Κωδικοποίηση ΜΣΚΚ Κωδικοποίηση ΜΣΚΚ και ΣΚΚ – Ελ.Επαγγελμ. (ΠΟΛ 1027/2008)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2008 ]

(Κωδικοποίηση ΜΣΚΚ και ΣΚΚ – Ελ.Επαγγελμ. (ΠΟΛ 1027/2008))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
     
  ι. Πινάκων συντελεστών καθαρού κέρδους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα(άρθρο 32 του Ν.Δ. 2238/1994)  
  (Σχετικές αποφάσεις: Ε17418/1771/23.12.1985 – Ε3250/480/24.2.1987 – 1105572/15288/Γ0012/ΠΟΛ.1228/3.10.1989 – 1022260/15511/Γ0012/5.3.1991 – 1110210/15080/Γ0012/ΠΟΛ.1276/24.8.1993 – 1116300/15081/Γ0012/ΠΟΛ.1296/7.9.1993 – 1115272/15083/Γ0012/ΠΟΛ.1291/9.9.1993 – 1124873/15091/Γ0012/ΠΟΛ.1321/30.9.1993 – 1135835/15872/Γ0012/ΠΟΛ.1341/30.12.1997 – 1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ.1004/19.1.2006 και 1027620/15272/Γ0012/ΠΟΛ.1047/16.3.2006 – ΠΟΛ.1027/4.2.2008)ΠΟΛ.1109/26.8.2009  
   
Κωδικός Eπάγγελμα ΜΣΚΚ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
Προϊόντα μεταλλείων και λατομείων. Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι. Προϊόντα υαλουργίας και κεραμικής γενικά.
1001 Μεταλείο απλής εξορύξεως μεταλλευμάτων 7
1002 Λιγνιτωρυχείο 11
1003 Λατομείο απλής εξορύξεως αργών λίθων 11
1004 Λατομείο και επεξεργασία λατομικών προϊόντων 15
1005 Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων (μαρμαρογλυφεία) 18
1006 Εργοστάσιο τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών 15
1007 Εργοστάσιο κονιοποιήσεως μαρμάρων 16
1008 Εργοστάσιο παραγωγής γύψου, στόκου και συναφών ειδών 12
1009 Εργοστάσιο επεξεργασίας μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γής, κισήρεως, λευκολίθου, μονωτικών πλακών κ.λ.π.) 15
1010 Εργοστάσιο κατεργασίας σμύριδος και κατασκευής λειαντικών ή κοπτικών μέσων 10
1011 Εργοστάσιο κατασκευής ειδών από πορσελάνη, φαβεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών 13
1012 Εργοστάσιο κατασκευής υάλου και υαλίνων αντικειμένων γενικά 12
1013 Ασβεστοποιός 11
1014 Κεραμοποιός και πλινθοποιός (βιοτεχνία) 16
1014α Παραγωγή και εμπόριο πυρίμαχων προϊόντων 16
1014β Εργοστάσιο κεραμοποιΐας 13
1015 Κατασκευαστής ειδών από τσιμέντο (τσιμεντολίθων, τσιμεντοπλακών, τσιμεντοσωλήνων κ.λ.π. 12
1016 Κατασκευαστής γύψινων ειδών και διακοσμήσεων από γύψο 20
1017 Κατασκευαστής κατόπτρων και επαργυρωτής κρυστάλλων 16
1018 Κατασκευαστής πολυφώτων και συναφών ειδών, πώληση χονδρική 14
1018α Κατασκευαστής πολυφώτων και συναφών ειδών, πώληση λιανική 16
1019 Κατασκευαστής μονωτικών υλικών (πισσόχαρτων, ασφαλτοπάνων και συναφών ειδών) 11
1020 Κατασκευαστής ή έμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση χονδρική 13
1020α Κατασκευαστής πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική 16
1020β Εμπορος πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική 15
1022 Βιοτεχνίες κατασκευής φακών οράσεως και οπτικών κρυστάλλων 9
1023 Λατομείο εξορύξεως μαρμάρων 14
1024 Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων (σχιστήρια) 14
1025 Κατασκευαστής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο, πώληση χονδρική 14
1025α Κατασκευαστής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο, πώληση λιανική 18
1026 Παραγωγή και πώληση σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν) 11
1027 Εμπορος μαρμάρων και σχιστολίθων 18
1028 Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, λιανικώς 18
1029 Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, χονδρικώς 15
1030 Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων,αρδευτικών συστημάτων, χονδρικώς 13
1031 Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών συστημάτων, λιανικώς 15
1040 Εισαγωγέας βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων 11
1101 Εργαστήριο χρυσοχοΐας, πώληση χονδρική 12
1101α Εργαστήριο χρυσοχοϊας, πώληση λιανική 22
1102 Εργαστήριο σκευών από άργυρο γενικά, πώληση χονδρική 17
1102α Εργαστήριο κοσμημάτων από άργυρο, πώληση χονδρική 17
1102β Εργαστήριο ειδών από άργυρο γενικά πώληση λιανική 21
1103 Εισαγωγείς χρυσού ή αργύρου 5
1104 Κατασκευαστής ημιπολύτιμων λίθων 20
1105 Εργαστήριο καδενοποιίας από χρυσό, πώληση χονδρική 12
1106 Εργαστήριο καδενοποιίας από χρυσό, πώληση λιανική 22
1107 Εμπορος χρυσών και αργυρών κοσμημάτων, πώληση χονδρική 12
1108 Εξαγωγέας χρυσών και αργυρών κοσμημάτων (που δε διαθέτει δικό του εργαστήριο) 9
1109 Εξαγωγέας χρυσών και αργυρών κοσμημάτων (με δικό του εργαστήριο) 13
1110 Εργαστήριο αποκλειστικά εξαρτημάτων χρυσοχοΐας (σύρμα, φύλλο, σωλήνες, χυτά κλπ.), πώληση χονδρική 10
1111 Εργαστήριο αποκλειστικά εξαρτημάτων για κοσμήματα από άργυρο (σύρμα, φύλλο, σωλήνες, χυτά κλπ.), πώληση χονδρική 15
1201 Εμπορος οικοδομήσιμων υλικών γενικά 10
1202 Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, χονδρικώς 10
1203 Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, λιανικώς 14
1204 Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων χονδρικώς 7
1205 Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων λιανικώς 12
1206 Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, χονδρικώς 6
1207 Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, λιανικώς 11
1208 Εμπορος γαιανθράκων , χρονδρικώς 8
1209 Εμπορος καυσίμων υλών (υγρών και στερεών) 7
1301 Εμπορος κοσμημάτων χρυσών, αργυρών και συναφών ειδών, πώληση λιανική 20
1302 Εμπορος πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους 26
1303 Εμπορος μεταλλικών σκευών και ποικίλων άλλων ειδών πολυτελείας (επάργυρα κ.λ.π.) 16
1304 Εμπορος σκευών από άργυρο, πώληση χονδρική 12
1305 Εμπορος σκευών από άργυρο, πώληση λιανική 16
1306 Εξαγωγεάς σκευών από άργυρο (που δε διαθέτει δικό του εργαστήριο) 9
1307 Εξαγωγεάς σκευών από άργυρο (που διαθέτει δικό του εργαστήριο) 13
1401 Εργοστάσιο κοπής μαρμάρων (εργασία για λογαριασμό τρίτων) 26
1402 Εργαστήριο υαλοχαρακτικής και διακοσμήσεως ειδών από κρύσταλλα (εργασία για λογαριασμό τρίτων) 30
1403 Εργαστήριο διακοσμήσεως ειδών από πορσελάνη και φαβεντιανή γη (εργασία για λογαριασμό τρίτων) 24
1404 Εργαστήριο επιχρυσώσεως, επαργυρώσεως και στιλβώσεως 34
1405 Κατασκευαστής διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμεικών) με διακόσμηση, πώληση χονδρική 23
1406 Κατασκευαστής διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμεικών) με διακόσμηση, πώληση λιανική 33
1407 Εργαστήριο παραγωγής αργύρου από κατάλοιπα χημικών υγρών 25
1408 Εμπορος διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κερακεικών) με διακόσμηση, πώληση λιανική 27
1410 Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, χονδρικώς 16
1411 Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, λιανικώς 25
1415 Κατασκευαστής γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο 13
  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
Μεταλλουργία, μετάλλινα είδη και σκεύη. Μηχανήματα, όργανα και εργαλεία γενικά.
