδρα οντότητας
(1) Μ ΑΡ. ΓΕΜΗ 40% 0 Ελλάδα
(2) Ν ΑΡ. ΓΕΜΗ 10% 30% Ρουμανία
(3) Ξ ΑΡ. ΓΕΜΗ 55% 0 Κύπρος
κ.λ.π.

Ο κοινός έλεγχος επί των δραστηριοτήτων προκύπτει … [συνοπτική αναφορά στην τεκμηρίωση].

 • Συμμετοχικά δικαιώματα (συμμετοχές με ποσοστά ίσα ή μεγαλύτερα του 10% και μικρότερα του 20%)

Οι οντότητες επί των οποίων υπάρχουν συμμετοχικά δικαιώματα της οντότητας είναι οι ακόλουθες:

α/α Επωνυμία Ποσοστό συμμετοχής εταιρειών του ομίλου Ποσοστό συμμετοχής τρίτων για λογαριασμό των οντοτήτων του ομίλου Έδρα οντότητας Καθαρή θέση τελευταίας περιόδου Αποτελέσματα τελευταίας περιόδου
(1) Ο 19% 0 Ελλάδα 1.000.000 17.000
(2) Π 13% 5% Ρουμανία 2.000.000 30.000
(3) Ρ 11% 0 Κύπρος 1.500.000 (12.000)
κ.λ.π.

Η οντότητα/ες [αναφορά επωνυμίας/ών] δεν έχει/έχουν δημοσιεύσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και συνεπώς δεν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες για την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου.

Β. Λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζει η εταιρεία [και ο όμιλος]

 1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

(Εναλλακτικά) Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται σε εύλογες αξίες μείον αποσβέσεις. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές ανά τετραετία ή και συντομότερα όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται με τη μέθοδο [περιγραφή της μεθόδου προσδιορισμού της εύλογης αξίας]. Οι βασικές παραδοχές της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν [περιληπτική αναφορά των σχετικών παραδοχών]

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (κτήρια) αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους [αναφορά χρησιμοποιούμενων συντελεστών απόσβεσης]

 1. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (οι ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτήρια αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους [αναφορά χρησιμοποιούμενων συντελεστών απόσβεσης]

(Εναλλακτικά) Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται σε εύλογες αξίες μη υποκείμενες σε απόσβεση. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές ανά διετία ή και συντομότερα όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς και οι διαφορές εύλογης αξίας αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία» της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται με τη μέθοδο [περιγραφή της μεθόδου προσδιορισμού της εύλογης αξίας]. Οι βασικές παραδοχές της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν [περιληπτική αναφορά των σχετικών παραδοχών].

 1. Τα λοιπά ενσώματα πάγια (μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και λοιπός εξοπλισμός), επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι συντελεστές απόσβεσης προσδιορίζονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους και διαμορφώνονται ως εξής:
α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης
(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός ΧΧ% – ΧΧ%
(2) Μεταφορικά μέσα ΧΧ% – ΧΧ%
(3) Λοιπός εξοπλισμός ΧΧ% – ΧΧ%
 1. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο κατά τα ποσά αποσβέσεων και ζημιών απομείωσης, όταν κρίνεται ότι οι εν λόγω ζημίες απομείωσης είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους (συντελεστής/ές απόσβεσης από ΧΧ% έως ΧΧ%.

(Εναλλακτικά) Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους μη υποκείμενα σε απόσβεση. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται βάσει τιμών της αγοράς / τεχνικών προεξόφλησης [κατά περίπτωση] σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και οι διαφορές εύλογης αξίας αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία»  της κατάστασης αποτελεσμάτων. Οι βασικές παραδοχές της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν [συνοπτική καταγραφή των παραδοχών]

 1. Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

α)      τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο κατά τα ποσά αποσβέσεων και ζημιών απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους (συντελεστής/ές απόσβεσης από ΧΧ% έως ΧΧ%

β)      τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο κατά το ποσό ζημιών απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. (Εναλλακτικά) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο με τα ποσά αποσβέσεων και ζημιών απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με συντελεστή 10% ετησίως.

 1. Υπεραξία προκύπτει κατά την απόκτηση επιχείρησης και ισούται με τη θετική διαφορά μεταξύ τιμήματος απόκτησης και εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) της αποκτώμενης.

Η υπεραξία αναγνωρίζεται ως μη αποσβέσιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο, υποκείμενο ετησίως σε έλεγχο απομείωσης της αξίας του. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων εφόσον εκτιμάται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα. (Εναλλακτικά) Η υπεραξία αναγνωρίζεται ως αποσβέσιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο υποκείμενο σε δεκαετή απόσβεση.

Η αρνητική διαφορά μεταξύ τιμήματος απόκτησης και εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) της αποκτώμενης, αναγνωρίζεται ως κέρδος στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τον τίτλο «Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας».

 1. Οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο όταν πληρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα για ολοκλήρωση των εν λόγω στοιχείων, (β) εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη και (γ) υπάρχει αξιοπιστία στο προσδιορισμό του κόστους τους.

Οι δαπάνες ανάπτυξης με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο κατά τα ποσά αποσβέσεων και ζημιών απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους (συντελεστής/ές απόσβεσης από ΧΧ% έως ΧΧ%).

