ΣΛΟΤ 1180/2017 Πρακτορεία ταξιδίων

Αθήνα, 19.06.2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 1180 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1180/2017

ΘΕΜΑ : Πρακτορεία ταξιδίων

ΕΡΩΤΗΜΑ

Νομικό πρόσωπο με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, πρακτορείο ταξιδιών, πουλάει αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε ιδιώτες ή εταιρίες. Το πρακτορείο ταξιδιών δεν έχει δικά του εισιτήρια, αλλά τα προμηθεύεται από τις αντίστοιχες αεροπορικές ή ακτοπλοϊκές εταιρίες ή συνήθως από ενδιάμεσα πρακτορεία.

Κατά την προμήθεια των εισιτηρίων ο προμηθευτής (αεροπορική εταιρεία ή ο ενδιάμεσος) εκδίδει στο όνομα του πρακτορείου μας ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ. Στην συνέχεια το πρακτορείο μας (Νομικό πρόσωπο) πουλάει το εισιτήριο σε πελάτες- ταξιδιώτες εκδίδοντας αντίστοιχη ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ. 
Το πρακτορείο μας κερδίζει από την προμήθεια που εισπράττει από τον πελάτη για την προμήθεια του εισιτηρίου, ενημερώνοντας λογιστικά ένα λογαριασμό (73.00) “έσοδα από προμήθεια εισιτηρίων”.

ΕΡΩΤΗΣΗ 

1) Επειδή το πρακτορείο δεν έχει δικά του εισιτήρια αλλά τα προμηθεύεται από άλλους, όπως παραπάνω έχω περιγράψει, στην ουσία πουλάει εισιτήρια για λογαριασμό των αεροπορικών εταιρειών;

2) Στην περίπτωση αυτή κατά την αγορά και πώληση των εισιτηρίων χρεώνω και πιστώνω έναν ενδιάμεσο λογαριασμό (35.00) και συνεπώς δεν ενημερώνω κανένα λογαριασμού εξόδου ή εσόδου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τα αναφερόμενα στο ερώτημα, το πρακτορείο λειτουργεί ως ενδιάμεσος και ως εκ τούτου, το έσοδο που πρέπει να εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του αφορά την προμήθεια που λαμβάνει για την πώληση των εισιτηρίων. Συνεπώς το κόστος αγοράς των εισιτηρίων και το αντίτιμο πώλησης αυτών δεν συνιστούν έξοδα και έσοδα του πρακτορείου. Η παρακολούθηση της διαδικασίας στο λογιστικό σύστημα, μπορεί να γίνεται με οποιονδήποτε αξιόπιστο και ελέγξιμο τρόπο κρίνεται από την οντότητα.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για φορολογικής φύσεως θέματα αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