2001 Εργοστάσιο χαλυβουργίας και συναφών ειδών 11
2002 Εργοστάσιο κατασκευής πετρελαιομηχανών γενικά 15
2003 Εργοστάσιο σωληνουργίας (από μέταλλα) 9
2004 Εργοστάσιο κατασκευής ήλων, κοχλιών, συρμάτων, συρματοπλεγμάτων και συναφών ειδών 11
2005 Εργοστάσιο κλείθρων, συρτών, θηλυκωμάτων κουφωμάτων και συναφών ειδών 11
2006 Κατασκευαστής χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών 13
2006α Εμπορος χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών 13
2007 Κατασκευαστής ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού ή συσκευών υγραερίου 13
2007α Κατασκευαστής ή έμπορος ηλιακών θερμοσιφώνων 13
2008 Κατασκευαστής επαγγελματικών ψυγείων, ηλεκτρικών ή πάγου 12
2009 Κατασκευαστής θερμαστρών στερεών ή υγρών καυσίμων 12
2010 Κατασκευαστής ηλεκτροκινητήρων και συναφών ειδών 12
2011 Κατασκευαστής ηλεκτρικών συσσωρευτών, φόρτιση συσσωρευτών 15
2012 Κατασκευαστής σουστών αυτοκινήτων 18
2013 Κατασκευαστής μετάλλινων σκευών γενικά επιμεταλλωμένων (δίσκοι, ανταλλακτικά αυτοκινήτων) 18
2014 Κατασκευαστής σωληναρίων από κάθε ύλη 12
2015 Κατασκευαστής μουσικών οργάνων 18
2016 Κατασκευαστής κοπτικών οργάνων, γενικά 13
2017 Κατασκευαστής μετάλλινων ειδών, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως (μαχαιροπίρουνα κ.λ.π.) 14
2018 Κατασκευαστής μετάλλινων θηλυκωμάτων, φουρκετών και συναφών ειδών 11
2019 Κατασκευαστής φερμουάρ γενικά, από κάθε ύλη 13
2020 Μηχανουργείο 13
2021 Εργοστάσιο κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων 10
2022 Εργοσάσιο ορειχαλκουργίας 10
2022α Εργαστήριο ειδών διακοσμήσεως από ορείχαλκο 14
2023 Εργαστήριο χυτοσιδηρουργίας 11
2024 Εργαστήριο λευκοσιδηρουργίας 12
2025 Εργαστήριο σιδηρών κατασκευών γενικά 12
2025α Εργαστήριο κατασκευών από αλουμίνιο γενικά 14
2026 Ναυπηγείο πλωτών μέσων (κατασκευή ή επισκευή), εκτός των αναφερομένων στους Κ.Α. 2110, 2115 και 2116 11
2027 Μηχανουργείο για επισκευές πλοίων και μηχανικού εξοπλισμού αυτών 10
2028 Λεβητοποιός 13
2029 Στοιχειοχυτήριο 12
2030 Κατασκευαστής παιδικών παιχνιδιών 10
2031 Εργαστήριο επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών (με υλικά και ανταλλακτικά) 25
2032 Κασσιτερωτής 9
2033 Κατασκευαστής ή έμπορος παιδικών αμαξιών 14
2034 Κατασκευαστής ή έμπορος μεταλλικών επίπλων γενικά 13
2035 Κατασκευαστής ή έμπορος κλινών και σομιέδων 13
2036 Κατασκευαστής ή έμπορος στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ) 15
2037 Κατασκευαστής ή έμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση χονδρική 16
2037α Έμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση λιανική 18
2038 Κατασκευαστής ή έμπορος σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κ.λ.π. από καουτσούκ ή μέταλλο 27
2039 Ανατήκται μετάλλων 15
2040 Εργοστάσιο κατασκευής ειδών από μόλυβδο και κράματα αυτού (μολυβδοσωλήνες, σκάγια κ.λ.π.) 9
2041 Κατασκευαστής κενών φιαλών υγραερίου 9
2042 Κατασκευαστής συναρμολογητής δεκτών τηλεοράσεων 12
2043 Κατασκευαστής διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα 13
2044 Κατασκευαστής οργάνων γυμναστικής 12
2045 Κατασκευαστής μητρών μεταλλικών διά πρέσης 19
2046 Κατασκευαστής μεταλλικών εργαλείων και αντικειμένων 14
2047 Εμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, χονδρικώς 15
2047α Εμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, λιανικώς 20
2048 Κατασκευαστής σωμάτων κεντρικής θερμάνσεως (καλοριφέρ κ.λ.π.) 16
2048α Εμπορία ειδών κεντρικής θέρμανσης (Λέβητες, καυστήρες αερίων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητές, θερμοσίφωνες και λοιπά εξαρτήματα θέρμανσης), χονδρικώς 16
2049 Εργοστάσιο κατασκευής καλωδίων 12
2050 Κατασκευαστής μηχανημάτων κλιματισμού 13
2051 Εισαγωγέας ή έμπορος συστημάτων ασφαλείας 19
2055 Εκμεταλλευτής αυτομάτων πωλητών ροφημάτων 16
2060 Εργοστάσιο παραγωγής μηχανημάτων προστασίας του περιβάλλοντος που εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία 6
2063 Κατασκευαστής εξαρτημάτων ανελκυστήρων (διακόπτεςανόδου – καθόδου κλπ.) 16
2065 Εργοστάσιο διέλασης και έλασης αλουμινίου(παραγωγή προφίλ, σωλήνων κλπ.) 11
2110 Επισκευή και συντήρηση σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης (με υλικά και ανταλλακτικά) 13
2115 Κατασκευαστής σκαφών αναψυχής και λέμβων, χονδρικώς 12
2116 Κατασκευαστής σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς 13
2120 Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, χονδρικώς 13
2121 Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς 14
2125 Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, χονδρικώς 14
2126 Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, λιανικώς 17
2130 Εμπορία κενών φιαλών οξυγόνου και λοιπών αερίων, υπό πίεση 9
2200 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση χονδρική 10
2201 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση λιανική 11
2202 Εμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, χονδρικώς 11
2203 Εμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, λιανικώς 13
2270 Κατασκευαστής καλυμμάτων αυτοκινήτων 15
2280 Εισαγωγέας ή έμπορος μηχανημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, που εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία 8
2290 Έμπορος σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών 9
2301 Εισαγωγέας (αποκλειστικός αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 8
2301α Εισαγωγέας (μη αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 4
2301β Έμπορος καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 4
2302 Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων 14
2302α Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 12
2303 Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 16
2303α Εισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 18
2304 Έμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 22
2305 Εμπορος μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως 12
2306 Εμπορος γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών 10
2307 Εμπορος γεωργικών εργαλείων γενικά 11
2308 Εμπορος μηχανημάτων υποδηματοποιίας, εξαρτημάτων και σχετικών υλικών 11
2309 Εμπορος μηχανών πλεκτικής γενικά 13
2310 Εμπορος λοιπών μηχανημάτων και σκευών που δεν κατονομάζονται ειδικά 13
2311 Εμπορος χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων, οργάνων φυσικής και χημείας και συναφών ειδών 17
2312 Εμπορος μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών 16
2313 Εμπορος σιδήρου (μπετόν) 4
2314 Έμπορος σιδήρου, χαλκού, ορείχαλκου, ψευδαργύρου και λοιπών μετάλλων (σε πλάκες ή χελώνες κλπ.) 7
2315 Εμπορος σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνικών 12
2316 Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SCRAP) 8
2317 Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση 14
2318 Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής 14
2319 Εμπορος ναυτιλιακών ειδών γενκά 14
2320 Εμπορος ειδών αλιείας 14
2321 Εμπορος όπλων, ειδών κυνηγιού και συναφών ειδών, χονδρικώς 12
2322 Εμπορος όπλων, ειδών κυνηγιού και συναφών ειδών, λιανικώς 16
2323 Εμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, χονδρικώς 13
2324 Εμπορος γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά 14
2325 Εμπορος αυτόματων ζυγών 17
2326 Εμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκ/σεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, χονδρικώς 11
2326α Εμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, χονδρικώς 13
2327 Εμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, λιανικώς 14
2327α Εμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, λιανικώς 15
2328 Εμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση λιανική 14
2328α Εμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση χονδρική 10
2329 Εμπορος συσκευών κλιματισμού ή ψυκτικών μηχανημάτων 11
2330 Εμπορος ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών 10
2330α Εμπορος τηλεοράσεων 5
2331 Εμπορος ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού και συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (κουζίνες-πλυντήρια-ψυγεία κ.λ.π.) 8
2332 Εισαγωγέας συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνων και συναφών ειδών 14
2334 Εμπορος αυτομάτων μηχανικών συσκευών, παιγνίων, σφαιριστηρίων, μηχανικών πωλητών διαφόρων ειδών, ηλεκτροφώνων και συναφών ειδών 16
2335 Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, χονδρικώς 10
2336 Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, λιανικώς 15
2337 Εμπορος μουσικών οργάνων γενικά 17
2338 Εμπορος ωρολογίων γενικά, πώληση λιανική 16
2339 Εμπορος ειδών κομμωτηρίου γενικά 14
2340 Εμπορος ξυριστικών μηχανών και λεπίδων, χονδρικώς 7
2341 Εμπορος ραπτικών μηχανών γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως 15
2342 Εμπορος ταξιμέτρων αυτοκινήτων 16
2343 Εμπορος οδοντιατρικών ειδών (εργαλεία, όργανα, υλικά οδοντιατρικής) 18
2344 Έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς 18
2344α Εισαγωγεάς ή έμπορος οπτικών,ακουστικών ειδών, πώληση χονδρική 17
2345 Εμπορος φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών, χονδρικώς 10
2346 Εμπορος φωτογραφικών κινηματογραφικών ειδών, λιανικώς 16
2347 Κατασκευαστής σκελετών ομματοϋαλίων από κάθε ύλη 14
2348 Εισαγωγέας ωρολογίων, πώληση χονδρική 15
2349 Εμπορος ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών 14
2349α Εμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών 10
2350 Εμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, λιανικώς 17
2351 Εισαγωγέας ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, πώληση χονδρική 10
2352 Κατασκευαστής κεραιών τηλεοράσεως 12
2353 Εμπορος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και συναφών ειδών 14
2354 Εισαγωγέας ή κατασκευαστής ή μεταπωλητής τροχοσπίτων 14
2355 Κατασκευαστής ή συναρμολογητής ηλεκτρονικών ειδών 17
2356 Εμπορος επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραερίου, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων 13
2357 Εμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 11
2358 Εμπορος αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέτες, μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών κ.λ.π. 13
2359 Παραγωγή τυποποιημένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (εμπορική επιχείρηση) 16
2370 Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού, χονδρικώς 11
2371 Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού, λιανικώς 14
2375 Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τέλεφαξ), χονδρικώς 12
2376 Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τέλεφαξ), λιανικώς 15
2380 Έμπορος κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ 15
2390 Έμπορος ηχητικών, οπτικών και συναφών συστημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών 14
2395 Επιχείρηση μεταλλικών, πλαστικών, ηλεκτρονικών κλπ. κατασκευών προβολής (τοποθέτησης) διαφημίσεων 20
  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Ξυλεία, χαρτί και προϊόντα από αυτά. Εκτυπωτικές τέχνες.