Οι δαπάνες ανάπτυξης με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο με το ποσό ζημιών απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. (Εναλλακτικά) Οι δαπάνες ανάπτυξης με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10% και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

 1. (Εάν συντρέχει περίπτωση) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με χρηματοδοτικές μισθώσεις, αναγνωρίζονται αρχικά ως περιουσιακά στοιχεία με ταυτοχρονη αναγνώριση ισόποσης υποχρέωσης. Η αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (και της υποχρέωσης) γίνεται στη μικρότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των μελλοντικών μισθωμάτων, προεξοφλούμενων με το επιτόκιο της μίσθωσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, για τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία ακολουθείται ο χειρισμός που έχει υιοθετηθεί για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία, ενώ οι σχετικές υποχρεώσεις μειώνονται με την καταβολή του μέρους των μισθωμάτων που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο. Η διαφορά μεταξύ καταβλητέων μισθωμάτων και του μέρους αυτών που αναλογεί στο κεφάλαιο, αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκου στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
 2. (Εάν συντρέχει περίπτωση) Το κόστος κτήσης των ιδιοκατασκευαζόμενων ενσωμάτων παγίων, βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και αύλων περιουσιακών στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής, επιβαρύνεται με το αναλογούν χρηματοοικονομικό κόστος (τόκους δανεισμού), κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου.
 3. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο με ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα αυτών των οντοτήτων.
 4. Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά που εντάσσονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο με ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης, μειωμένο με μόνιμου χαρακτήρα ζημίες απομείωσης. Το αποσβέσιμο κόστος κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου / την σταθερή μέθοδο (κατά περίπτωση).

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά που εντάσσονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης.

Κατά την διάθεση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

(Εναλλακτικά, όταν η επιμέτρηση γίνεται στην εύλογη αξία) Οι επενδύσεις σε διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και σε στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου, επιμετρούνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, στην εύλογη αξία τους. Οι διαφορές εύλογης αξίας των διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται απευθείας σε λογαριασμό αποθεματικού (διαφορά εύλογης αξίας της καθαρής θέσης) και μεταφέρονται στα αποτελέσματα κατά την διάθεση αυτών των στοιχείων ή όταν η διαφορά (ζημία) κριθεί ότι συνιστά απομείωση της αξίας τους. Οι διαφορές εύλογης αξίας του εμπορικού χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται ως κέρδη/ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Παράγωγα που καθορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους. Εάν η αντιστάθμιση αφορά αντιστάθμιση εύλογης αξίας το αντισταθμισμένο μέσο επιμετράται για τον κίνδυνο που αντισταθμίζεται στην εύλογη αξία του και οι διαφορές κέρδη και ζημίες αντισταθμίζοντος μέσου και αντισταθμισμένου στοιχείου αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Εάν η αντιστάθμιση αφορά αντιστάθμιση ταμειακών ροών, το κέρδος ή η ζημία από την επιμέτρηση του αντισταθμίζοντος μέσου (παραγώγου) στην εύλογη αξία του, αναγνωρίζεται απευθείας σε λογαριασμό αποθεματικού (διαφορά εύλογης αξίας) της καθαρής θέσης και μεταφέρεται στα αποτελέσματα στην περίοδο που οι αντισταθμισμένες ταμιακές ροές του αντισταθμισμένου μέσου αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, ως κέρδη ή ζημίες. Αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης θεωρούνται εκείνα τα μέσα που παρέχουν κάλυψη των ζημιών/κέρδους των αντισταθμισμένων μέσων σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 72% και 140%.

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται βάσει [αναφορά τρόπου προσδιορισμού εύλογων αξιών] Οι βασικές παραδοχές της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν [αναφορά βασικών παραδοχών].

 1. Οι εμπορικές απαιτήσεις, οι λοιπές απαιτήσεις και τα δάνεια, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. Ειδικότερα, οι έντοκες απαιτήσεις και τα δάνεια επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. Το αποσβέσιμο κόστος κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου / την σταθερή μέθοδο (κατά περίπτωση).
 2. Τα αποθέματα επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στο κόστος πωληθέντων / ζημίες απομείωσης (κατά περίπτωση). Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου όρου / FIFO / εξατομικευμένου κόστους (κατά περίπτωση).

(Όταν συντρέχει περίπτωση) Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων μακράς περιόδου κατασκευής, επιβαρύνεται με το αναλογούν χρηματοοικονομικό κόστος (τόκους δανεισμού), κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου.

(Εναλλακτικά) Τα βιολογικά αποθέματα επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους, μείον το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. Οι διαφορές από την επιμέτρηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται ως κέρδη / ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των βιολογικών αποθεμάτων προσδιορίζεται βάσει [αναφορά στον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας]. Οι βασικές παραδοχές της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν [αναφορά στις παραδοχές της εύλογης αξίας].

(Εναλλακτικά) Τα αποθέματα εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και προορίζονται για κερδοσκοπικές συναλλαγές, επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. Οι διαφορές από την επιμέτρηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται ως κέρδη/ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των αποθεμάτων προσδιορίζεται βάσει … [αναφορά στον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας]. Οι βασικές παραδοχές της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν … [αναφορά στις παραδοχές της εύλογης αξίας].

 1. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Σε περίπτωση που διαφορές υπέρ το άρτιο, διαφορές υπό το άρτιο και αρχικά κόστη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων είναι σημαντικά, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου / σταθερή μέθοδο (κατά περίπτωση). Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (χρεωστικοί τόκοι) ή βαρύνουν το κόστος κτήσης ιδιοκατασκευαζόμενων περιουσιακών στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής [εάν συντρέχει περίπτωση].
 2. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
 3. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους (σε περίπτωση που τα ποσά είναι σημαντικά) Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους.
 4. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. (σε περίπτωση που η επίπτωση είναι σημαντική) Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα με βάση αναλογιστική μέθοδο (Projected Unit Credit Method).
 5. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. Όταν οι προβλέψεις αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία τους, η διαφορά από την ανέλιξή τους με τη χρήση του επιτοκίου προεξόφλησης αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό κόστος στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
 6. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
 7. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. [(μόνο όταν προαιρετικά λογίζεται αναβαλλόμενος φόρος) Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται με βάση την μέθοδο της υποχρέωσης του ισολογισμού και περιλαμβάνει όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ο αναβαλλόμενος φόρος, ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, αναγνωρίζεται αρχικά και επιμετράται μεταγενέστερα στο ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά. Οι μεταβολές στο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ή υποχρέωσης του ισολογισμού που προκύπτουν από περίοδο σε περίοδο αναγνωρίζονται σε μείωση ή αύξηση αναλόγως του φόρου εισοδήματος της κατάστασης αποτελεσμάτων. Κατ’ εξαίρεση, οι διαφορές που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις των οποίων οι μεταβολές αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται ομοίως κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση, σε μείωση ή αύξηση αναλόγως του σχετικού κονδυλίου.]
 8. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από μακροχρόνιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και μακροχρόνια κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. [(Εναλλακτικά, όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Τα έσοδα από μακροχρόνιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και μακροχρόνια κατασκευαστικά συμβόλαια επιμετρούνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.]
 9. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
 10. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης, (γ) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρούνται στην εύλογη αξία, μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε και οι διαφορές που προκύπτουν αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από νομισματικό στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας.

