Χειρισμός πωλήσεων/ Αγορών χωρίς ΦΠΑ Αρ.39α ΦΠΑ

Με Πολ 1150/2017 παρέχονται διευκρινίσεις για το πώς θα εφαρμοστεί η πρόσφατη τροποποίηση των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 39α Κώδικα ΦΠΑ.

Η τροποποίηση ορίζει ότι οι χονδρικές πωλήσεις εσωτερικού συγκεκριμένων κατηγοριών ηλεκτρονικών συσκευών δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ κατά την πώληση.

Κατηγορίες εμπορευμάτων

 1. Κινητά τηλέφωνα
 2. Tablets και Laptop φορητούς υπολογιστές
 3. Κονσόλες για παιχνίδια

Δεν έχει σημασία αν τα παραπάνω εμπορεύματα είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα όταν πωλούνται.

Δεν έχει επίσης σημασία αν ο αγοραστής τα αγοράζει ως πάγιο ή ως εμπόρευμα.

Προϋποθέσεις εφαρμογής της απαλλαγής ΦΠΑ αρ.39α

Οι προϋποθέσεις για να ισχύσει η απαλλαγή του ΦΠΑ για το αρ.39α απαλλαγή

Πρέπει ο αγοραστής να είναι ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο υποκείμενο στο ΦΠΑ και να πρόκειται για χονδρική πώληση στο εσωτερικό της χώρας.

Επομένως εξαιρούνται οι λιανικές πωλήσεις εσωτερικού, οι αυτοπαραδόσεις, οι εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

Επίσης δεν απαλλάσσονται ΦΠΑ,παρ.5 αρ.39α οι χονδρικές πωλήσεις προς επιτηδευματίες ή νομικά πρόσωπα που δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ π.χ. η πώληση ενός laptop σε έναν σύλλογο που δεν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν απαλλάσσονται του ΦΠΑ παρ.5 αρ.39α οι πωλήσεις σε αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Πώληση ειδών σαν μέρος ενός ενιαίου συνόλου – set

Εάν τα είδη των παραπάνω κατηγοριών πωλούνται ως μέρος ενός set (π.χ. πώληση κινητού μαζί με θήκη ή με άλλα αξεσουάρ), σε αυτή την περίπτωση σημασία έχει αν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας του set αποτελείται από τις παραπάνω κατηγορίες εμπορευμάτων.

Αν το κύριο είδος στο set είναι μια ηλεκτρονική συσκευή από αυτές που υπάγονται στο άρθρο 39α τότε στο σύνολο της καθαρής αξίας πώλησης του set δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.

Κατηγορίες ηλεκτρονικών συσκευών που εξαιρούνται από το άρθρο 39α

Συσκευές POS, συσκευές PDA, walkie talkie, ασύρματα σταθερά τηλέφωνα.

Επίσης τα ανταλλακτικά και αξεσουάρ κάθε είδους ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. κινητών τηλεφώνων, laptop) που πωλούνται μεμονωμένα δεν απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

Πως θα ξέρει ο πωλητής αν ο αγοραστής υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ?

Κατ’ αρχήν ο αγοραστής πρέπει να προσκομίζει εκτύπωση στοιχείων μητρώου TAXIS στον προμηθευτή ή όποιο άλλο σχετικό στοιχείο (π.χ. μια πρόσφατη τριμηνιαία δήλωση ΦΠΑ που υπέβαλλε).

Σύντομα η ΓΓΠΣ στην διαδικτυακή υπηρεσία παροχής στοιχείων επαγγελματιών – νομικών προσώπων θα ενσωματώσει και πληροφορίες για το καθεστώς ΦΠΑ που υπάγεται η επιχείρηση.

Αν υπάρχει αμφιβολία για το καθεστώς ΦΠΑ του αγοραστή ο πωλητής πρέπει κατά την κρίση του να χρεώνει ΦΠΑ στην πώληση.

