Δαπάνες – Έξοδα επιχειρήσεων με το Νέο φορολογικό Νόμο 4172/13

Ημερομηνία 25-04-2018

 

Δαπάνες των επιχειρήσεων - Συντομος Οδηγός - Έγγραφα Google

 

Συγγραφέας των ενοτήτων: Πληρωμές άνω των 500 ευρώ  & Δαπάνες μισθοδοσίας ειναι ο Απόστολος Αλωνιάτης Πηγή Fpress

Συγγραφέας λοιπών : Καραγκιοζέλης Χρήστος