Γ.      Αλλαγές λογιστικών πολιτικών, αλλαγές λογιστικών εκτιμήσεων και διορθώσεις λαθών

Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(Ενδεικτική διατύπωση γνωστοποίησης σχετικά με αλλαγή λογιστικής πολιτικής για την οποία απαιτείται αναδρομική προσαρμογή) Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρεία άλλαξε τη λογιστική πολιτική της σχετικά με την κεφαλαιοποίηση των τόκων. Συγκεκριμένα, οι τόκοι της κατασκευαστικής περιόδου θα αναγνωρίζονται εφεξής στα αποτελέσματα, και όχι σε αύξηση της αξίας των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Η αναδρομική προσαρμογή των καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου λόγω της αλλαγής πολιτικής έχει ως συνέπεια:

α)      τη μείωση της μικτής αξίας των ενσωμάτων παγίων κατά ευρώ ΧΧΧ και ευρώ ΧΧΧ κατά την έναρξη και τη λήξη της συγκριτικής περιόδου, αντίστοιχα,

β)      τη μείωση των σωρευμένων αποσβέσεων των ενσωμάτων παγίων κατά ευρώ ΧΧΧ και ευρώ ΧΧΧ κατά την έναρξη και τη λήξη της συγκριτικής περιόδου, αντίστοιχα,

γ)       Τη μείωση της αξίας του υπολοίπου αποτελεσμάτων εις νέον κατά ευρώ ΧΧΧ και ευρώ ΧΧΧ κατά την έναρξη και τη λήξη της συγκριτικής περιόδου, αντίστοιχα,

δ)      τη μείωση του εξόδου των αποσβέσεων και την αύξηση των τόκων της συγκριτικής περιόδου κατά ευρώ ΧΧΧ και ευρώ ΧΧΧ αντίστοιχα.

(Ενδεικτική διατύπωση γνωστοποίησης σχετικά με διόρθωση λάθους, για την οποία απαιτείται αναδρομική προσαρμογή) Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρεία προέβη σε διόρθωση λάθους που είχε επηρεάσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις προηγουμένων περιόδων. Συγκεκριμένα, στην τρέχουσα περίοδο διαπίστωσε ότι δεν έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη σε προηγούμενες χρήσεις για δικαστικές αγωγές σε βάρος της από γεγονότα που έλαβαν χώρα προ πενταετίας. Συνέπεια του εν λόγω χειρισμού είναι η προσαρμογή της αξίας των προβλέψεων κατά ευρώ ΧΧΧ και ευρώ ΧΧΧ κατά την έναρξη και τη λήξη της συγκριτικής περιόδου αντίστοιχα.

(Ενδεικτική διατύπωση γνωστοποίησης σχετικά με αλλαγή λογιστικής εκτίμησης που επηρεάζει την τρέχουσα και μελλοντικές περιόδους) Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρεία άλλαξε το συντελεστή απόσβεσης των μηχανημάτων της από ΧΧ% σε ΧΧ% λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας και της συνεπακόλουθης επίπτωσης στην ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. Λόγω της αλλαγής, οι αποσβέσεις της περιόδου εμφανίζονται μικρότερες από αυτές της προηγούμενης περιόδου κατά ευρώ ΧΧΧ.

Δ.      Παρέκκλιση από την εφαρμογή διάταξης νόμου για εκπλήρωση της υποχρέωσης εύλογης παρουσίασης

Παρέκκλιση μπορεί να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της εύλογης παρουσίασης. Στην περίπτωση αυτή αναφέρονται οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα.

(Ενδεικτική διατύπωση παρέκκλισης) Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρεία αναγνώρισε απευθείας στο κονδύλι της καθαρής θέσης «αποτελέσματα εις νέον» τα αναλογιστικά κέρδη που προέκυψαν από την αναθεώρηση της αναλογιστικής μελέτης των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Η εν λόγω παρέκκλιση έγινε για λόγους εύλογης παρουσίασης, δεδομένου ότι η εμφάνιση των υψηλών αναλογιστικών κερδών στα αποτελέσματα δεν θα οδηγούσε σε εύλογη παρουσίαση. Εάν τα εν λόγω αναλογιστικά κέρδη είχαν αναγνωρισθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με νόμο, οι παροχές σε εργαζομένους θα εμφανίζονταν μειωμένες κατά ευρώ ΧΧΧ και συνεπώς τα αποτελέσματα προ φόρου αυξημένα κατά ευρώ ΧΧΧ και το έξοδο για φόρο εισοδήματος αυξημένο κατά ευρώ ΧΧΧ.

Ε.      Αναλύσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων

 1. Ενσώματα πάγια, βιολογικά στοιχεία και αύλα στοιχεία

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα Επενδυτικά ακίνητα Άυλα στοιχεία
Γη Γη υποκείμενη σε απόσβεση Κτήρια /Τεχνικά έργα Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Λοιπός εξοπλισμός Γη Κτήρια /Τεχνικά έργα Βιολογικά στοιχεία Λοιπά ενσώματα Δαπάνες ανάπτυξης Υπεραξία Λοιπά άυλα στοιχεία Πάγια υπό κατασκευή
Αξία προ αποσβέσεων
Κόστος κτήσης 01.01.20Χ0                            
Προσθήκες 20Χ0
Τόκοι 20Χ0
Μειώσεις 20Χ0
Μεταφορές 20Χ0
Μεταβολές εύλογης αξίας 20Χ0
Λοιπές μεταβολές 20Χ0
Υπόλοιπο κόστους κτήσης 31.12.20Χ0                            
Προσθήκες 20Χ1
Τόκοι 20Χ1
Μειώσεις 20Χ1
Μεταφορές 20Χ1
Μεταβολές εύλογης αξίας 20Χ1