3001 Εργοστάσιο επεξεργασίας στρογγυλής ξυλείας γενικά 11
3002 Βιομηχανία παρκέτων από ξυλεία γενικά 13
3003 Βιομηχανία οδοντογλυφίδων και μικρών αντικειμένων αποκλειστικά ή κυρίως από ξύλο 16
3004 Βιομηχανία φελλοποιίας και πωμάτων μεταλλικών 12
3005 Εργοστάσιο αμαξωμάτων αυτοκινήτων γενικά 14
3006 Υλοτόμος ξυλείας ή καυσόξυλων 10
3007 Ξυλοτορνευτήριο 16
3008 Ξυλουργικά εργαστήρια γενικά 15
3009 Κατασκευαστής κουφωμάτων γενικά 15
3010 Κατασκευαστής ή έμπορος βαρελιών από ξυλεία γενικά 15
3011 Κατασκευαστής κιβωτίων από ξυλεία ή χαρτόνι 11
3012 Κατασκευαστής ιππηλάτων αμαξιών 10
3013 Κατασκευαστής κορνιζών 18
3014 Κατασκευαστής καλαποδιών και τακουνιών από κάθε ύλη 15
3015 Κατασκευαστής ειδών σαγής και συναφών ειδών 10
3017 Εργολήπτης-Ξυλουργός με ίδια υλικά 15
3018 Κατασκευαστής ή Εμπορος προκατασκευασμένων οικιών 17
3019 Κατασκευαστής ξύλινων μικροαντικειμένων 17
3020 Εργοστάσιο κατασκευής τεχνητής ξυλείας από υποπροϊόντα ξύλου ή χάρτου 12
3021 Εισαγωγέας ή Εμπορος χάρτινων ειδών Νοσοκομείων μιας χρήσεως (καπέλα,μπλούζες, σχετικά είδη) 12
3097 Κατασκευαστής φερέτρων 23
3098 Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση χονδρική 17
3099 Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση λιανική 21
3100 Κατασκευαστής επίπλων από ξυλεία που απασχολεί τρείς και άνω εργάτες, πώληση χονδρική 11
3101 Κατασκευαστής επίπλων από ξυλεία που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες, πώληση χονδρική 13
3101α Κατασκευαστής επίπλων από ξυλεία, πώληση λιανική 18
3102 Κατασκευαστής ή έμπορος πλεκτών επίπλων και άλλων πλεκτών ειδών 17
3103 Κατασκευαστής ή έμπορος καρεκλών γενικά 12
3104 Κατασκευαστής ή έμπορος κοφινιών και ψαθών 14
3105 Κατασκευαστής ή έμπορος ψηκτρών 15
3106 Κατασκευαστής ή έμπορος σαρώθρων 14
3107 Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών από φελλό 13
3108 Κατασκευαστής ή έμπορος υφαντικών κτενίων από κάθε ύλη 16
3109 Εμπορος επίπλων (χωρίς ίδιο εργαστήριο) 17
3110 Εμπορος ψάθινων ειδών γενικά 15
3111 Κατασκευαστής επίπλων μπαμπού 17
3112 Εισαγωγέας μπαμπού, χονδρικώς 18
3113 Εισαγωγέας μπαμπού, λιανικώς 21
3114 Έμπορος κουρτινόβεργων (ξύλινων, μπρούτζινων, πλαστικών κλπ.) 17
3201 Εργοστάσιο Χαρτοποιίας 11
3202 Εργοστάσιο επεξεργασίας χάρτου(κατασκευή φακέλων, εμπορικών βιβλίων κ.λ.π.) 12
3203 Εργοστάσιο γραμμογραφήσεως χάρτου 13
3204 Τυπογραφείο κοινό 14
3205 Τυπογραφείο καλλιτεχνικών εκτυπώσεων (επισκεπτήρια, προσκλήσεις γάμων κ.λ.π.) 17
3206 Χρωματοτυπογραφείο ή λιθογραφείο 16
3207 Φωτοτσιγκογραφείο και εργαστήριο αναπαραγωγής φιλμς λιθογραφείο 17
3207α Εργαστήριο εμφανίσεως φιλμς και εκτυπώσεως φωτογραφιών, γενικά 13
3207β Εργαστήριο εμφανίσεως φιλμς και εκτυπώσεως φωτογραφιών γενικά (εργαστήρια μιας ώρας), πώληση λιανική 27
3208 Κατασκευαστής χαρτοσάκων και χαρτοσακουλών 10
3209 Κατασκευαστής κουτιών γενικά από χαρτί ή λεπτό ξύλο 12
3210 Εργαστήριο κατασκευής ετικετών γενικά και συναφών ειδών 16
3211 Επιχείρηση εκδόσεως βιβλίων γενικά, πώληση χονδρική 7
3211α Επιχείρηση εκδόσεως βιβλίων γενικά, πώληση λιανική 12
3211β Eκδότης βιβλίων – συγγραφέας δημόσιος υπάλληλος και συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος. 22
3212 Εκδότης εφημερίδας ή περιοδικού 10
3213 Εκδότης επαρχιακής εφημερίδας ή περιοδικού 6
3214 Εργαστήριο στοιχειοθεσίας κάθε μορφής 17
3217 Επιχείρηση παραγωγής και πώλησης βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων κ.λ.π. υπό μορφήν οπτικών και ακουστικών ηλεκτρονικών μέσων 15
3301 Έμπορος ξυλείας 5
3302 Εμπορος ρητίνης 10
3303 Εμπορος κορνιζών και πινάκων ζωγραφικής γενικά 22
3304 Εισαγωγέας κορνίζας σε βέργα 18
3305 Κατασκευαστής κορνίζας σε βέργα 12
3401 Εμπορος χάρτου (χαρτί περιτυλίγματος και εκτύπωσης), πώληση χονδρική 10
3402 Εμπορος ειδών γραφικών τεχνών (μελάνια, χρώματα κ.λ.π.) 21
3403 Εμπορος ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων 14
3404 Βιβλιοπωλείο, χονδρικώς 7
3405 Βιβλιοπωλείο, λιανικώς 10
3405α Χαρτοπωλείο, λιανικώς 12
3406 Εμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομανδηλών και χαρτιών υγείας, πώληση χονδρική 7
3406α Εμπορος ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, κόλλες αναφοράς, κάθε είδους γραφική ύλη), πώληση χονδρική 8
3407 Εμπορος μουσικών οργάνων και μουσικών εκδόσεων 17
3408 Βιβλιοδετείο 15
3409 Εμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομανδηλών και χαρτιών υγείας, πώληση λιανική 11
3501 Ξυλοπριονιστήριο με μηχανική δύναμη (εργασία για λογαριασμό τρίτων) 28
3502 Μηχανοξυλουργία (εργασία για λογαριασμό τρίτων) 28
3601 Παραγωγή απλών φωτοτυπιών (που δεν υπάγεται στον Κ.Α.3602) 20
3602 Επιχείρηση ψηφιακών εκτυπώσεων, φωτοαναπαραγωγής, δακτυλογραφήσεων, πλαστικοποιήσεων(βιβλίων, περιοδικών κλπ.) και συναφών εργασιών 28
3603 Εκτυπώσεις υποτίτλων κινηματογραφικών ταινιών 30
3605 Εισαγωγέας ή έμπορος υγρού χαρτομάνδηλου (εμποτισμένου) 15
  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
Χημικά προϊόντα γενικά. Παρεμφερή προϊόντα.
