Ίδρυση Και Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) – FAQ

1. Τι είναι τα ΚΔΑΠ (Γενικός Ορισμός)

Τα  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλισης Παιδιών είναι οι μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά 5-12 χρονών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.

Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και η εξυπηρέτηση των γονέων τους.

Τα ΚΔΑΠ δεν πρέπει να συγχέονται με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή τους παιδότοπους.

Η αδειοδότηση των βρεφονηπιακών σταθμών απαιτεί διαφορετικές κτηριακές προδιαγραφές και δράσεις 

Επίσης διαφορετικές δράσεις απαιτούνται στην έκδοση άδειας και λειτουργίας ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία).

2. Νομοθεσία σχετικά με την Ίδρυση και λειτουργία των ΚΔΑΠ

Ο βασικός νόμος που ορίζει τις προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την αδειοδότηση και τη λειτουργία ενός ΚΔΑΠ είναι το ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001.

Άλλοι μεταγενέστεροι νόμοι που αφορούν τα ΚΔΑΠ είναι οι:

 •  Π1β/Γ.Π.οικ. 30411/22−3−2002, ΦΕΚ 395/Β/ 2 – 4 – 2002
 • Π1β/Γ.Π.οικ.109707/12−8−2009, Φ.Ε.Κ. 1849/2009 τ.Β΄
 • Αριθμ. Δ27/οικ.9734/408, ΦΕΚ 921τ.Β’/19-04-2013

Τα ΦΕΚ αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε και να τα κατεβάσετε και από ιστοτόπο του Εθνικού Τυπογραφίου: http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek

3. Αδειοδοτούσα Αρχή

Το ΦΕΚ 1397/Β (22-10-2001) ορίζει ότι η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών χορηγείται κατόπιν αίτησης συμπεριλαμβανωμένων όλων των απαραίτητων δικαιολογητηκών από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικοίας Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσης.

Σήμερα, μετά τον Καλλικράτη, την άδεια χορηγεί το αντίστοιχο τμήμα της οικοίας Περιφέρειας.

4. Δικαιολογητικά (άρθρο 2, ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001)

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ

 • Αίτηση του Νομικού Προσώπου η οποία αναγράφει την επωνυμία του του νομικού προσώπου, τα στοιχεία του υπεύθυνου αυτού, τη διεύθυνση της έδρας, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων παιδιών, και το συγκεκριμμένο σκοπό της μονάδας
 • Καταστατικό του Νομικού Προσώπου
 • Βεβαίωση Ορισμού Υπεύθυνου του Νομικού Προσώπου
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ο υπεύθυνος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφησης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της παραχάραξης, της εκ δόλου σωματικής βλάβης, της παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών, ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης των πολιτικών του δικαιωμάτων.
 • Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δε διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση ενοικίασης του κτηρίου του Κέντρου
 • Οικοδομική Άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτηρίου από την αρμόδια πολεοδομία ή πολεοδομικό γραφείο.
 • Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας εν Ενεργεία)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του νομικού προσώπου για:
  i) Την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται παιδιά
  ii) τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται, τα ωράρια λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν και τον Εσωτερικό κανονισμό του Κέντρου

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 2 του ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001.

4. Οικοδομική Άδεια

Στο ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001 αναφέρεται ρητά πως: Το κτήριο του Κέντρου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα, του Κτιριολογικού Κανονισμού – Κατηγορία Χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Πυροπροστασίας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει οικοδομική άδεια θα πρέπει να είναι κατηγορίας χρήσης υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό σημαίνει πως αν το κτήριο είναι χρήσης κατοικίας θα πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης.

Η αλλαγή χρήσης προυποθέτει πως στο συγκεκριμμένο οικόπεδο επιτρέπεται η συγκεκριμμένη χρήση γης.

Τις χρήσεις γης μπορείτε να τις ρωτήσετε στο οικείο Πολεοδομικό Γραφείο, καθώς είναι αρκετά δυσχερές να τις αναζητήσετε σε ΦΕΚ.

5. Λοιπές Τεχνικές Προδιαγραφές Χώρων (άρθρο 3, ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001)

Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον το Κέντρο είναι:

 1. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας 30 τ.μ. για 15 παιδιά. Εάν το κέντρο διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, η απαιτούμενη επιφάνεια για ταυτόχρονη απασχόλιση 15 παιδιών είναι 40 τ.μ.
 2. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας 30 τ.μ. με νιπτήρες για 15 παιδιά.
 3. Γραφείο εκπαιδευτών επιφάνειας 15 τ.μ.
 4. Αποθήκη
 5. Δύο (2) τουλάχιστον WC

Οι χώροι παραμονής παιδιών θα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο φυσικό φωτισμό.

Στους χώρους του κέντρου πρέπει:

 1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο είδος και ύψος των κιγλιδωμάτων, τα ανοίγματα των παραθύρων, τις τζαμαρίες (τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική με μεμβράνη), τα κλιμακοστάσια, την ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κλπ).
 2. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι πρέπει να είναι επενδεδυμένοι από το δάπεδο και μέχρι ύψος 1.60m με πλακίδια πορσελάνης
 3. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στα τελειώματα να είναι μη τοξικά.
6. Πρέπει να εκδόσω άδεια για παιδότοπο ή για Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για την δραστηριότητα που θέλω να αναπτύξω;

Πολλές είναι οι περιπτώσεις πολιτών που δεν ξέρουν αν για την δραστηριότητα που θέλουν να αναπτύξουν πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια για παιδότοπο ή άδεια για ΚΔΑΠ.  Στην πράξη πρόκειται για 2 δραστηριότητες οι οποίες ενώ φαινομενικά μοιάζουν, στην πράξη είναι αρκετά διαφορετικές. 