 

Λοιπές μεταβολές 20Χ1
Υπόλοιπο κόστους κτήσης 31.12.20Χ1
Αποσβέσεις και απομειώσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.20Χ0
Αποσβέσεις περιόδου 20Χ0
Μειώσεις αποσβεσθέντων 20Χ0
Απομειώσεις 20Χ0
Αναστροφές απομειώσεων 20Χ0
Λοιπές μεταβολές απομειώσεων 20Χ0
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.20Χ0                            
Αποσβέσεις περιόδου 20Χ1
Μειώσεις αποσβεσθέντων 20Χ1
Απομειώσεις 20Χ1

 

Αναστροφές απομειώσεων 20Χ1
Λοιπές μεταβολές απομειώσεων 20Χ1
Σωρευμένες αποσβεσθέσεις και απομειώσεις 31.12.20Χ1
Λογιστική αξία 31.12.20Χ0                            
Λογιστική αξία 31.12.20Χ1                            

 

ΟΜΙΛΟΣ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα Επενδυτικά ακίνητα Άυλα στοιχεία
Γη Γη υποκείμενη σε απόσβεση Κτήρια / Τεχνικά έργα Μηχανολογικός

εξοπλισμός

Μεταφο-ρικά μέσα Λοιπός εξοπλισμός Γη Κτήρια /Τεχνικά έργα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά ενσώματα Δαπάνες ανάπτυξης Υπεραξία Λοιπά άυλα στοιχεία Πάγια υπό κατασκευή
Αξία προ αποσβέσεων
Κόστος κτήσης 01.01.20Χ0                            
Προσθήκες 20Χ0
Τόκοι 20Χ0
Μειώσεις 20Χ0
Μεταφορές 20Χ0
Μεταβολές εύλογης αξίας 20Χ0
Λοιπές μεταβολές 20Χ0
Υπόλοιπο κόστους κτήσης 31.12.20Χ0                            
Προσθήκες 20Χ1
Τόκοι 20Χ1
Μειώσεις 20Χ1
Μεταφορές 20Χ1
Μεταβολές εύλογης αξίας 20Χ1
Λοιπές μεταβολές 20Χ1
Υπόλοιπο κόστους κτήσης 31.12.20Χ1
Αποσβέσεις και απομειώσεις

 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.20Χ0
Αποσβέσεις περιόδου 20Χ0
Μειώσεις αποσβεσθέντων 20Χ0
Απομειώσεις 20Χ0
Αναστροφές απομειώσεων 20Χ0
Λοιπές μεταβολές απομειώσεων 20Χ0
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.20Χ0                            
Αποσβέσεις περιόδου 20Χ1
Μειώσεις αποσβεσθέντων 20Χ1
Απομειώσεις 20Χ1
Αναστροφές απομειώσεων 20Χ1

 

Λοιπές μεταβολές απομειώσεων 20Χ1
Υπόλοιπο αποσβεσθέντων και απομειωμένων 31.12.20Χ1
Λογιστική αξία 31.12.20Χ0                            
Λογιστική αξία 31.12.20Χ1                            

Σημείωση

Όταν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες, οι διαφορές των επιμετρήσεων εύλογης αξίας μπορούν να παρέχονται σε ξεχωριστή γραμμή στον ανωτέρω πίνακα.

Όταν τα επενδυτικά ακίνητα και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται σε εύλογες αξίες, για τα εν λόγω στοιχεία ο ανωτέρω πίνακαςαντικαθίσταται από τον παρακάτω:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επενδυτικά ακίνητα Βιολογικά στοιχεία
Εύλογη αξία την 01.01.20Χ0    
Προσθήκες 20Χ0
Μειώσεις (πωλήσεις και αποσύρσεις) 20Χ0
Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 20Χ0
Εύλογη αξία 31.12.20Χ0    
Προσθήκες 20Χ1
Μειώσεις (πωλήσεις και αποσύρσεις) 20Χ1
Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 20Χ1
Εύλογη αξία 31.12.20Χ1
ΟΜΙΛΟΣ Επενδυτικά ακίνητα Βιολογικά στοιχεία
Εύλογη αξία την 01.01.20Χ0    
Προσθήκες 20Χ0
Μειώσεις (πωλήσεις και αποσύρσεις) 20Χ0
Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 20Χ0
Εύλογη αξία 31.12.20Χ0    
Προσθήκες 20Χ1
Μειώσεις (πωλήσεις και αποσύρσεις) 20Χ1
Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 20Χ1
Εύλογη αξία 31.12.20Χ1

Οι μεταβολές εύλογης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, των επενδυτικών ακινήτων και των βιολογικών παγίων, περιλαμβανομένου του αναβαλλόμενου φόρου (όταν λογιστικοποιείται), έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναγνώριση στα αποτελέσματα Αναγνώριση στην καθαρή θέση
Διαφορές εύλογης αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων
Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων    
Διαφορές εύλογης αξίας επενδυτικών ακινήτων
Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας επενδυτικών ακινήτων
Διαφορές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων    
Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου επί διαφορών εύλογης αξίας
ΟΜΙΛΟΣ Αναγνώριση στα αποτελέσματα Αναγνώριση στην καθαρή θέση
Διαφορές εύλογης αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων
Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων    
Διαφορές εύλογης αξίας επενδυτικά ακινήτων
Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας επενδυτικών ακινήτων
Διαφορές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων    
Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου επί διαφορών εύλογης αξίας

Αν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα επενδυτικά ακίνητα και τα βιολογικά πάγια στοιχεία αναγνωρίζονταν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση το ανακτήσιμο κόστος κτήσης και όχι στην εύλογη αξία τους, οι αξίες αυτές (ανακτήσιμου κόστους κτήσης) θα ήταν ευρώ ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ αντίστοιχα.

Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις ποσού ΧΧΧ ευρώ για εξασφάλιση υποχρεώσεων συνολικού ποσού ΧΧΧ ευρώ.