4001 Εργοστάσιο χρωμάτων 10
4002 Εργοστάσιο χημικών προϊόντων, ρητινέλαιου, αμμωνίας, οξέων, χημικών λιπασμάτων, αντισηπτικών ειδών, τρυγικού ασβέστου κ.λ.π. από υπολείμματα οινοποιίας και οινοπνευματοποιίας 11
4003 Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη και συναφών υλικών 11
4004 Εργοστάσιο κηροζίνης, παραφίνης και συναφών ειδών 9
4005 Εργοστάσιο χημικής μελάνης γραφής, γόμας και συναφών ειδών 11
4006 Εργοστάσιο ρητηνικών προϊόντων γενικά 9
4007 Εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων γενικά 12
4008 Εργοστάσιο τσιμέντου 11
4009 Εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου, ασετιλίνης, ανθρακικού αερίου και λοιπών βιομηχανικών αερίων 15
4010 Βιομηχανία παραγωγής σόδας και παραγώγων αυτής 10
4011 Εργοστάσιο πυρηνελαίου 5
4012 Εργοστάσιο φυτικών ελαίων που δεν κατανομάζονται ειδικά 8
4013 Βιομηχανία λιπαντικών ελαίων γενικά 12
4014 Εργοστάσιο σαπωνοποιίας (σαπούνι κοινό) 5
4015 Εργοστάσιο σαπωνοποιίας (σαπούνι πολυτελείας) 12
4016 Εργοστάσιο απορρυπαντικών γενικά 12
4017 Εργοστάσιο τυπογραφικής μελάνης 10
4018 Εργοστάσιο θείου 7
4019 Κατασκευαστής ζύμης αρτοποιίας, τυρομαγιάς και συναφών ειδών 10
4020 Εργοστάσιο αναγομώσεως πυροσβεστήρων 27
4020α Κατασκευαστής ή έμπορος πυροσβεστήρων 12
4021 Βιομηχανία ελαστικού και παραγώγων αυτού 13
4021α Εργοστάσιο αναγομώσεως ελαστικών 15
4022 Κατασκευαστής πλαστικών ειδών 11
4023 Κατασκευαστής παρκετίνης 15
4024 Κηροπλάστης 11
4025 Φαρμακοβιομηχανία 11
4026 Κατασκευαστής αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά 15
4027 Κατασκευαστής και έμπορος εκρηκτικών υλών, φωσφόρων, σφαιριδίων και συναφών ειδών 11
4028 Κατασκευαστής ή έμπορος βαφών υποδημάτων 10
4029 Εμπορος απορρυπαντικών ειδών 8
4030 Κατασκευαστής ανδρεικέλων προθηκών 13
4031 Κατασκευαστής ειδών υγιεινής από πολυεστέρα, πώληση χονδρική 20
4032 Κατασκευαστής μεταλλικών πινάκων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 15
4033 Εμπορος αποσμητικών χώρου 11
4034 Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, χονδρικώς 15
4035 Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, λιανικώς 18
4040 Παραγωγή οργανικών λιπασμάτων 18
4045 Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες 14
4050 Κατασκευαστής πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών 11
4100 Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, χονδρικώς 14
4101 Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, λιανικώς 17
4201 Εισαγωγέας ή έμπορος λιπασμάτων, πώληση χονδρική 5
4202 Εμπορος χημικών προϊόντων γενικά ορυκτελαίων και λιπαντικών, χονδρικώς 10
4203 Εμπορος τσιμέντων, χονδρικώς 4
4204 Εμπορος πλαστικών ειδών 11
4204α Εμπορος πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδων και οροφής 11
4205 Εμπορος ελαστικών ειδών 13
4206 Εμπορος ελαστικών αυτοκινήτων 9
4206α Εμπορος ελαστικών και αεροθαλάμων ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων 12
4207 Εμπορος χρωμάτων γενικά 11
4208 Εμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, χονδρικώς 11
4209 Εμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, πώληση λιανική 17
4210 Έμπορος φαρμάκων, χονδρικώς (φαρμακαποθήκη) 4
4211 Φαρμακείο, επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον το ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον των αγορών αφορούν αποκλειστικά φάρμακα 9
4212 Εμπορος τυπογραφικών και λιθογραφικών μελανών 13
4213 Εμπορος πετρελαιοειδών γενικά, χονδρικώς 3
4214 Εμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 1,15
4214α*** Εμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 4235) 1,57
4215 Εμπορος (πρατήριο) ορυκτελαίου, λιπαντικών και συναφών ειδών 10
4216 Εμπορος γεωργικών φαρμάκων (προς αγρότες), πώληση χονδρική 10
4216α Εμπορος γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες πώληση λιανική 14
4216β Βιομηχανία παραγωγής γεωργικών φαρμάκων 10
4217 Εμπορος αιθερίων ελαίων 17
4218 Εμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, χονδρικώς 6
4219 Εμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, λιανικώς 9
4220 Πρατήριο υγραερίου (εφοδιασμός αυτοκινήτων) 6
4221 Εργοστάσιο τεχνητής μέταξας και λοιπών συνθετικών ινών 10
4222 Εργοστάσιο συνθετικών δερμάτων, αδιαβρόχων και λοιπών ειδών από πλαστική ύλη και ελαστικό 10
4223 Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση χονδρική 17
4224 Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική 22
4225 Εμπορος άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική 19
4226 Έμπορος άγραφων ψηφιακών δίσκων (C.D. και D.V.D.), λιανικώς 25
4227 Έμπορος άγραφων ψηφιακών δίσκων (C.D. και D.V.D.), χονδρικώς 18
4230 Επεξεργασία και εμπορία αλουμινόχαρτου 14
4235 Έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή κατ’οίκον) 4
4235*** Έμπορος – μεταπωλητής πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 4214α) 1,9
4240 Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών, χονδρικώς 15
4241 Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών, λιανικώς 18
  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 12
  ***Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008).  
     
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
Τρόφιμα και ποτά γενικά. Καπνός.
5001 Εργοστάσιο αλευροβιομηχανίας 5
5002 Εργοστάσιο ζυμαρικών 6
5003 Εργοστάσιο αλλαντοποιίας 7
5004 Εργοστάσιο αλιπάστων γενικά 7
5005 Εργοστάσιο αμύλου, αμυλοσακχάρου (γλυκόζης), αμυλοκόλλας και συναφών ειδών 10
5006 Εργοστάσιο αποφλοιώσεως ορύζης ή σησαμίου 6
5007 Εργοστάσιο στραγαλοποιίας και επεξεργασίας ξηρών καρπών 10
5008 Εργοστάσιο επεξεργασίας και καθαρισμού άλατος (αλατοτριβείο) 8
5009 Εργοστάσιο τοματοπολτού και διατηρημένων οπωροκηπευτικών 11
5010 Βιομηχανία παιδικών τροφών 13
5011 Βιομηχανία πτηνοτροφών-κτηνοτροφών 6
5012 Αρτοποιός με μηχανικό ζυμωτήριο 6
5013 Αρτοποιός χωρίς μηχανικά μέσα 4
5014 Εργαστήριο πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ. 11
5015 Αρτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο αρτοποιίας και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (επί του συνόλου των εσόδων) 10
5016 Βιομηχανία μπισκότων 9
5017 Βιομηχανία γάλακτος και γαλοκτοκομικών προϊόντων 5
5018 Εργοστάσιο χαλβάδων, κουφέτων ή λουκουμιών 8
5019 Εργοστάσιο σοκολατοποιίας και ζαχαρωδών προϊόντων γενικά 8
5020 Εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής, πώληση χονδρική 8
5021 Εργοστάσιο κατασκευής μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και συναφών ειδών 8
5022 Ζαχαροπλαστείο με ίδιο εργαστήριο 14
5023 Εργαστήριο παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτι, ρυζόγαλο και κρέμα) 10
5023α Γαλακτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (επί του συνόλου των εσόδων) 12
5024 Γαλακτοπώλης, πώληση χονδρική 3
5025 Γαλακτοπώλης, πώληση λιανική 7
5026 Έμπορος πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ. 12
5027 Εργαστήριο τυροπιττών, σάντουϊτς και συναφών ειδών, πώληση χονδρική 14
5028 Παρασκευαστής παγωτών, πώληση χονδρική 9
5028α Εμπορος παγωτού χύμα ή τυποποιημένου, πώληση λιανική 12
5029 Τυροκόμος, πώληση χονδρική 6
5030 Τυροκόμος, πώληση λιανική 9
5031 Κατασκευαστής μαγειρικών λιπών, πώληση χονδρική 3
5032 Κατασκευαστής μαγειρικών λιπών, πώληση λιανική 6
5033 Εργαστήρια αποφλοιώσεως και τεμαχισμού γεωμήλων και συναφών ειδών 7
5034 Παρασκευαστής τυποποιημένων τροφών από αραβόσιτο ή γεώμηλα 10
5035 Παρασκευαστής πεφρυγμένων γεώμηλων (τσιπς) και συναφών ειδών 10
5037 Κρυσταλλωτές ζαχάρεως δια μηχανών (συσκευαστές) 4
5038 Βιοτεχνία παρασκευής μουστάρδας, μαγιονέζας και συναφών ειδών 13
5039 Επεξεργασία ζωικών εντέρων αλλαντοποιίας 14
5040 Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος από 18% έως και 13%), πώληση χονδρική 8
5040α Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος κάτω του 13%), πώληση χονδρική 6
5041 Εμπορος κώνων παγωτού, πώληση χονδρική 10
5042 Βιοτεχνία παστερίωσης και τυποποίησης αμπελόφυλλων 13
5050 Έμπορος υλικών ζαχαροπλαστικής και βοηθητικών υλικών αρτοποιΐας, γενικά 11
5051 Εισαγωγέας υλικών ζαχαροπλαστικής και βοηθητικών υλικών αρτοποιΐας, γενικά 13
5060 Εμπορος γεωργικών σπόρων (προς αγρότες), πώληση χονδρική 6
5061 Εμπορος γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες, πώληση λιανική 15
5065 Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) και πώληση μανιταριών 15
5070 Εργαστήριο ζυμαρικών 8
5073 Εργαστήριο παρασκευής ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων χωρίς υλικά 18
5075 Εργοστάσιο παραγωγής πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή καταϊφιού κλπ 8
5080 Εργαστήριο παρασκευής μελόψωμων (λουκουμάδων)και συναφών ειδών 14
5101 Εργοστάσιο ζυθοποιίας ή βυνοποιίας 6
5102 Εργοστάσιο οινοποιίας ή οξοποιίας 7
5103 Εργοστάσιο χυμών φρούτων 7
5104 Κατασκευαστής αεριούχων ποτών, χυμών και συναφών ειδών 10
5105 Οινοπνευματοποιοί Α’ κατηγορίας 8
5106 Οινοπνευματοποιοί Β’ κατηγορίας 6
5106α Εμφιαλωτές οινοπνεύματος 4
5107 Ποτοποιός (με έκπτωση του φόρου καταναλώσεως οινοπνεύματος) 9
5108 Αποσταγματοποιοί (πώληση χονδρική) 10
5140 Εργαστήριο παρασκευής δίσκων μνημοσύνων 23
5201 Καπνοβιομηχανία 7
5301 Εξαγωγέας εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων 3
5302 Εμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, χονδρικώς 4
5303 Εμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, λιανικώς 7
5304 Εμπορος ελαίου και ελαίων, χονδρικώς 5
5304α Εμπορος ελαίου, λιανικώς 7
5305 Εμπορος λιπών και σάπωνος, χονδρικώς 5
5306 Εμπορος ξηρών καρπών, χονδρικώς 5
5307 Εμπορος ξηρών καρπών, διατηρημένων γλυκών και συναφών ειδών, λιανικώς 13
5308 Εμπορος μπαχαρικών 7
5309 Εμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφών ειδών, χονδρικώς 7
5309α Έμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφώνειδών, λιανικώς 10
5310 Εμπορος ζώντων ζώων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, χονδρικώς 5
5311 Εμπορος ζώντων ζώων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων για λογαριασμό τρίτων (επί προμηθειών) 50
5312* Εμπορος αυγών και πτηνών, χονδρικώς 4
5313* Εμπορος αυγών και πτηνών, λιανικώς 7
5314 Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων ειδικά σε άλλους Κ.Α.), χονδρικώς 2,5
5315 Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων ειδικά σε άλλους Κ.Α.), λιανικώς 4
5316 Εμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), χονδρικώς 4
5317 Εμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), λιανικώς 6
5318 Εμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, χονδρικώς 6
5319 Εμπορος ιχθύων γενικά (επί προμηθειών) 50
5320 Εμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων λιανικώς 10
5321 Σταφιδέμπορος 4
5323 Εμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, λιανικώς 10
5323α Εμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, χονδρικώς 5
5324 Εμπορος πεφρυγμένου και αλεσμένου καφέ και συναφών ειδών 7
5324α Εισαγωγέας άφρυκτου καφέ 4
5325 Καφεκόπτης 6
5326 Έμπορος τυροπιτών, σάντουϊτς και συναφών ειδών, λιανικώς 18
5327 Κρεοπώλης 6
5329 Οπωρολαχανοπώλης, χονδρικώς 4
5330 Οπωρολαχανοπώλης, λιανικώς 7
5331 Πρατήριο άρτου και ειδών αρτοποιίας 5
5333 Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, χονδρικώς 4
5333α Εισαγωγέας ποτών 11
5334 Οινοπαντοπώλης 7
5335 Εξαγωγέας μη νωπών, εγχώριων αγροτικών προϊόντων 4
5336 Εμπορος οσπρίων, αλεύρων και συναφών ειδών, μετά προηγούμενη αυτών συσκευασία 5
5337 Εμπορος καρυκευμάτων-μπαχαρικών και λοιπών συναφών ειδών, μετά προηγούμενη άλεση και συσκευασία αυτών 10
5338 Εξαγωγέας τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός αγροτικών προϊόντων) 4
5339 Εμπορος ζαχάρεως, χονδρικώς 3
5340 Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, λιανικώς 7
5341 Εμπορος ειδών υγιεινής διατροφής 5
5342 Εισαγωγέας παιδικών τροφών 11
5343 Εμπορος παιδικών τροφών, λιανικώς 14
5347 Εξαγωγέας ελαιόλαδου (μορφή χύμα) 4
5348 Επεξεργασία και τυποποίηση ελαιολάδου 5
5360 Επιχείρηση ιχθυοτροφείου (εμπορική επιχείρηση) 5
5370 Έμπορος προϊόντων κρέατος μετά από επεξεργασία (γύρος, σουβλάκια κλπ.) 9
5401 Καπνέμπορος 6
5402 Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς 0,7
5403 Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς 4
5501 Ελαιοτριβείο (επί εκθλιπτικού δικαιώματος) 30
5502 Αλευρόμυλος (επί αλεστικού δικαιώματος) 27
5503 Υδροπωλητής γενικά 22
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την ΠΟΛ. 1017/7.2.2006 οι συντελεστές των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στους Κ.Α. 5312 και 5313 ορίζονται, για το ημερολογιακό έτος 2005 και 2006, σε 2% και 3,5% αντίστοιχα.
