Προθεσμίες Υποβολών – Χρονοδιαγράμματα Πληρωμών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ) ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΩΣ 15/11/2020 ΩΡΑ 15:00 19/11/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΕΣ -ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ 16/10/2020)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΕΣ – ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ 23/10/2020)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΕΡΡΩΝ – ΛΑΡΙΣΑΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΕΣ -ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ 30 ΚΑΙ 31/10/2020)
ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ “ΙΑΝΟΥ” ΕΩΣ 15/11/2020 ΩΡΑ 15:00 19/11/2020
ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Χ534€ 11/11/2020 – 25/11/2020 19 & 26 /11 & 3/12/2020
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ (ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ) Χ534€   19/11/2020
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ – ΞΕΝΑΓΟΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ (ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ 2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ , ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΑΡΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ 2Χ 534€=1068€) 4/11/2020 – ΑΝΟΙΚΤΟ 19 & 26 /11 & 3/12/2020
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ λ1 (Οι δικαιούχοι διασταυρώνονται: α) να μην έχουν λάβει από άλλη κατηγορία της ίδιας κυα τα 800€ β) να μην έχουν λάβει τα 600 των επιστημόνων και γ) να μην έχουν λάβει τα 800 € της ΑΑΔΕ) 4/11/2020 – ΑΝΟΙΚΤΟ 03/12/2020
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 4/11/2020 – ΑΝΟΙΚΤΟ 03/12/2020
ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ “ΙΑΝΟΥ” ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 03/12/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ​

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ 15/11/2020, ΩΡΑ 18:00 -24/11/2020 27/11/2020
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ * ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ 15/11/2020, ΩΡΑ 18:00 – 7/12/2020 11/12/2020
  ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ “ΙΑΝΟΥ” 1/12/2020, ΩΡΑ 18:00 – 7/12/2020 11/12/2020
  ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1/12/2020, ΩΡΑ 18:00 – 7/12/2020 11/12/2020
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ 1) Το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι 800 ευρώ που αναλογεί σε 30 ημέρες.
2) Πληρώνουμε πρώτα τις κλειστές επιχειρήσεις.
3) Σε περίπτωση όπου ένας εργαζόμενος έχει 2 εργοδότες, είναι κλειστοί από δημόσια αρχή και τον έχουν θέσει σε αναστολή και οι δύο, πληρώνεται με τους κλειστούς. ΠΡΟΣΟΧΗ…ΔΕΝ αθροίζουμε τις ημέρες αλλά σε περίπτωση επικάλυψης η ημέρα υπολογίζεται μόνο μια φορά, δηλαδή η ημερομηνία που εργάζεται και στους δύο υπολογίζεται μόνο μια φορά. Επίσης στην περίπτωση διαφορετικών διαστημάτων λαμβάνουμε υπόψη το μεγαλύτερο.
4) Στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος είναι σε έναν κλειστό και σε έναν πληττόμενο, θα πληρωθεί με τον πληττόμενο, το ποσό της αποζημίωσης θα υπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο των κλειστών.
5) Όλες οι αναστολές εργαζομένων με εργοδότη τον μήνα Νοέμβριο (συμπεριλαμβανομένων Ιανού και ευπαθείς) θα πληρωθούν με 800 ευρώ,
6) Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος έχει πάνω από έναν εργοδότη και δεν τον έχει θέσει σε αναστολή αυτός με την πλήρη απασχόληση, δεν είναι δικαιούχος αποζημίωσης.

 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΕΣ Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ 24/11/2020 30/11/2020