 1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στην εύλογη αξία τους, παρέχονται οι πληροφορίες του παρακάτω πίνακα:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διαθέσιμα για πώληση Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Παράγωγα αντιστάθμισης
Εύλογη αξία την 01.01.20Χ0      
Προσθήκες 20Χ0
Μειώσεις 20Χ0
Πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες στα αποτελέσματα 20Χ0
Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 20Χ0
Διαφορές εύλογης αξίας στην καθαρή θέση 20Χ0      
Εύλογη αξία 31.12.20Χ0      
Προσθήκες 20Χ1
Μειώσεις 20Χ1
Πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες στα αποτελέσματα 20Χ1
Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 20Χ1
Διαφορές εύλογης αξίας στην καθαρή θέση 20Χ1
Εύλογη αξία 31.12.20Χ1
ΟΜΙΛΟΣ Διαθέσιμα για πώληση Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Παράγωγα αντιστάθμισης
Εύλογη αξία την 01.01.20Χ0      
Προσθήκες 20Χ0
Μειώσεις 20Χ0
Πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες στα αποτελέσματα 20Χ0
Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 20Χ0
Διαφορές εύλογης αξίας στην καθαρή θέση 20Χ0
Εύλογη αξία 31.12.20Χ0
Προσθήκες 20Χ1
Μειώσεις 20Χ1
Πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες στα αποτελέσματα 20Χ1
Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 20Χ1
Διαφορές εύλογης αξίας στην καθαρή θέση 20Χ1
Εύλογη αξία 31.12.20Χ1

Οι μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, (περιλαμβανομένου του αναβαλλόμενου φόρου, όταν συντρέχει περίπτωση), έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναγνώριση στα αποτελέσματα Αναγνώριση στην καθαρή θέση
Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση  
Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση    
Διαφορές εύλογης αξίας εμπορικού χαρτοφυλακίου  
Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας εμπορικού χαρτοφυλακίου
Διαφορές εύλογης αξίας παραγώγων αντιστάθμισης    
Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας παραγώγων αντιστάθμισης
Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου επί διαφορών εύλογης αξίας
ΟΜΙΛΟΣ Αναγνώριση στα αποτελέσματα Αναγνώριση στην καθαρή θέση
Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση
Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση    
Διαφορές εύλογης αξίας εμπορικού χαρτοφυλακίου
Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας εμπορικού χαρτοφυλακίου
Διαφορές εύλογης αξίας παραγώγων αντιστάθμισης    
Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας παραγώγων αντιστάθμισης
Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου επί διαφορών εύλογης αξίας

Για τα παράγωγα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους, παρέχονται πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών.

Εάν τα μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης δεν αναγνωρίζονταν σε εύλογες αξίες, αλλά στο ανακτήσιμο κόστος κτήσης τους, η εν λόγω αξία (ανακτήσιμο κόστος κτήσης) θα ανερχόταν στο ποσό των ΧΧΧ ευρώ.

Σε περίπτωση επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο κόστος κτήσης, παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

α)      Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, η εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, και πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους.

β)      Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους αυτών στοιχείων και οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας καθώς και η φύση των ενδείξεων που τεκμηριωμένα οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική τους αξία είναι ανακτήσιμη.

 1. Αποθέματα

Εάν τα αποθέματα περιλαμβάνουν βιολογικά αποθέματα που επιτρώνται σε εύλογες αξίες, παρέχονται οι πληροφορίες της παραγράφου 1 που αναφέρονται στα βιολογικά πάγια στοιχεία.

Εάν τα αποθέματα περιλαμβάνουν εμπορεύματα που επιμετρούνται σε εύλογες αξίες, αναφέρονται οι εύλογες αξίες στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, η διαφορά επιμέτρησης εύλογης αξίας που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα της περιόδου και ο σχετικός αναβαλλόμενος φόρος, εφόσον λογίζεται.

Οι τόκοι που αναγνωρίσθηκαν σε αύξηση της αξίας των αποθεμάτων στην περίοδο ανήλθαν σε ποσό ΧΧΧ ευρώ.

Επί των αποθεμάτων υπάρχουν δεσμεύσεις ποσού ΧΧΧ ευρώ για εξασφάλιση υποχρεώσεων ποσού ΧΧΧ ευρώ.

 1. Καθαρή θέση

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΧΧΧ ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβλημένο / από το οποίο έχει καταβληθεί το ποσό των ΧΧΧ ευρώ (κατά περίπτωση).

Το κεφάλαιο διαιρείται σε ΧΧΧ μετοχές / μερίδια, ονομαστικής αξίας ΧΧΧ ευρώ η κάθε μία / το κάθε ένα. Εάν δεν υπάρχει ονομαστική αξία, αναφέρεται η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων καθαρής θέσης.

Όπου συντρέχει περίπτωση, παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

α)      Ο αριθμός και η συνολική αξία νέων μετοχών / νέων μεριδίων που εκδόθηκαν εντός της περιόδου, καθώς και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό.

β)      Για τα υπάρχοντα πιστοποιητικά συμμετοχής, μετατρέψιμους τίτλους, δικαιώματα αγοράς τίτλων, δικαιώματα προαίρεσης ή παρόμοιους τίτλους ή δικαιώματα, αναφέρεται ο αριθμός τους, η αξία τους και τα δικαιώματα που παρέχουν.

γ)       Ο αριθμός και η ονομαστική αξία εκάστου ίδιου τίτλου (μετοχής ή μεριδίου) που κατέχει η εταιρεία. Αν δεν υπάρχει ονομαστική αξία αναφέρεται η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων καθαρής θέσης.

