Οι αργίες των γιορτών και πως αμείβονται

25/12 – Χριστούγεννα:
Ημέρα υποχρεωτικής αργίας τόσο για το Δημόσιο, όσο και για τον Ιδιωτικό τομέα

Απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών.
Αρχίζει από την 00.00 ώρα του μεσονυχτίου της εν λόγω ημέρας και διαρκεί μέχρι τις 24.00 της ίδιας ημέρας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

– Για ορισμένες επιχειρήσεις, λόγω του αντικειμένου τους

Π.χ. ξενοδοχεία, περίπτερα, φυλάξεις, τηλεπικοινωνίες, μεταφορά προσώπων και πραγμάτων κλπ

– Δυνατή η απασχόληση, κατόπιν αδείας από την Επιθεώρηση Εργασίας, για επείγουσες εργασίες, λόγω του είδους των προϊόντων ή της εποχής ή που δε δύναται να γίνουν σε άλλη ημέρα

Π.χ. για απογραφή εμπορευμάτων, για εποχικές εργασίες, για ύλες που υπόκεινται σε φθορά κλπ

ΑΜΟΙΒΗ

Αν ο μισθωτός δεν εργαστεί

Εφόσον αμείβεται με ημερομίσθιο,
δικαιούται ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο

(γιατί η μη απασχόλησή του επιβάλλεται από το νόμο και δε βαρύνει αυτόν) –

Εφόσον αμείβεται με μισθό,
δε δικαιούται πρόσθετη αμοιβή

(γιατί η αμοιβή της εν λόγω ημέρας περιλαμβάνεται στο μισθό του)

Αν ο μισθωτός εργαστεί

Εφόσον αμείβεται με ημερομίσθιο,
δικαιούται ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο

+ προσαύξηση αυτού κατά 75% (η οποία υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου του) –

Εφόσον αμείβεται με μισθό
Αν εργάζεται σε επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα κατά την εν λόγω ημέρα,

Δικαιούται μόνο την προσαύξηση του 75% για όσες ώρες εργαστεί (η οποία υπολογίζεται επί των νομίμων αποδοχών του) –

Αν εργάζεται σε επιχείρηση που εκτάκτως λειτουργεί κατά την εν λόγω ημέρα με άδεια ή λειτουργεί παράνομα,

Δικαιούται το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του

+ προσαύξηση αυτού του 75% (η οποία υπολογίζεται επί των νομίμων αποδοχών του) –

26/12 – 2η ημέρα των Χριστουγέννων

1/1 – Πρωτοχρονιά

6/1 – Θεοφάνεια

Αργίες : μόνο για το Δημόσιο τομέα

Εργάσιμες εορτές : για τον Ιδιωτικό τομέα δηλαδή:

Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών, χωρίς την υποχρέωση καταβολής πρόσθετης αμοιβής.
Αν ο μισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα, θεωρείται αδικαιολογήτως απών.

Αν έχουν οριστεί ως ημέρες αργίας από επιχειρησιακή συνήθεια, κανονισμό, ατομική σύμβαση ή έθιμο, ο μισθωτός που θα εργαστεί δικαιούται =

Ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο, δεν αμείβεται επιπροσθέτως, εκτός αν έχει οριστεί το αντίθετο –

Ο αμειβόμενος με μισθό, δε λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή.

Αν η επιχείρηση παρέμενε κλειστή, αλλά φέτος αποφάσισε να λειτουργήσει, ο μισθωτός που θα εργαστεί δικαιούται =

Ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο, ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο –

Ο αμειβόμενος με μισθό, 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του.

Πηγή: dikigorosergatologos.gr