Στο φορολογικό στοιχείο πώλησης χωρίς ΦΠΑ αναγράφεται η φράση «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».

Ενημέρωση Πεδίων Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

 • Ενημέρωση της περιοδικής ΦΠΑ από την πλευρά του πωλητή

Οι πωλήσεις ειδών χωρίς ΦΠΑ που εμπίπτουν στο άρθρο 39α θα πρέπει να ενημερώνουν τον κωδικό 349 – Λοιπές Εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης

 • Ενημέρωση της περιοδικής ΦΠΑ από την πλευρά του αγοραστή

Οι αγορές ειδών χωρίς ΦΠΑ που εμπίπτουν στο άρθρο 39α θα πρέπει να ενημερώνουν τους

Κωδικούς

Εκροές

 • 303 – Εκροές και πράξεις λήπτη στο 24%
 • 333 – ΦΠΑ Εκροών 24%

Για αγορές στο μειωμένο καθεστώς

 • 306 – Εκροές και πράξεις λήπτη στο 17%
 • 336 – ΦΠΑ Εκροών 17%.

Εισροές

Αν ο αγοραστής έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών η πράξη λήπτη ενημερώνει επίσης και τις εισροές (δαπάνες-αγορές).

.

 • 366 – Καθαρή αξία πράξης λήπτη εισροών
 • 386 – ΦΠΑ πράξης λήπτη εισροών

Η περίπτωση υποκείμενου στον ΦΠΑ που δεν έχει δικαίωμα έκπτωση φόρου εισροών είναι σπάνια και αφορά κυρίως επιχειρήσεις με κλάδους απαλλασσόμενους του ΦΠΑ που δεν ακολουθούν σύστημα Prorata αλλά σύστημα λογαριασμών.

Λογιστικές εγγραφές.

Οι λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να καταχωρηθούν για κινήσεις που αφορούν στο Αρ. 39α του ΦΠΑ είναι οι παρακάτω:

Διπλογραφικά βιβλία

 • Πωλήσεις

Για τα παραστατικά που αφορούν σε πωλήσεις Αρ. 39α θα πρέπει να καταχωρηθεί η παρακάτω λογιστική εγγραφή:

 

 

Χρέωση

Πίστωση

30.00 Πελάτες εσωτερικού

Χ

 

70.00.00.100 * Πωλήσεις Αρ. 39α

 

Χ

Συνίσταται για την παρακολούθηση των πωλήσεων που αφορούν στο Αρ. 39α να δημιουργηθεί νέος λογαριασμός με κωδικό τον κωδικό που αναφέρεται παραπάνω. 

Εφόσον χρησιμοποιείται λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ οι λογαριασμοί που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

 

Χρέωση

Πίστωση

30.01.01 Πελάτες εσωτερικού

Χ

 

70.01.01.00.100 * Πωλήσεις Αρ. 39α

 

Χ

Για να ενημερωθεί ο κωδικός 349 της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ οι λογαριασμοί θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

 

Είδος λογαριασμού: Πωλήσεις / Έσοδα

Ειδικά λογαριασμού: Πωλήσεις εμπορευμάτων

Συντελεστής ΦΠΑ: Μηδενικός

Φύση συναλλαγής: Εσωτερικού

Είδος δαπάνης: Με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

 

 • Αγορές

Για τα παραστατικά αγορών που αφορούν σε αγορές Αρ. 39α θα πρέπει να καταχωρηθεί η παρακάτω λογιστική εγγραφή:

 

1η εγγραφή

 

Χρέωση

Πίστωση

50.00 Προμηθευτές εσωτερικού

 

Χ

20.01.00.000 Αγορές εμπορευμάτων εσωτερικού 0%

Χ

 

54.00.20.103 ΦΠΑ Αγορών εμπορευμάτων Αρ. 39α

Χ(Πλασματική αξία ΦΠΑ)

 

54.00.82.000 ΦΠΑ πράξεων λήπτη Εσωτερικού

 

Χ(Πλασματική αξία ΦΠΑ)

 

Για την περίπτωση του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 54.00.20.107 – ΦΠΑ Αγορών εμπορευμάτων Αρ. 39α 17%.