Πίνακας μεταβολής αποθεματικών, εφόσον δεν παρέχεται στον πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Διαφορά εύλογης αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων Διαφορά εύλογης  αξίας διαθέσιμων        για πώληση Διαφορά εύλογης αξίας παραγώγων αντιστάθμισης Τακτικό αποθεματικό Αφορολόγητα αποθεματικά Λοιπά
Υπόλοιπο 01.01.20Χ0
Μεταβολή 20Χ0
Αναβαλλόμενος φόρος 20Χ0
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0
Μεταβολή 20Χ1
Αναβαλλόμενος φόρος 20Χ1
Υπόλοιπο 31.12,20Χ01
ΟΜΙΛΟΣ Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Διαφορά εύλογης αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων Διαφορά εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση Διαφορά εύλογης αξίας παραγώγων αντιστάθμισης Τακτικό αποθεματικό Αφορολόγητα αποθεματικά Λοιπά
Υπόλοιπο 01.01.20Χ0
Μεταβολή 20Χ0
Αναβαλλόμενος φόρος 20Χ0
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0
Μεταβολή 20Χ1
Αναβαλλόμενος φόρος 20Χ1
Υπόλοιπο 31.12.20Χ01
 1. Αναβαλλόμενος φόρος (μόνο εφόσον λογίζεται)

Η κίνηση του αναβαλλόμενου φόρου στην περίοδο, έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενσώματα πάγια Άυλα στοιχεία Βιολογικά στοιχεία Χρηματ/νομικά στοιχεία Προβλέψεις Λοιπά Φορολογικές ζημίες Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.20Χ0
Μεταβολή περιόδου 20Χ0 στα αποτελέσματα
Μεταβολή περιόδου 20Χ0 στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0
Μεταβολή περιόδου 20Χ1 στα αποτελέσματα
Μεταβολή περιόδου 20Χ1 στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1
ΟΜΙΛΟΣ Ενσώματα πάγια Άυλα στοιχεία Βιολογικά στοιχεία Χρηματ/νομικά στοιχεία Προβλέψεις Λοιπά Φορολογικές ζημίες Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.20Χ0
Μεταβολή περιόδου 20Χ0 στα αποτελέσματα
Μεταβολή περιόδου 20Χ0 στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0
Μεταβολή περιόδου 20Χ1 στα αποτελέσματα
Μεταβολή περιόδου 20Χ1 στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1
 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα ποσά των υποχρεώσεων που είναι πληρωτέα μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού ανέρχονται σε ΧΧΧ ευρώ για την εταιρεία και σε ΧΧΧ ευρώ για τον όμιλο. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου ήταν ΧΧΧ ευρώ για την εταιρεία και ΧΧΧ ευρώ για τον όμιλο.

Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ΧΧΧ ευρώ που αφορούν … [αναφορά της φύσης της υποχρέωσης] και ο όμιλος ΧΧΧ ευρώ που αφορούν … [αναφορά της φύσης της υποχρέωσης]. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου ήταν ΧΧΧ ευρώ για την εταιρεία και ΧΧΧ ευρώ για τον όμιλο.

 1. Πληροφορίες κατά τομέα

Εάν οι τομείς δραστηριότητες ή / και οι γεωγραφικές αγορές διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, παρέχονται οι παρακάτω αναλύσεις:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δραστηριότητα Α Δραστηριότητα Β Δραστηριότητα Γ Σύνολο
Πωλήσεις 20Χ0
Πωλήσεις 20Χ1
ΟΜΙΛΟΣ
Πωλήσεις 20Χ0
Πωλήσεις 20Χ1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γεωγραφική περιοχή Α Γεωγραφική περιοχή Β Γεωγραφική περιοχή Γ Σύνολο
Πωλήσεις 20Χ0
Πωλήσεις 20Χ1
ΟΜΙΛΟΣ
Πωλήσεις 20Χ0
Πωλήσεις 20Χ1
 1. Σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων της περιόδου

Εάν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα, γνωστοποιείται το ποσό και η φύση τους. Τέτοια κονδύλια μπορεί να είναι οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (περιλαμβανομένων των τυχόν αναστροφών τους), οι προβλέψεις (περιλαμβανομένων των τυχόν αναστροφών τους) και τα έκτακτα κονδύλια κερδών ή ζημιών.


 1. Εργαζόμενοι
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μισθωτοί Ημερομίσθιοι
Μέσος όρος εργαζομένων 20Χ0
Αμοιβές εργαζομένων 20Χ0 (μικτές)
Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων 20Χ0
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 20Χ0
Μέσος όρος εργαζομένων 20Χ1
Αμοιβές εργαζομένων 20Χ1 (μικτές)
Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων 20Χ1
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 20Χ1
ΟΜΙΛΟΣ
Μέσος όρος εργαζομένων 20Χ0
Αμοιβές εργαζομένων 20Χ0 (μικτές)
Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων 20Χ0
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 20Χ0
Μέσος όρος εργαζομένων 20Χ1
Αμοιβές εργαζομένων 20Χ1 (μικτές)
Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων 20Χ1
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 20Χ1

Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκε σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της περιόδου ανήλθε σε ΧΧΧ άτομα για την εταιρεία και σε ΧΧΧ άτομα για τον όμιλο. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για την προηγούμενη περίοδο ήταν ΧΧΧ άτομα για την εταιρεία και ΧΧΧ άτομα για τον όμιλο.

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20. Πέραν αυτής της νομικής δέσμευσης δεν υπάρχουν άλλες [εάν υπάρχουν, γνωστοποιείται το είδος των δεσμεύσεων και τα σχετικά ποσά].


 1. Παροχές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων

Προκαταβολές και πιστώσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διοικητικό Συμβούλιο Διαχειριστικό Συμβούλιο Εποπτικό Συμβούλιο
Υπόλοιπα 01.01.20Χ0
Προκαταβολές και πιστώσεις 20Χ0
Επιστροφές 20Χ0
Διαγραφές 20Χ0
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0
Προκαταβολές και πιστώσεις 20Χ1
Επιστροφές 20Χ1
Διαγραφές 20Χ1
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπα 01.01.20Χ0
Προκαταβολές και πιστώσεις 20Χ0
Επιστροφές 20Χ0
Διαγραφές 20Χ0
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0
Προκαταβολές και πιστώσεις 20Χ1
Επιστροφές 20Χ1
Διαγραφές 20Χ1
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1
Συμφωνηθέν επιτόκιο
Διάρκεια πιστώσεων
Εγγυήσεις

Αμοιβές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διοικητικό Συμβούλιο Διαχειριστικό Συμβούλιο Εποπτικό Συμβούλιο
Αμοιβές 20Χ0
Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία  20Χ0
Υπόλοιπα (υποχρεώσεις/απαιτήσεις) 20Χ0
Αμοιβές 2001
Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία  20Χ1
Υπόλοιπα (υποχρεώσεις/απαιτήσεις) 20Χ1

 

ΟΜΙΛΟΣ
Αμοιβές 20Χ0
Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία 20Χ0
Υπόλοιπα (υποχρεώσεις/απαιτήσεις) 20Χ0
Αμοιβές 2001
Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία 20Χ1
Υπόλοιπα (υποχρεώσεις/απαιτήσεις) 20Χ1

Σημείωση

Οι γνωστοποιήσεις της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνουν μόνο τα μέλη της μητρικής για το σύνολο των αμοιβών τους από όλες τις εταιρείες του ομίλου.