  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 9
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
Υφαντουργία. Βυρσοδεψία. Είδη αμφιέσεως και στολισμού γενικά.
6001 Εργοστάσιο νηματουργίας 9
6002 Εργοστάσιο νηματουργίας βάμβακος 7
6003 Στριπτήριο νημάτων 8
6004 Εργοστάσιο μεταξουργίας 9
6005 Μεταξοκλωστήριο 13
6006 Εργοστάσιο υφαντουργίας 9
6007 Εριοβιομηχανία (νήματα-υφάσματα) 9
6008 Εργοστάσιο πλεκτικής από κάθε ύλη 4
6009 Εργοστάσιο κατασκευής δαντελών, κουρτινών και συναφών ειδών από κάθε ύλη 12
6010 Εργοστάσιο κλωστών ραφής 9
6011 Εργοστάσιο σάκων εκκαννάβεως, ιούτης και από άλλες ύλες 8
6012 Εργοστάσιο πιλοποιίας 8
6013 Εργοστάσιο κομβίων γενικά 14
6014 Κατασκευαστής κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών 11
6015 Εξαγωγέας κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών 8
6016 Εργαστήριο κατασκευής γυναικείων εσωρούχων γενικά 11
6018 Εργαστήριο κατασκευής στηθοδέσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιώ και συναφών ειδών 11
6019 Εργοστάσιο βυρσοδεψίας 10
6020 Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά, που απασχολεί άνω των 12 εργατών, πώληση χονδρική 9
6021 Κατασκευαστής ιερατικών ενδυμασιών, αμφίων και συναφών ειδών 21
6022 Κατασκευαστής μανδηλίων κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και συναφών ειδών 14
6023 Κατασκευαστής πλισέδων και κάθε είδους κεντημάτων 16
6024 Κατασκευαστής πλεκτών ενδυμάτων γενικά 6
6025 Κατασκευαστής παιδικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική 10
6026 Κατασκευαστής φανελών και συναφών ειδών από κάθε ύλη 10
6027 Κατασκευαστής καλτσών γενικά από κάθε ύλη 8
6028 Κατασκευαστής γραβατών 13
6029 Κατασκευαστής χειροκτίων από δέρμα ή πλαστικό 16
6029α Εισαγωγέας γαντιών προστασίας εργατών 18
6030 Κατασκευαστής ταινιών, σιριτίων, χρυσοποικιλμάτων και συναφών ειδών 17
6031 Κατασκευαστής σχοινίων και σπάγκων από κάθε ύλη 8
6032 Κατασκευαστής ταπήτων γενικά 10
6033 Κατασκευαστής δικτύων, τσαντών ωνίων και λοιπών συναφών ειδών 14
6034 Κατασκευαστής τεχνητών ανθέων ή πτερών 21
6035 Υφαντής, με δικά του υλικά 11
6036 Σακοποιός 11
6037 Επεξεργασία και συρραφή γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, πώληση χονδρική 8
6037α Παραγωγή ενδυμάτων από γούνα, για ίδιο λογαριασμό, κατόπιν επεξεργασίας και συρραφής ολόκληρων δερμάτων ή αποκομμάτων γούνας, και αποκλειστική εξαγωγή τους στο εξωτερικό 7
6037β Παραγωγή ενδυμάτων γούνας για ίδιο λογαριασμό, πώληση λιανική στο εσωτερικό 19
6038 Ταπετσέρης μεθ’ υλικών (επίπλων κ.λ.π. εκτός τοίχων) 16
6039 Εξαγωγέας πλεκτών ειδών γενικά, από κάθε ύλη 8
6040 Εμπορος κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών 10
6041 Βιοτεχνία κατασκευής εξωτερικών γυναικείων ενδυμάτων 13
6042 Εμπορος στηθοδέσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιώ, νυχτικών, ρομπών και λοιπών συναφών ειδών 15
6043 Κατασκευαστής ή έμπορος παιδικών ενδυμάτων, πώληση λιανική 16
6044 Κατασκευαστής πλεκτών χειροκτίων από κάθε ύλη, εκτός δέρματος και πλαστικού 13
6045 Κατασκευαστής εξαρτημάτων δερμάτινων και πλαστικών ειδών 14
6046 Βιοτεχνία ή οικοτεχνία ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη, πώληση χονδρική 18
6046α Εξαγωγέας ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη (χωρίς δικό του εργαστήριο) 9
6046β Εξαγωγέας ψευδοκοσμημάτων (με δικό του εργαστήριο) 15
6047 Κατασκευαστής ή έμπορος ταπετσαριών τοίχων 15
6048 Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση χονδρική 13
6049 Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση λιανική 16
6050 Εμπορος κεντημάτων, πώληση λιανική 15
6051 Εμπορος εγχωρίων κεντημάτων, πώληση χονδρική 10
6052 Εισαγωγέας γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική 15
6053 Εμπορος γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική 13
6060 Κατασκευαστής ή έμπορος τιλμάτων (στουπιών), χονδρικώς 14
6061 Έμπορος τιλμάτων (στουπιών), λιανικώς 17
6201 Κατασκευαστής ή έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, και συναφών ανδρικών ειδών, πώληση χονδρική 8
6202 Κατασκευαστής ή έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών, λιανικώς 13
6203 Κατασκευαστής έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων πώληση χονδρική 10
6203α Εμπορος ετοίμων, ανδρικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική 9
6204 Κατασκευαστής ή έμπορος έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων, λιανικώς 15
6205 Κατασκευαστής ή έμπορος εγχωρίων υφαντών 11
6206 Κατασκευαστής ή έμπορος γυναικείων καπέλων 17
6207 Κατασκευαστής ή έμπορος στρωμάτων και παπλωμάτων 12
6208 Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά που απασχολεί μέχρι δώδεκα (12) εργάτες (πώληση χονδρική) 13
6208α Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά, πώληση λιανική 17
6209 Κατασκευαστής ή έμπορος χαρτοφυλάκων, τσαντών, ζωνών και συναφών ειδών ταξιδίου από δέρμα ή από άλλη ύλη 14
6210 Κατασκευαστής ή έμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση χονδρική (εκτός των αναφερομένων στον ΚΑ 1405) 15
6211 Εξαγωγέας τουριστικών και λοιπών ειδών 8
6212 Κατασκευαστής ή έμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση λιανική (εκτός των αναφερομένων στον ΚΑ 1406 και 1408) 21
6213 Κατασκευαστής ή έμπορος κορδονίων από κάθε ύλη, ταινιών, φιτιλίων και συναφών ειδών 13
6214 Κατασκευαστής ή έμπορος ομπρελών 10
6215 Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, χονδρικώς 10
6216 Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, λιανικώς 16
6217 Εξαγωγέας μπλουζών γυναικείων, υποκαμίσων ανδρικών, πυτζαμών και συναφών ειδών 6
6218 Βιοτεχνία ανδρικών εσωρούχων 10
6219 Εξαγωγέας εγχωρίων υφαντών 9
6220 Κατασκευαστής ή έμπορος περουκών, ποστίς 20
6221 Βιοτεχνία κατασκευής παντοφλών, σανδαλιών κ.λ.π. 10
6222 Κατασκευαστής ή έμπορος τεντών, σκηνών και συναφών ειδών 15
6223 Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, πώληση χονδρική 13
6224 Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων πώληση λιανική 19
6225 Εισαγωγέας παιδικών ενδυμάτων, χονδρικώς 13
6226 Εισαγωγέας παιδικών ενδυμάτων, λιανικώς 17
6230 Κατασκευαστής ή έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, χονδρικώς 15
6231 Κατασκευαστής ή έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, λιανικώς 21
6235 Επεξεργασία και συρραφή γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών εσωτερικού (φασόν) 18
6236 Παραγωγή ενδυμάτων από γούνα κατόπιν επεξεργασίας και συρραφής ολόκληρων δερμάτων ή αποκομμάτων γούνας για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών εξωτερικού (φασόν) 16