Συμπερασματικά

Η έκδοση άδειας και λειτουργίας ενός ΚΔΑΠ είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία η οποία μπορεί να περιέχει πολλές δράσεις μηχανικού πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο.

Πιο συγκεκριμμένα, προκειμένου το κτήριο να πληρεί τις προϋποθέσεις των νόμων που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των ΚΔΑΠ ενδέχεται να απαιτηθεί τροποποίηση των χώρων του κτιρίου και άρα έκδοση άδειας μικρής κλίμακαςνομιμοποίηση αυθαιρέτου ή/και άλλες πρόσθετες δράσεις.

Η δυσκολία έκδοσης της άδειας έγκειται και στο γεγονός ότι ενδέχεται να απαιτούνται υπογραφές από πολλές δημόσιες υπηρεσίες (πολεοδομία για αλλαγή χρήσης, επιτροπή καταλληλότητας της οικείας περιφέρειας, πυροσβεστική για έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας κλπ), γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις στην έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί πως η διαδικασία έκδοσης της άδειας είναι πιο απλή και με λιγότερες απαιτήσεις από την αντίστοιχη έκδοση άδειας βρεφονηπιακού σταθμού, αλλά πιο απαιτητική από την έκδοση άδειας

Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος σκοπεύει να νοικιάσει ή να αγοράσει ένα κτίριο με σκοπό να στεγάσει εκεί ένα Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), είναι εντελώς απαραίτητο να συμβουλευτεί μηχανικό προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το κτήριο πληρεί ή δύναται να πληροι τις προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας. Η προληπτική αυτή προέρευνα έχει μικρό κόστος και μπορεί να διασφαλίσει μια επένδυση χιλιάδων ευρώ…


1. Ποιά είναι η νομική μορφή του ιδιοκτήτη;

ΚΔΑΠ: Mετά την εφαρμογή του ΦΕΚ 921τ.Β’/19-04-2013, Δημοτικές Επιχειρήσεις,  νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή φυσικά πρόσωπα μπορούν να ιδρύσουν ΚΔΑΠ.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Είναι μονάδες που μπορούν να δημιουργηθούν από εταιρείες ή από ιδιώτες.

2. Ποιό είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο για την έκδοση άδειας λειτουργίας;

ΚΔΑΠ: Το ΦΕΚ 1397Β’/2001 και το ΦΕΚ 921τ.Β’/19-04-2013.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Το ΦΕΚ1364Β’/2007

3. Ποιά είναι τα ηλικιακά όρια για τα απασχολούμενα παιδιά;

ΚΔΑΠ: 5-12 ετών

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: έως 10 ετών

4. Απαιτείται η παρουσία κηδεμόνα στον χώρο;

ΚΔΑΠ: Όχι

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Ναι

5. Απαιτείται εγγραφή σε ειδικό μητρώο και με συγκεκριμένη διαδικασία;

ΚΔΑΠ: Ναι (Άρθρο 5 του ΦΕΚ 1397Β’/2001 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το ΦΕΚ 921τ.Β’/19-04-2013).

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Όχι

6. Υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια εισαγωγής των παιδιών (εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, πολυτεκνία κτλ);

ΚΔΑΠ: Ναι (Άρθρο 4 του ΦΕΚ 1397Β’/2001), αλλά μόνο για τους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Όχι

7. Ποιά είναι η απαιτούμενη χρήση του χώρου για την ανάπτυξη της δραστηριότητας;

ΚΔΑΠ: Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Kατάστημα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των εμπορικών καταστημάτων). Επιτρέπεται η διάθεση ειδών κυλικείου σε συνοδούς και παιδιά χωρίς άδεια λειτουργίας κυλικείου

8. Πώς απασχολούνται τα παιδιά στο συγκεκριμένο χώρο;

ΚΔΑΠ: Τα παιδιά απασχολούνται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (Μουσική, Γυμναστική, Πληροφορική. Ζωγραφική, Θέατρο κτλ) παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού. 

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Απασχολούνται κυρίως σε παιχνιδοκατασκευές και παιχνίδια που πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1176−1, όπως φουσκωτά, παιχνίδια παραγεμισμένα με αφρώδες υλικό (soft play), παιχνίδια δραστηριοτήτων οικιακής χρήσης (π.χ. μικρές τσουλήθρες, σπιτάκια, τραπεζάκια, καρεκλάκια κλπ.) και άλλα. Δεν απαγορεύεται η ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (πχ. μουσική) παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού. 

9. Υπαρχει συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας;

ΚΔΑΠ: Ναι. Είναι υποχρεωτικά διαφορετικό από το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής και αναφέρεται στην αίτηση για την χορήγηση άδειας.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Όχι.

10. Από ποιά υπηρεσία εκδίδεται η άδεια λειτουργίας;

ΚΔΑΠ: Από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικοίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Από το Δήμο με την παλαιά διαδικασία αδειοδότησης καταστημάτων (προέγκριση και άδεια από το Δήμο)