Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.

[embeddoc url=”http://lloydharrisoncooper.gr/wp-content/uploads/Φορολογικη-μεταχείρηση-ασφαλιστικών-εισφορών-εταίρου-διαχειριστη-ΕΠΕμέλους-ΔΣ-ΑΕ-ΥΟ.pdf” height=”930px” download=”all” viewer=”google”]