6237 Εργαστήριο ενδυμάτων γούνας για λογαριασμό τρίτων μη επιτηδευματιών (φασόν) 35
6240 Έμπορος ή εισαγωγέας γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ ιματισμού και αξεσουάρ γενικά, (εκτός των αναφερομένων ειδικά), χονδρικώς 18
6241 Έμπορος γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ ιματισμού και αξεσουάρ γενικά, (εκτός των αναφερομένων ειδικά),Λιανικώς 24
6301 Εμπορος εκκοκκισμένου βάμβακος 4
6302 Εμπορος μη εκκοκκισμένου (συσπόρου) βάμβακος 6
6303 Εμπορος υποπροϊόντων βάμβακος 7
6304 Εμπορος ακατέργαστων ερίων 7
6305 Εισαγωγέας ανδρικών υφασμάτων 15
6306 Εμπορος ανδρικών υφασμάτων, χονδρικώς 9
6307 Εμπορος ανδρικών υφασμάτων, λιανικώς 15
6308 Εμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής καταναλώσεως, χονδρικώς 7
6309 Εμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής κατανωλώσεως, λιανικώς 11
6310 Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση χονδρική 16
6310α Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση λιανική 19
6311 Εμπορος γυναικείων υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, χονδρικώς 10
6312 Εμπορος γυναικείων υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, λιανικώς 14
6313 Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας 20
6314 Εμπορος γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας και ειδών νεωτερισμού 16
6315 Εμπορος γυναικείων εσωρούχων γενικά 15
6316 Εμπορος υφασμάτων επιπλώσεων ή ειδών ταπετσαρίας 14
6317 Εμπορος παλαιών ενδυμάτων και υποδημάτων 14
6318 Εμπορος ανδρικών ειδών γενικά 14
6319 Εμπορος ταπήτων 14
6320 Εμπορος έτοιμων ή ημιέτοιμων γουναρικών γενικά, χονδρικώς 15
6321 Εμπορος γουναρικών γενικά, λιανικώς 22
6322 Εμπορος χονδράδων (αποκόμματα γουναρικών) 10
6323 Εμπορος υλικών ραπτών γενικά 11
6324 Εμπορος ψιλικών, χονδρικώς 8
6325 Εμπορος ψιλικών, λιανικώς 15
6326 Εμπορος κομβίων, φιγουρινιών, πλισέδων και γυναικείων ζωνών 19
6327 Εμπορος ακατέργαστων δερμάτων 7
6328 Εξαγωγέας ακατέργαστων δερμάτων 5
6329 Εμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας, χονδρικώς 8
6329α Κατασκευαστής ειδών υποδηματοποιίας, πώληση χονδρική 14
6330 Εμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας, λιανικώς 12
6331 Υποδηματοπώλης, χονδρικώς 7
6332 Υποδηματοπώλης, λιανικώς 12
6333 Εμπορος ιμάντων και σωλήνων (μη μεταλλικών) 12
6334 Εμπορος κενών σάκων, χονδρικώς 8
6335 Εμπορος σχοινιών, σάκων και σπάγκων από κάθε ύλη 10
6336 Εμπορος ράκων ή απορριμμάτων 19
6336α Ρακοσυλλέκτης παλαιού χάρτου και χαρτονιών 40
6337 Περιοδεύων έμπορος (έμπορος υφασμάτων, οικιακών σκευών κ.λ.π.) 15
6338 Εμπορος προτύπων γυναικείων αμφιέσεων (πατρόν) 25
6339 Εμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική 22
6339α Εισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική 24
6340 Εισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων, πώληση χονδρική 20
6340α Εμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση χονδρική 18
6341 Εμπορος νημάτων και συναφών ειδών, λιανικώς 8
6341α Εμπορος νημάτων και συναφών ειδών, χονδρικώς 6
6342 Εξαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών 8
6343 Εμπορος αθλητικών ειδών 13
6344 Εμπορος εργοχείρων 13
6345 Εμπορος οργάνων γυμναστικής, πώληση λιανική 16
6401 Μηχανικά πλυντήρια 17
6402 Στεγνοκαθαριστήριο και σιδερωτήριο ενδυμάτων 20
6403 Βαφείο, τυποβαφείο και φινιριστήριο υφασμάτων 17
6404 Βαφέας ενδυμάτων 14
6405 Στιλβωτήριο και βαφείο υποδημάτων, δερμάτινων ειδών κ.λ.π. 20
6406 Σιδερωτήριο ενδυμάτων, υποκαμίσων και λοιπών συναφών ειδών 25
6407 Ράφτης ανδρικών ενδυμάτων (φασόν) που απασχολεί μέχρι δύο ραφτεργάτες μέσα στο εργαστήριο 23
6408 Ράφτης ανδρικών ενδυμάτων (φασόν) που απασχολεί από τρεις και πάνω ραφτεργάτες μέσα στο εργαστήριο 14
6409 Εργαστήριο γυναικείων αμφιέσεων γενικά (φασόν) 24
6410 Ράφτης ή ράφτρα γυναικείων αμφιέσεων χωρίς εργαστήριο (φασόν) 40
6411 Εργαστήριο κομβοτρυπών 32
6412 Εργαστήριο επισκευής γουναρικών 25
6413 Ταπητουργός (φασόν) 25
6414 Μανταριστής 30
6415 Επισκευαστής καπέλων 14
6416 Εκκοκκιστήριο βάμβακος, εργασία για λογαριασμό τρίτων 21
6416α Εκκοκιστήριο βάμβακος, που πωλεί για λογαριασμό του 7
6417 Κατασκευαστής αθλητικών ειδών 9
  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7
Μεταφορές δια ξηράς, θάλασσας, αέρα.
7001 Ναυτιλιακή αλλοδαπή επιχείρηση 9
7002 Εκμεταλλευτής φορτηγών και επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων 11
7003 Εκμεταλλευτής ρυμουλκών ιδιοκτησίας τρίτων 11
7004 Εκμεταλλευτής πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινάκατων κ.λ.π.) 18
7005 Εκμεταλλευτής πλωτών γερανών, βυθοκόρων 11
7006 Εκμισθωτής φορτηγίδων 45
7101 Εκμεταλλευτής αστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης) 11
7102 Εκμεταλλευτής υπεραστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης) 12
7103 Εκμεταλλευτής φορτηγών αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης) 8
7103α Εκμεταλλευτής φορτηγών αυτοκινήτων (οδηγός ιδιοκτήτης) 15
7104 Εκμεταλλευτής επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί ή αγοραίων) 15
7104α Εκμεταλλευτής επιβατηγών αυτοκινήτων (οδηγός και ιδιοκτήτης) 21
7105 Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν) 16
7105α Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), οδηγός ιδιοκτήτης 21
7106 Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών (οδηγός ιδιοκτήτης) 14
7107 Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών (οδηγός μη ιδιοκτήτης) 7
7108 Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών (οδηγός ιδιοκτήτης) 14
7109 Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών (οδηγός μη ιδιοκτήτης) 7
7201 Εργολάβος μεταφοράς μεταλλευμάτων πρώτων υλών κ.λ.π. 18
7202 Γραφείο μεταφοράς εμπορευμάτων 12
7202α Γραφείο μεταφοράς οικοσκευών 14
7203 Γραφείο εκκενώσεως βόθρων 26
7204 Εκμεταλλευτής γερανοφόρων αυτοκινήτων 19
7205 Εκμεταλλευτής βυτιοφόρων αυτοκινήτων (οδηγός ιδιοκτήτης) 19
7206 Εκμεταλλευτής βυτιοφόρων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης) 15
7210 Επιχείρηση διαμεταφοράς εμπορευμάτων 9
7220 Επιχείρηση μεταφορική με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (μεταφορές – λοτζίστικς) 11
7301 Επιχείρηση ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων 31
7302 Ενοικιαστής μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων 27
7401 Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών 10
  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 7 16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8
Υπηρεσίες γενικά. Τεχνικά έργα.