 1. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θυγατρικές Συγγενείς Κοινοπραξίες Λοιπές συνδεδεμένες οντότητες
Έσοδα (πωλήσεις-κέρδη) 20Χ0
Έξοδα (αγορές-έξοδα) 20Χ0
Απαιτήσεις 31.12.20Χ0
Υποχρεώσεις 31.12.20Χ0
Δοθείσες εγγυήσεις 20Χ0
Έσοδα (πωλήσεις-κέρδη) 20Χ1
Έξοδα (αγορές-έξοδα) 20Χ1
Απαιτήσεις 31.12.20Χ1
Υποχρεώσεις 31.12.20Χ1
Δοθείσες εγγυήσεις 20Χ1
ΟΜΙΛΟΣ
Έσοδα (πωλήσεις-κέρδη) 20Χ0
Έξοδα (αγορές-έξοδα) 20Χ0
Απαιτήσεις 31.12.20Χ0
Υποχρεώσεις 31.12.20Χ0
Δοθείσες εγγυήσεις 20Χ0
Έσοδα (πωλήσεις-κέρδη) 20Χ1
Έξοδα (αγορές-έξοδα) 20Χ1
Απαιτήσεις 31.12.20Χ1
Υποχρεώσεις 31.12.20Χ1
Δοθείσες εγγυήσεις 20Χ1

Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν … [συνοπτική αναφορά των λοιπών συνδεδεμένων μερών βάσει του ορισμού του νόμου]

 1. Λοιπές πληροφορίες

α)   Η εταιρεία / ο όμιλος έχει λάβει απόφαση να διαθέσει εντός του επομένου έτους θυγατρική(ές) / συγγενή(είς) / κοινοπραξία(ες) / σημαντική(ές) συμμετοχή(ές) / καθαρά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. κλάδο). Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που θα διατεθούν (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις), ανέρχονται στο ποσό των ΧΧΧ ευρώ

Σημείωση: η ανωτέρω γνωστοποίηση αυτή παρέχεται όταν τα εν λόγω στοιχεία είναι σημαντικά.

β)   Εντός της επόμενης περιόδου και μέχρι την ημερομηνία οριστικοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έλαβαν χώρα τα εξής γεγονότα οι επιπτώσεις των οποίων δεν έχουν ενσωματωθεί στις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθόσον αφορούν την επόμενη περίοδο στην οποία και θα απεικονισθούν. [Περιγράφονται τα γεγονότα και οι επιπτώσεις τους, εφόσον υπάρχουν. Τέτοια γεγονότα μπορούν να αφορούν σημαντικά κέρδη και ζημίες πέραν των συνήθων, απόκτηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, ανάληψη σημαντικών υποχρεώσεων, ή σημαντική μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων (π.χ.) αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου.]

γ)   Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του της ΧΧ/ΧΧ/20Χ2 για την έγκριση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρότεινε όπως τα καθαρά αποτελέσματα της περιόδου 20Χ1 της μητρικής, διανεμηθούν ως εξής (παρατίθενται και της προηγούμενης περιόδου για λόγους συγκρισιμότητας):

 

20Χ1 20Χ0
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου
Πλέον μεταφερόμενο αποτέλεσμα από προηγούμενες περιόδους
Σύνολο αποτελέσματος προς διανομή
Προτείνεται:
Μέρισμα (συνολικό ποσό)
Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου/διαχειριστών
Τακτικό αποθεματικό
Λοιπά αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά νόμου ΧΧΧΧ/20ΧΧ
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο
Σύνολο

δ)   Τα μερίσματα που δόθηκαν στην τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε ΧΧ ευρώ συνολικά (ΧΧ ευρώ ανά μετοχή/μερίδιο). Στην προηγούμενη περίοδο τα μερίσματα ανήλθαν σε ΧΧ ευρώ συνολικά (ΧΧ ευρώ ανά μετοχή/μερίδιο).

ε)   Οι αμοιβές των νομίμων ελεγκτών που βάρυναν την περίοδο (και την συγκριτική), έχουν ως εξής:

20Χ1 20Χ0
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τακτικός έλεγχος
Λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης
Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες
Λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες
Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ
Τακτικός έλεγχος
Λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης
Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες
Λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες
Σύνολο


 1. Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 37 του νόμου, η οντότητα οφείλει να γνωστοποιήσει στο προσάρτημα τη μέθοδο μετάβασης στον παρόντα νόμο καθώς και τις επιπτώσεις σε κάθε ένα κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στην ημερομηνία μετάβασης και στη συγκριτική περίοδο.

