Διαχείριση και ευθύνη των διαχειριστών στις προσωπικές και στις προσωποπαγείς κεφαλαιουχικές εταιρίες

Παναγιώτης Κ. Παναγιώτου
Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (1)