8001 Τράπεζες 21
8002 Χρηματιστηριακές εργασίες 30
8005 Προεξοφλητής 65
8006 Εμπορομεσίτης 58
8007 Κτηματομεσίτης 48
8008 Ναυλομεσίτης 46
8009 Μεσίτης οικιακών βοηθών 46
8010 Εκτελωνιστής ή διασαφιστής 45
8011 Επιχείρηση ασφαλειών κάθε κλάδου 8
8011α Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων 60
8011β Συντονιστής ασφαλιστικών συμβουλών που75
απαλλάσεται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ
75
8012 Ασφαλιστικός Πράκτορας 40
8012α Ασφαλιστικός Σύμβουλος με επαγγελματική εγκατάσταση 48
8012β Ασφαλιστικός Σύμβουλος χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση 60
8012γ Ασφαλιστικός σύμβουλος που απαλλάσεταιαπό την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ 75
8013 Μεσίτης ασφαλίσεων με επαγγελματική εγκατάσταση 30
8014 Μεσίτης ασφαλίσεων χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση 40
8015 Εμπορικός αντιπρόσωπος αλλοδαπών οίκων (επί προμηθειών) 50
8015α Αντιπρόσωπος οίκων εσωτερικού (επί προμήθεια) 55
8016 Παραγγελιοδόχος 48
8017 Περιοδεύων αντιπρόσωπος (πλασιέ) 43
8018 Επιχείρηση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου 21
8019 Σχολή επαγγελματικών τεχνικών σπουδών (μηχανικών, ηλεκτρολόγων, μηχανοτεχνιτών, ηλεκτροτεχνιτών,εργοδηγών, μηχανικών αυτοκινήτων, αεροσκαφών κ.λ.π. διαθέτουσα πλήρη μηχανικό εξοπλισμό και λοιπά εποπτικά μέσα) 16
8019α Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 16
8020 Λοιπές επαγγελματικές σχολές (λογιστών, γραμματέων, κομμωτών κλπ.), καθώς σχολές εκπαίδευσης επαγγελματιών στη χρήση προγραμμάτων Η/Υ 23
8021 Φροντιστήριο γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) 30
8022 Φροντιστήριο ξένων γλωσσών 30
8023 Εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων 48
8024 Σχολή χορού 32
8025 Κουρέας που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες 25
8026 Κουρέας που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες 17
8027 Κομμωτήριο και Καλλωπιστήριο γυναικών (μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές) 40
8028 Κομμωτήριο και Καλλωπιστήριο γυναικών (άνω των δύο τεχνιτών κομμωτών) 32
8029 Επιχείρηση αισθητικής προσώπου και σώματος 36
8029α Γυμναστήριο αθλήσεως που λειτουργεί ως τοιούτο με άδεια της αρμόδιας αρχής 30
8030 Χειρομαλάκτης – Χειροπράκτης 60
8031 Φυσιοθεραπευτήριο ή εργαστήριο φυσιοθεραπείας(εμπορική επιχείρηση) 36
8033 Φωτογράφος (φωτογραφίσεις εντός και εκτός στούντιο και λήψη – επεξεργασία βίντεο) 28
8033α Φωτορεπόρτερ 24
8034 Γραφείο οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 49
8034α Επιχείρηση δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς 29
8035 Γραφείο διεκπεραιώσεως εμπιστευτικών υποθέσεων (Ντεντέκτιβς) 43
8036 Σχεδιαστές μόδας (μοντελίστ) 23
8037 Καπνομεσίτης 55
8038 Επισκευαστής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με δικά του υλικά 40
8039 Επισκευαστής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χωρίς υλικά 50
8040 Επισκευαστής υδραυλικών εγκαταστάσεων με δικά του υλικά 35
8041 Επισκευαστής υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς υλικά 50
8042 Ηλεκτρολόγος επισκευαστής Μοτέρ (περιελίξεις κ.λ.π.) 40
8043 Ενοικιαστής κασετών βίντεο και ψηφιακών δίσκων (D.V.D.) 38
8044 Μεταφορά σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν) 20
8045 Άντληση σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν) 34
8046 Μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες (πολυδύναμες μονάδες άσκησης και διαίτης ή αισθητικής και διαίτης ή άσκησης αισθητικής και διαίτης) που λειτουργούν με όλες τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 12
8048 Ναυτικός Πράκτορας 40
8050 Υπαίθριος κατασκηνωτικός χώρος (κάμπινγκ) 34
8051 Εκμεταλλευτής παιδικών κατασκηνώσεων 25
8054 Παιδικός σταθμός 20
8055 Ωδείο 25
8056 Επιχείρηση παράδοσης μαθημάτων κολύμβησης 60
8057 Συλλογή πληροφοριών για λογαριασμό επιχειρήσεων δημοσκόπησης και έρευνας αγοράς 60
8058 Λογιστικό γραφείο (εμπορική επιχείρηση) 40
8059 Σύμβουλοι προώθησης πωλήσεων (μάρκετινγκ), εμπορική επιχείρηση 38
8060 Εταιρείες δημοσιεύσεως ισολογισμών, καταστατικών τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κ.λ.π. (Επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων) 9
8062 Παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών (εμπορική επιχείρηση) 38
8065 Απολυμάνσεις χώρων 45
8066 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών 11
8067 Επιχείρηση ταχυμεταφορών 30
8068 Ραδιοφωνικός σταθμός 12
8069 Τηλεπωλήσεις – τηλεμάρκετινγκ, για λογαριασμό τρίτων(με προμήθεια) 30
8070 Τηλεοπτικός σταθμός 15
8071 Περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός 10
8072 Περιφερειακός ραδιοφωνικός σταθμός 9
8076 Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (φυλάξεις, χρηματαποστολές κλπ.) 20
8080 Διαγνωστικά ιατρικά κέντρα 25
8082 Εργαστήριο εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας 25
8083 Υπηρεσίες κηπουρού (διαμόρφωσης, περιποίησης κλπ. κήπων) 45
8084 Επιχείρηση είσπραξης ασφαλειών γενικά 42
8085 Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού (εμπορική επιχείρηση) 36
8086 Υπηρεσίες ηχολήπτου (εμπορική επιχείρηση) 50
8087 Παράδοση μαθημάτων καταδύσεων 55
8090 Υποβρύχιες εργασίες συντήρησης πλοίων 32
8092 Επιχείρηση διοργάνωσης σεμιναρίων, γενικά 32
8095 Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), χονδρικώς 32
8096 Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), λιανικώς 36
8102 Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως ιαματικών λουτρών και πηγών 25
8103 Επιχείρηση εκμεταλλύσεων λουτρών (καθαριότης, χαμάμ, ιαματικών) 24
8104 Εκμεταλλευτής θαλασσίων λουτρών 23
8105 Εργολάβος καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων 13
8106 Εργολάβος καθαριότητος 25
8107 Εργολάβος επικήδειων τελετών, μνημοσύνων κ.λ.π. 23
8109 Επιχείρηση ιδιωτική υδροδοτήσεων γενικά (δίκτυο υδρεύσεως) 28
8110 Εκμεταλλευτής μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών 32
8111 Εκμεταλλευτής πλυντηρίων για το κοινό (SELF SERVICE) 31
8112 Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως γεωργικών μηχανημάτων γενικά 38
8113 Εργαστήριο ετοίμων ενδυμάτων φασόν οίκων εξωτερικού, που απασχολεί άνω των πέντε εργατών 10
8201 Εκμεταλλευτής χώρου σταθμεύσεων αυτοκινήτων ή πλυντηρίων αυτοκινήτων 25
8201α Εκμεταλλευτής υπαίθριου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων 17
8202 Συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών (παροχή υπηρεσιών) 33
8203 Εργαστήριο επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ) 30
8204 Κατασκευαστής ταπετσαρίας αυτοκινήτων (παροχή υπηρεσιών) 30
8205 Επιδιορθωτής ωρολογίων 43
8206 Επισκευαστής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κ.λ.π. 34
8207 Επιδιορθωτής ραπτομηχανών, γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως 34
8208 Επισκευαστής συσκευών ηλεκτρικών εφαρμογών 35
8209 Επισκευαστής οργάνων ακριβείας 38
8210 Ηλεκτρικά εργαστήρια. Επισκευές συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνου κ.λ.π. τοποθετήσεις κεραίων λήψεως 40
8211 Εργαστήριο οξυγονοκολλήσεως και ηλεκτροσυγκολλήσεως 25
8212 Επισκευές κυλίνδρων κινητήρων αυτοκινήτων (ρεκτιφιέ) 20
8213 Εργαστήριο επινικελώσεως και επιχρωμιώσεως 25
8220 Επισκευή, επισμάλτωση και αλλαγή χρώματος μπανιέρων και ειδών υγιεινής γενικά 25
8222 Επισκευή τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών (τηλέφωνα, τέλεφαξ κλπ.) 40
8230 Εκμεταλλευτής γεφυροπλάστιγγας 40
8301 Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων) 28
8301α Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις) 10
8302 Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (έσοδα από οργάνωση τουρισμού εσωτερικού ή εξωτερικού) 8
8303 Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό) 28
8304 Επιχειρήσεις διαφημίσεως γενικά (στο σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων) 10
8305 Εργαστήριο διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών 33
8305α Εργαστήριο κατασκευής και τοποθετήσεως φωτεινών επιγραφών 22
8306 Διακοσμητής καταστημάτων, οικιών κ.λ.π. (DECORATEUR) (παροχή υπηρεσιών) 50
8307 Επιχείρηση διακοσμήσεως καταστημάτων, οικίων κ.λ.π. 32
8310 Επιχείρηση διανομής διαφημιστικών εντύπων και υλικού 30
8320 Επιχείρηση οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 25
8401 Εργολάβος δημοσίων και δημοτικών τεχνικών έργων (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94) 10
8402 Γενικός εργολάβος ιδιωτικών τεχνικών έργων που χρησιμοποιεί ίδια υλικά (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94) 12
8403 Εργολάβος ή υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών γενικά, που χρησιμοποιεί ίδια υλικά (κατασκευή μπετόν, αρμέ, δόμηση αμμοκονιάματα, υδραυλικές εγκαταστάσεις, μωσαϊκά, ελαιοχρωματισμοί, πατώματα κ.λ.π. (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94) 12
8404 Εργολάβος ή υπεργολάβος των αυτών ως άνω οικοδομικών εργασιών γενικά, άνευ ίδιων υλικών (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94) 25
8405 Εργολάβος εκσκαφών με μηχανικά μέσα 25
8406 Εργολάβος κατεδαφίσεως παλαιών οικοδομών 16
8409 Τεχνικό γραφείο εγκαταστάσεως ανελκυστήρων 16
8410 Εργολάβος περιφράξεων με συρματοπλέγματα και πασσάλους 13
8411 Εργολάβος μονώσεων και στεγανώσεων (με ίδια υλικά) 16
8412 Τεχνικό γραφείο συντηρήσεως ανελκυστήρων 28
8413 Γεωτρυπανιστές (για ανεύρεση ύδατος) 37
8414 Αδαμαντοδέτης απλός (μη πωλών κοσμήματα) επεξεργασία και λείανση αδαμάντων, χαράκτης πολύτιμων μετάλλων 48
8415 Στιλβωτές επίπλων (λουστραδόροι) 32
8416 Συντηρητές εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 50
8417 Επισκευαστής κλειδαριών, παραβιάσεις θυρών και αντιγραφές κλειδιών 50
8420 Επιδιορθωτής υποδημάτων 40
8423 Συνεργείο επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης (παροχή υπηρεσιών) 33
8430 Επιχείρηση παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατόπιν παραγγελίας 22
8440 Εργαστήριο χρυσοχοΐας (φασόν) 30
8441 Εργαστήριο φινιρίσματος τεχνουργημάτων από χρυσό και άργυρο (φασόν) 30
8442 Εργαστήριο αργυρών σκευών (φασόν) 38
8443 Εργαστήριο αργυρών κοσμημάτων (φασόν) 38
8444 Παραγωγή αργύρου, μετά από επεξεργασία των χημικώνκαταλοίπων, για λογαριασμό τρίτων 40
8446 Εργαστήριο πλεκτών ενδυμάτων (φασόν) 24
8447 Εργαστήριο ραφής σεντονιών, μαξιλαροθηκών και τραπεζομάντηλων (φασόν) 28
8450 Προμήθεια από τη λειτουργία αυτόματων πωλητών τρίτων για καφέ – αναψυκτικά κλπ. 60
8470 Σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό μέχρι τριάντα άτομα (ετήσια απασχόληση) – εμπορική επιχείρηση 40
8471 Σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό πάνω από τριάντα άτομα (ετήσια απασχόληση) – εμπορική επιχείρηση 30
  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9
Δημόσια κέντρα και θεάματα γενικά. Λοιπά επαγγέλματα.
9001 Καφενείο – κυλικείο 15
9002 Καφενείο με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια 20
9002α Κυλικείο σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας και ν.π.δ.δ. 14
9003 Κέντρο εκμεταλλεύσεως αυτόματων μηχανικών παιχνιδιών γενικά 30
9004 Καφωδείο 25
9004α Ντίσκο 25
9005 Κέντρο διασκεδάσεως (καμπαρέ, ναΐτ κλαμπ) 27
9006 Κέντρο διασκεδάσεως (κοσμική ταβέρνα) 22
9006α Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 20
9007 Κέντρο διασκεδάσεως (χορευτικό κέντρο) 25
9008 Επιχείρηση λέσχης 45
9009 Ξενοδοχείο ύπνου πολυτελείας και Α’ κατηγορίας 16
9009α Ξενοδοχείο ύπνου Β’ κατηγορίας και κάτω 13
9010 Εστιατόριο μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου 15
9012 Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 14
9014 Οινομαγειρείο ή οινοεστιατόριο (οικογενειακή επιχείρηση χωρίς προσωπικό) 13
9015 Καφετέρια 21
9016 Μπαρ 27
9018 Κέντρα διασκεδάσεως (μπουάτ) 25
9019 Πιτσαρίες 18
9020 Ψητοπωλείο, οβελιστήριο (σουβλατζίδικο), σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο 16
9021 Καντίνα 16
9022 Εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ φουντ) 15
9023 Ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχα-ροπλαστείο – επιτόπια κατανάλωση 20
9024 Καφεζαχαροπλαστείο με υπηρεσίες χρήσης διαδυκτίου (ίντερνετ) – επιτόπια κατανάλωση 18
9025 Παρασκευή φαγητών και πώληση εκτός καταστήματος 22
9026 Εργαστήριο παρασκευής ή έμπορος μελόψωμων (λουκουμάδων) και συναφών ειδών (επιτόπια κατανάλωση) 20
9030 Καφετέρια με υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου (ίντερνετ) 20
9040 Υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου (ίντερνετ) 22
9041 Δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο(εμπορική επιχείρηση) 30
9045 Επιχείρηση εκμετάλλευσης σφαιριστηρίου, ψυχαγωγικών παιχνιδιών (μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια κλπ.) 40
9046 Επιχείρηση εκμετάλλευσης μπόουλινγκ 36
9050 Επιχείρηση εκμετάλλευσης γηπέδων (5?5, 8?8 κ.λ.π) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης 40
9055 Επιχείρηση εκμετάλλευσης παιδότοπου 35
9060 Εκμετάλλευση ενοικιαζομένων δωματίων ή Διαμερισμάτων 25
9101 Επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών 14
9102 Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών 19
9103 Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως κινηματογράφου 13
9104 Θεατρικές και λοιπές επιχειρήσεις δημοσίων θεαμάτων γενικά 10
9105 Επιχείρηση εκμετάλλευσης λούνα πάρκ, γουώτερ πάρκ (νεροτσουλήθρες κλπ.) και συναφών χώρων 20
9110 Επιχείρηση παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών 18
9201 Βιομηχανία ψύχους (εκτός παγοποιείου) 15
9202 Επιχείρηση νοσοκομείου, κλινικής, Θεραπευ- τηρίου κ.λ.π. 16
9203 Εργαστήριο οδοντοτεχνίας (οδοντοτεχνίτης) 20
9204 Γενικό Πρακτοτείο εφημερίδων και περιοδικών (επί προμηθειών) 21
9205 Πρακτορείο εφημερίδων, περιοδικών και κάθε φύσεως εντύπων (επί προμηθειών) 32
9206 Εφημεριδοπώλης (επί προμηθειών) 35
9207 Πρακτορείο ειδήσεων και λοιπού δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου (επί προμηθειών) 33
9208 Πρακτορείο λαχείων επί ακαθαρίστων εσόδων 30
9208β Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος, Στοιχήματος, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ κλπ. 40
9208γ Πωλητής λαχείων 42
9209 Προμηθευτής διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως νοσοκομεία, δημοτικά κ.λ.π. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα (μη διατηρών ίδια αποθέματα των ειδών αυτών) 8
9210 Προμηθευτές πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη καθαρισμού κλπ.) 10
9211 Εμπορος δίσκων και κασετών διδασκαλίας ξένων γλωσσών 16
9212 Εμπορος μουσικών δίσκων και κασετών 12
9212α Εισαγωγέας και έμπορος μουσικών δίσκων και κασετών 19
9213 Εμπορος αρχαιοτήτων και γενικά παλαιών αντικειμένων τέχνης 35
9214 Εμπορος ιερογραφιών, εικόνων και συναφών ειδών 17
9215 Εμπορος ειδών καπνιστού και λοιπών πολυτελών μικρο-αντικειμένων 20
9216 Εμπορος παλαιών γραμματοσήμων 25
9217 Εμπορος σπόγγων 9
9218 Επιχείρηση ανελκύσεως ναυαγίων 12
9219 Επιχείρηση αναγέρσεως και πωλήσεως οικοδομών (πολυκατοικιών) που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94 15
9220 Επιχείρηση μεταπωλήσεως οικοπέδων 24
9221 Ανθοπώλης, λιανικώς 18
9221α Ανθοπώλης χονδρικώς (όταν δεν είναι παραγωγός) 11
9222 Παγοποιείο 8
9223 Εκμεταλλευτής οίκων ευγηρίας 17
9224 Εκμεταλλευτής κλινικών, Θεραπευτηρίων κ.λ.π. ζώων 34
9225 Επιχείρηση πωλήσεως οικοπέδων, προερχομένων από κατάτμηση αγροτικών εκτάσεων βάσει ίδιου ρυμοτομικού σχεδίου 24
9226 Εκτροφέας ή έμπορος ωδικών πτηνών διακοσμητικών ιχθύων, κυνών, γαλών κ.λ.π. 24
9226α Εκτροφέας πουλερικών κ.λ.π. για λογαριασμό τρίτων 22
9227 Φοντοποιός υποδηματοποιίας που απασχολεί μέχρι δύο εργάτες 38
9227α Φοντοποιός υποδηματοποιίας που απασχολεί άνω των δύο εργατών 20
9228 Κατάστημα ενοικιάσεως νυφικών ειδών γάμου και λοιπών αμφιέσεων 38
9229 Καθαριστήριο ταπήτων 34
9230 Εμπορος δενδρυλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) 13
9231 Εισαγωγέας ανθέων, λιανικώς 20
9232 Εισαγωγέας ανθέων, χονδρικώς 13
9236 Eπιχείρηση παροχής πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα 25
9237 Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας 30
9238 Επιχείρηση διαχείρισης βιομηχανικών και μη αποβλήτων (εμπορική επιχείρηση – βιομηχανία) 10
9240 Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ. (επί τζίρου) χονδρικώς 2
9241 Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. (επί τζίρου), λιανικώς 3
9242 Αντιπρόσωπος – ντήλερ κινητής τηλεφωνίας αμειβόμενος με προμήθεια επί λογαριασμών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελάτη, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ. καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής 40
9245 Εισαγωγέας ή έμπορος γραμμένων ψηφιακών δίσκων (ταινίες σε D.V.D.), χονδρικώς 22
9246 Εισαγωγέας ή έμπορος μουσικών ψηφιακών δίσκων (C.D.), χονδρικώς 21
9247 Έμπορος γραμμένων ψηφιακών δίσκων (ταινίες σε D.V.D.), λιανικώς 25
9248 Έμπορος μουσικών ψηφιακών δίσκων (C.D.), λιανικώς 24
9250 Έμπορος διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια, αναπτήρες, στυλό κλπ.), λιανικώς 30
9251 Έμπορος διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια,αναπτήρες, στυλό κλπ.), χονδρικώς 22
  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 22
     
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την ΠΟΛ.1114/22.10.2006 o συντελεστής του επαγγέλματος που αντιστοιχεί στον Κ.Α 9226α ορίζεται για το ημερολογιακό έτος 2005 και 2006 σε 11%.
Στην περίπτωση που επιχειρήσεις, από τις προβλεπόμενες στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων, προβαίνουν σε παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων με πρώτες ύλες παρεχόμενες από αυτούς, οι καθορισθέντες συντελεστές διπλασιάζονται, εφαρμοζόμενοι στα ακαθάριστα έσοδα (κατεργαστικά) τα προερχόμενα από τις εργασίες αυτών, εκτός αν από τον πίνακα προβλέπεται ίδιος συντελεστής για τις ενεργούμενες από τις επιχειρήσεις αυτές εργασίες για λογαριασμό τρίτων, οπότε εφαρμόζεται ειδικά ο προβλεπόμενος, για τις εργασίες αυτές, συντελεστής.