 

Εάν η αγορά αφορά αγορά παγίων οι λογαριασμοί που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω λογαριασμοί:

14.03.00.039 Αγορές Η/Υ αρ 39Α

14.08.00.039 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών αρ 39Α

54.00.28.124 ΦΠΑ Αγορών παγίων Αρ 39Α 24%

54.00.28.117 ΦΠΑ Αγορών παγίων Αρ 39Α 17%

 

Εφόσον χρησιμοποιείται λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ οι λογαριασμοί που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

 

Χρέωση

Πίστωση

50.01.01 Προμηθευτές εσωτερικού

 

Χ

20.02.01.00.000 Αγορές εμπορευμάτων εσωτερικού 0%

Χ

 

54.02.01.20.103 ΦΠΑ Αγορών εμπορευμάτων Αρ. 39α

Χ(Πλασματική αξία ΦΠΑ)

 

54.00.82.000 ΦΠΑ πράξεων λήπτη Εσωτερικού

 

Χ(Πλασματική αξία ΦΠΑ)

 

Για την περίπτωση του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 54.02.01.20.117 – ΦΠΑ Αγορών εμπορευμάτων Αρ. 39α 17%.

 

Εάν η αγορά αφορά αγορά παγίων οι λογαριασμοί που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω λογαριασμοί:

15.01.03.00.039 Αγορές Η/Υ αρ 39Α

15.01.08.00.039 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών αρ 39Α

54.02.01.28.124 ΦΠΑ Αγορών παγίων Αρ 39Α 24%

54.02.01.28.117 ΦΠΑ Αγορών παγίων Αρ 39Α 17%

 

2η εγγραφή

 

Χρέωση

Πίστωση

04.93.00.000 Πράξεις λήπτη εσωτερικού

Χ(Αξία τιμολογίου)

 

08.93.00.000 Πράξεις λήπτη εσωτερικού

 

Χ(Αξία τιμολογίου)

Η δεύτερη εγγραφή για την ενημέρωση των λογαριασμών τάξεων είναι προαιρετική. Εφόσον δε ενημερωθούν λογαριασμοί τάξεως με την αξία αγοράς 39Α συνίσταται να δημιουργηθεί νέος λογαριασμός της ομάδας 2* με κωδικό 20.01.00.100 Αγορές εμπορευμάτων 39α

 

Για να ενημερωθεί ο κωδικός 366 της Περιοδικής ΦΠΑ (καθώς και ο κωδικός 303) θα πρέπει να οριστούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά στον λογαριασμό της ομάδας 2*

Είδος λογαριασμού: Στατιστική αξία

Ειδικά λογαριασμού: Πράξεις λήπτη εσωτερικού

Συντελεστής ΦΠΑ: Υψηλός

Φύση συναλλαγής: Εσωτερικού

Είδος δαπάνης: Με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

 

Αντίστοιχα ο λογαριασμός ΦΠΑ (54.00.20.124 – ΦΠΑ Αγορών εμπορευμάτων αρ.39α 24%) θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Είδος λογαριασμού: ΦΠΑ

Ειδικά λογαριασμού: ΦΠΑ πράξεων λήπτη

Συντελεστής ΦΠΑ: Υψηλός

Φύση συναλλαγής: Εσωτερικού

Είδος δαπάνης: Με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ισχύουν και για τους λογαριασμούς που αφορούν στο 17% ΦΠΑ.

 

Απλογραφικά Βιβλία

Πωλήσεις

Για τα παραστατικά που αφορούν σε πωλήσεις Αρ. 39α συνίσταται να δημιουργηθεί νέος λογαριασμός εσόδων με κωδικό

70.00.10 Πωλήσεις εμπορευμάτων Αρ.39α.

Ο λογαριασμός δεν θα πρέπει να έχει συνδεδεμένο λογαριασμό ΦΠΑ.

 

Επιπλέον στον λογαριασμό θα πρέπει να οριστούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά προκειμένου να ενημερωθεί ο κωδικός 349 της περιοδικής δήλωσης

Είδος λογαριασμού: Πωλήσεις / Έσοδα

Ειδικά λογαριασμού: Πωλήσεις εμπορευμάτων

Συντελεστής ΦΠΑ: Μηδενικός

Φύση συναλλαγής: Εσωτερικού

Είδος δαπάνης: Με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

 

 • Αγορές

Για τα παραστατικά αγορών που αφορούν σε αγορές Αρ. 39α θα πρέπει να δημιουργηθούν οι παρακάτω εγγραφές εξόδων:

 

1η εγγραφή

Θα πρέπει να δημιουργηθεί μία εγγραφή εξόδων στην οποία θα χρησιμοποιηθεί ένας νέος λογαριασμός εξόδων

20.00 10 Αγορές εμπορευμάτων Αρ. 39α

Ο λογαριασμός δεν θα πρέπει να έχει συνδεδεμένο λογαριασμό ΦΠΑ.

Εάν η κίνηση αφορά αγορά παγίων θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο λογαριασμός

14.00.10 Αγορές παγίων Αρ. 39α

Σημείωση η παραπάνω εγγραφή θα πρέπει να ενημερώσει την ΜΥΦ.

 

2η εγγραφή

Θα πρέπει να δημιουργηθεί μία δεύτερη εγγραφή εξόδων για την πλασματική αξία ΦΠΑ της παραπάνω συναλλαγής. Θα χρησιμοποιηθεί ένας νέος λογαριασμός εξόδων

20.39.24 – Πλασματική αξία Αγορών εμπορευματών 39Α 24%.

Ο λογαριασμός θα πρέπει να συνδεθεί με ένα λογαριασμό ΦΠΑ

54.00.20.324 – ΦΠΑ πλασματικής αξίας αγορών εμπορευματών 39α. 24%

 

Στην περίπτωση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 17% οι λογαριασμοί που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

20.39.17 – Πλασματική αξία Αγορών εμπορευμάτων 39Α 17%.

Ο λογαριασμός θα πρέπει να συνδεθεί με ένα λογαριασμό ΦΠΑ

54.00.20.317 – ΦΠΑ πλασματικής αξίας αγορών εμπορευμάτων 39α. 17%

 

Εάν η κίνηση αφορά αγορά παγίου οι λογαριασμοί που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

20.39.24 – Πλασματική αξία Αγορών παγίων 39Α 24%.

20.39.17 – Πλασματική αξία Αγορών παγίων 39Α 17%.

54.00.28.324 – ΦΠΑ πλασματικής αξίας αγορών παγίων 39α. 24%

54.00.28.317 – ΦΠΑ πλασματικής αξίας αγορών παγίων 39α. 17%

 

Για την εγγραφή που αφορά στην πλασματική αξία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας τύπος εγγραφής εξόδου που δεν κινεί συναλλασσόμενο και δεν ενημερώνει την ΜΥΦ.

Η εγγραφή θα καταχωρηθεί με την αξία της αγοράς και θα υπολογιστεί και η αξία ΦΠΑ.

 

Για να ενημερωθεί η περιοδική ΦΠΑ θα πρέπει ο λογαριασμός που θα ενημερωθεί με την πλασματική αξία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Είδος λογαριασμού: Στατιστική αξία

Ειδικά λογαριασμού: Πράξεις λήπτη εσωτερικού

Συντελεστής ΦΠΑ: Υψηλός

Φύση συναλλαγής: Εσωτερικού

Είδος δαπάνης: Με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