Ιδιαίτερα γνωστοποιείται ενδεχόμενη χρήση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, βάσει της οποίας κονδύλια του ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των ΕΛΠ, αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, δύναται να συνεχίσουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους. Γνωστοποιούνται επίσης τα σχετικά ποσά του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Για τη σύνταξη των σχετικών γνωστοποιήσεων, με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου και πινάκων, λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο κείμενο του νόμου (άρθρο 37) καθώς και στο κείμενο και τα παραδείγματα της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ. Σύνοψη οδηγιών για την ανακατάταξη κονδυλίων της συγκριτικής περιόδου παρατίθενται στο παράρτημα του βιβλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύνοψη οδηγιών ανακατάταξης κονδυλίων στις καταστάσεις των ΕΛΠ


Π1.    Οδηγίες για την ανακατάταξη των κονδυλίων της συγκριτικής περιόδου 2014

Η υποκείμενη οντότητα δύναται να επιλέξει, χωρίς να υποχρεούται, να προβεί σε ανακατάταξη των κονδυλίων της συγκριτικής περιόδου, μερικώς ή πλήρως. Η επιλογή αυτή αναμένεται να παρατηρηθεί περισότερο στις μεσαίες και μεγάλες οντότητες. Για την περίπτωση αυτή, ο λογιστικός χειρισμός των επιμέρους κονδυλίων της συγκριτικής περιόδου 2014 συνοψίζεται παρακάτω. Ο χειρισμός λαμβάνει υπόψη την κατάργηση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, ο οποίος έχει υποκατασταθεί από την «Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης» για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Πάντως, επισημαίνεται και πάλι ότι η πλήρης αναταξινόμηση, δεδομένου του κόστους και του κινδύνου λαθών, δεν είναι υποχρεωτική.

α)      Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, ο φόρος εισοδήματος, και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι, προστίθενται (ως έξοδα) στα αντίστοιχα κονδύλια της συγκριτικής κατάστασης αποτελεσμάτων, μειώνοντας έτσι το καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου. Η μεταφορά αυτή μειώνει τα κέρδη του 2014, χωρίς να υπάρχει μεταβολή στις υποχρεώσεις και στην καθαρή θέση. .

β)      Τα προτεινόμενα ποσά για διανεμόμενα μερίσματα (ή παρόμοια ποσά) και αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου που εμφανίσθηκαν στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων στις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις (ετήσια περίοδος 2014), θα μεταφερθούν σε αύξηση των αποτελεσμάτων εις νέο της συγκριτικής περιόδου, καθώς τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται με την έγκρισή τους εντός της περιόδου 2015.

γ)       Τα οριστικά μερίσματα (ή παρόμοια ποσά) εκ των κερδών του 2014 (συγκριτική περίοδος), όπως αυτά εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση εντός του 2015, θα εμφανισθούν σε μείωση των αποτελεσμάτων εις νέο στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης του 2015 (πρώτη εφαρμογή), όταν συντάσσεται αυτή η κατάσταση. Εάν δεν συντάσσεται η κατάσταση αυτή, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται μόνο στον ισολογισμό.

δ)      Τα προτεινόμενα μερίσματα (ή παρόμοια ποσά) εκ των κερδών του 2013 προστίθενται στα κέρδη εις νέο την 01.01.2014 και στη συνέχεια εμφανίζονται σε μείωση των αποτελεσμάτων εις νέο στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης του 2014, όταν συντάσσεται αυτή η κατάσταση.

ε)       Οι οριστικά εγκριθείσες από τη γενική συνέλευση αμοιβές των μελών διοικητικού συμβουλίου εκ των κερδών του 2014 θα αναγνωρισθούν ως έξοδο (παροχές σε εργαζομένους), στην κατάσταση αποτελεσμάτων του 2015 (πρώτη περίοδος εφαρμογής).

στ)     Οι προτεινόμενες αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου εκ των κερδών του 2013 θα αναγνωρισθούν ως έξοδο (παροχές σε εργαζομένους), στην κατάσταση αποτελεσμάτων της συγκριτικής περιόδου (2014).

ζ)       Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την επόμενη χρήση, που εμφανίζεται στον ισολογισμό της ημερομηνίας μετάβασης (31.12.2013) και της συγκριτικής περιόδου (31.12.2014), θα αντιλογισθεί. Στη συνέχεια, το καταβληθέν ποσό προκαταβολής εντός του 2014 θα συμψηφίσει την υποχρέωση από την αναγνώριση του φόρου εισοδήματος της ίδιας περιόδου.

Π2.    Γενικές οδηγίες για το χειρισμό κονδυλίων αποτελεσμάτων και ισολογισμού στα ΕΛΠ

Παρατίθενται στη συνέχεια γενικές οδηγίες για το χειρισμό επιλεγμένων κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει της αρχής του δουλευμένου, στο πλαίσιο των ΕΛΠ.

α)      Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, ο φόρος εισοδήματος, και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι, θεωρούνται έξοδα της περιόδου που αφορούν και μειώνουν το καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου.

β)      Τα προτεινόμενα ποσά για διανεμόμενα μερίσματα (ή παρόμοια ποσά) αναγνωρίζονται με την έγκρισή τους από αρμόδιο όργανο, στη νέα περίοδο.

γ)       Οι αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου που χορηγούνται από τα κέρδη βάσει του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/20, ανεξάρτητα από τη φορολογική τους αντιμετώπιση, θεωρούνται ως δαπάνη μισθοδοσίας, δεδομένου ότι καταβάλλονται έναντι των προσφερόμενων υπηρεσιών, έστω και εάν ο λήπτης είναι ταυτόχρονα και μέτοχος. Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται στην περιόδο στην οποία αποφασίζονται και εγκρίνονται. Ωστόσο, τα σχετικά ποσά πρέπει να αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο που αφορούν, όταν υφίσταται δέσμευση της επιχείρησης προς τα πρόσωπα αυτά και αναμένεται απλώς η τυπική έγκρισή τους από το αρμόδιο όργανο (ετήσια τακτική γενική συνέλευση).

δ)      Το οφειλόμενο κεφάλαιο δεν εμφανίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού, και αντίστοιχα της καθαρής θέσης, στον ισολογισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Ωστόσο, η επιχείρηση δύναται να παρακολουθεί τα σχετικά ποσά στο σχέδιο λογαριασμών ή με κάθε πρόσφορο τρόπο στο λογιστικό της σύστημα.

[1] Η αναφορά της σχετικής παραγράφου του άρθρου 29 γίνεται για διευκόλυνση του αναγνώστη του συγγράμματος. Η αναφορά αυτή δεν απαιτείται από το νόμο ούτε συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική.

[2] Η αναφορά της σχετικής παραγράφου του άρθρου 29 γίνεται για διευκόλυνση του αναγνώστη αυτού του συγγράμματος. Η αναφορά αυτή δεν απαιτείται από το νόμο ούτε συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική.