Πως και πότε πληρώνεται το Δώρο Πάσχα. Το θολό σημείο της πλήρους καταβολής. Παραδείγματα Υπολογισμού

Προκειμένου να δώσουμε οξυγόνο στις επιχειρήσεις-εργοδότες, που δέχονται απίστευτη πίεση στη ρευστότητα τους και οι οποίες πρέπει να μείνουν όρθιες για την επόμενη μέρα μετά την κρίση που περνάμε, τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να καταβάλουν το ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ, στο σύνολό του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, στους εργαζόμενους τους, το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας, χωρίς αυτή η αναβολή να επιφέρει κυρώσεις.

Από τα παραπάνω, ένα πράγμα είναι πλέον ξεκάθαρο:

Η «ξεκάθαρη» αλλά πολύ γενική οδηγία για την ημερομηνία χορήγησης

Για όσες εταιρείες υπάρχει αναστολή λειτουργίας και για όσες επιχειρήσεις πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού, το Δώρο Πάσχα δύναται να καταβληθεί μέσα στο καλοκαίρι μαζί με το Επίδομα Αδείας.

Όσο ξεκάθαρο κι αν ακούγεται κάτι τέτοιο διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, το Επίδομα Αδείας χορηγείται μαζί με την λήψη της κανονικής αδείας που κατά συνήθεια χορηγείται το καλοκαίρι. Βέβαια καλοκαίρι είναι κι ο Ιούνιος κι ο Ιούλιος κι ο Αύγουστος.

Η επιστημονική ομάδα του www.eforologia.gr και της Epsilon Net θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ξεκάθαρη ημερομηνία χορήγησης.

Το «θολό» σημείο της πλήρους καταβολής και η πληροφορία που διαδίδεται αλλά αμφισβητείται!

Βέβαια στις δηλώσεις του, ο υπουργός αναφέρει δύο σημαντικές φράσεις:

Η 1η είναι η φράση «στο σύνολό του» και η 2η είναι η φράση «και σύμφωνα με τα προβλεπόμενο από τον νόμο».

Επειδή κυκλοφορεί πλέον σε πολλά ειδησεογραφικά sites ότι ο κάθε εργοδότης θα πληρώσει όλο το Δώρο Πάσχα σαν να δούλευε ο εργαζόμενος μέχρι 30/4, η επιστημονική ομάδα του www.eforologia.gr και της Epsilon Net θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ξεκάθαρο και μάλιστα από τη δήλωση προκύπτει διαφορετική ερμηνεία.

Συγκεκριμένα, αν απομονώσουμε την φράση «στο σύνολό του», όντως σημαίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί για όλο το διάστημα απασχόλησης μέχρι και 30/4 ανεξαρτήτως αν ανεστάλη η εργασία του εργαζομένου.

Ωστόσο η επόμενη φράση που αναφέρει ότι θα χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο δίνει μια διαφορετική ερμηνεία. Διότι ο νόμος ή μάλλον το πιο σωστό είναι η Υπουργική Απόφαση 19040/1981 ορίζει ότι το Δώρο Πάσχα συνδέεται άμεσα με τις πραγματικές ημέρες εργασίας του εργαζόμενου σε αυτό το διάστημαΚαι στην περίπτωση μας, όταν υφίσταται αναστολή εργασίας, ο εργοδότης θα πρέπει να λάβει υπόψιν μόνο τις πραγματικές ημέρες εργασίας που σε κάποιες περιπτώσεις είναι μέχρι τις 17/3 (εμπορικά καταστήματα), σε κάποιες μέχρι 13/3 (επισιτιστικά καταστήματα), σε κάποιες μέχρι τις 22/3 (ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας) κ.λπ.

Τα παραδείγματα Υπολογισμού του Δώρου Πάσχα

Πάμε να δούμε όμως με 3 παραδείγματα τον τρόπο υπολογισμού του Δώρου Πάσχα:

Τύποι Υπολογισμού Δώρου Πάσχα (πλήρης απασχόληση ή μερική καθημερινή απασχόληση)

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, και εργάστηκαν όλο το διάστημα από 1/1 έως 30/4 δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους Επίδομα εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβόμενους με μισθό, και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ωστόσο σε περίπτωση που δεν υπάρχει απασχόληση για όλο το διάστημα, ο υπολογισμός των δικαιούμενων αποδοχών γίνεται με τους κάτωθι τύπους

Αμειβόμενος με Μισθό : Μισθός/2 * Ημέρες Υπολογισμού/120 * 1,04166

Αμειβόμενος με Ημερομίσθιο : Ημερομίσθιο * Ημέρες Υπολογισμού/8 * 1,04166

Σημειώσεις

· όπου Ημέρες Υπολογισμού είναι οι Ημερολογιακές Ημέρες από 1/1 έως 30/4 που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος. Δηλαδή αν κάποιος απασχολήθηκε όλο τον Ιανουάριο, σε αυτόν προσμετρούνται 31 ημερολογιακές ημέρες. Αν κάποιος απασχολήθηκε όλο το διάστημα από 1/1 έως 30/4, σε αυτόν προσμετρούνται 120 ημερολογιακές ημέρες.

· Όπου 1,04166 είναι η ο συντελεστής προσαύξησης του Δώρου Πάσχα από το Επίδομα Αδείας. Δηλαδή το επίδομα αδείας συμμετέχει με αυτόν τον συντελεστή και προσαυξάνει το Δώρο Πάσχα.

Παράδειγμα 1ο (Υπάλληλος Εμπορικού Καταστήματος που λαμβάνει 1000€ μεικτές αποδοχές) :

Επιχείρηση λιανικού εμπορίου με αναστολή λειτουργίας από 18/3/20 – 30/4/20, απασχολεί υπάλληλο με μισθό 1000€. Ο εργαζόμενος θα λάβει μεικτά Δώρο Πάσχα:

1000/2 * 77/120 * 1,04166 = 334,20€

Καθαρές Αποδοχές = 281,56€ (μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων)

Στις ημέρες υπολογισμού δεν λαμβάνουμε υπόψιν το διάστημα 44 ημερών όπου η επιχείρηση έχει αναστείλει την λειτουργίας λόγω εντολής κυβέρνησης.

Σε περίπτωση όπου τελικά θα εκδοθεί απόφαση που θα περιλαμβάνει και τις ημέρες αναστολής στο Δώρο Πάσχα το πλήρες μεικτό δώρο θα είναι: 520,83€ και το καθαρό δώρο θα είναι : 417,18€.

Παράδειγμα 2ο (υπάλληλος επισιτιστικού καταστήματος που αμείβεται με βασικό μισθό) :

Μισθός 650€. Ο εργαζόμενος θα λάβει μεικτά Δώρο Πάσχα:

650/2 * 73/120 * 1,04166 = 205,95€

Καθαρές Αποδοχές =173,51€ (μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων) :

Στις ημέρες υπολογισμού δεν λαμβάνουμε υπόψιν το διάστημα 48 ημερών όπου η επιχείρηση έχει αναστείλει την λειτουργίας λόγω εντολής κυβέρνησης.

Σε περίπτωση όπου τελικά θα εκδοθεί απόφαση που θα περιλαμβάνει και τις ημέρες αναστολής στο Δώρο Πάσχα το πλήρες μεικτό δώρο θα είναι : 338,54€ και το καθαρό δώρο θα είναι : 285,22€.

Παράδειγμα 3ο (εργάτης ξενοδοχείου που αμείβεται με βασικό ημερομίσθιο):

Ξενοδοχείο 12μηνης λειτουργίας με αναστολή λειτουργίας από 23/3/20 – 30/4/20, απασχολεί εργατοτεχνίτη με ημερομίσθιο 29,04€. Ο εργαζόμενος θα λάβει μεικτά Δώρο Πάσχα:

29,04 * 82/8 * 1,04166 = 310,06€

Καθαρές Αποδοχές = 261,23€ (μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων) :

Στις ημέρες υπολογισμού δεν λαμβάνουμε υπόψιν το διάστημα 23/3 – 30/4 (39 ημέρες) όπου η επιχείρηση έχει αναστείλει την λειτουργίας λόγω εντολής κυβέρνησης. Σε περίπτωση όπου τελικά θα εκδοθεί απόφαση που θα περιλαμβάνει και τις ημέρες αναστολής στο Δώρο Πάσχα το πλήρες μεικτό δώρο θα είναι: 453,75€ και το καθαρό δώρο θα είναι: 373,53€

*Οι καθαρές αποδοχές στα παραδείγματα έχουν υπολογιστεί με ποσοστό ασφαλιστικών κρατήσεων 15,75% (101 ΠΚ) και με 1 εξαρτώμενο τέκνο (κλίμακα φορολογίας).

Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων της Epsilon Net