Το τέλος των χωρίς χρόνο παραγραφής φορολογικών ελέγχων

Τελικά η αυτοεκπληρούμενη προφητεία επιβεβαιώθηκε και η ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε με την με αριθμό 1738/2017 απόφασή της πως η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές. Η απόφαση της ολομέλειας ήρθε ως συνέχεια υπόθεσης την οποία παρέπεμψε το Β΄ Τμήμα ΣτΕ, για να κριθεί η συνταγματικότητα των νόμων 3513/2006, 3697/2008, 3790/2009 και 3842/2010 (Νόμος Παπακωνσταντίνου) ως προς το σκέλος εκείνο που παρέτειναν συνεχώς το χρόνο παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων.

Αξίζει να σημειώσουμε μερικά ουσιαστικά σημεία από το σκεπτικό της ολομέλειας του ΣτΕ.:

 • Ενόψει της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος) «η παραγραφή πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια»
 • Η ηλεκτρονική τεχνολογία που εφαρμόζεται πλέον κατά κόρον και από την φορολογική διοίκηση, δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των φορολογικών ελέγχων εντός ελαχίστου διαστήματος, συνεπώς η «αέναη» διατήρηση χωρίς παραγραφή των υποθέσεων, είναι εκ των ουκ άνευ
 • Η μη εφαρμογή της παραγραφής των φορολογικών ετών με τις συνεχείς παρατάσεις, δημιουργεί ανασφάλεια στους φορολογούμενους και αδυναμία οικονομικού προγραμματισμού, επειδή μετά την παρέλευση πολλών ετών μπορεί να επιβαρυνθούν με φορολογικές υποχρεώσεις που δεν είχαν προϋπολογίσει. Για την επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων απαιτείται να εφαρμόζεται προθεσμία παραγραφής, η οποία πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον φορολογούμενο.
 • Οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων, αντίκειται στην αρχή της ασφάλειας δικαίου, διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος.
 • Εάν η έναρξη του χρόνου παραγραφής είναι προγενέστερη του προηγουμένου της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού ημερολογιακού έτους, είναι ανίσχυρη ως αντίθετη στην απορρέουσα από την αρχή του κράτους δικαίου αρχή της ασφάλειας δικαίου.

Από το Υπουργείο Οικονομικών, ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν ακόμη την απόφαση και θα περιμένουν να καθαρογραφθεί. «Δεν σχολιάζουμε διαρροές αποφάσεων του ΣτΕ», σημείωσαν. Από την σύνταξη, θα θέλαμε να υποβάλλουμε μερικά εύλογα ερωτήματα:

 • Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και δεν έχει αρχίσει ακόμα ο φορολογικός έλεγχος, θα ακυρωθούν και θα εκδοθούν νέες όπως οφείλει η φορολογική διοίκηση;
 • Υποθέσεις οι οποίες ελέγχονται για χρήσεις που με βάση την απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ έχουν παραγραφεί, πως θα ολοκληρωθούν;
 • Υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται στην Διεύθυνση Επίλυσης διαφορών, πως θα αντιμετωπισθούν;
 • Υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται στα Διοικητικά Δικαστήρια και αφορούν παραγεγραμμένες χρήσεις, θα επιστραφούν στις υπηρεσίες έκδοσης των φύλλων ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού φόρου, προστίμων κλπ. προς ακύρωση των συγκεκριμένων πράξεων;
 • Ποσά που έχουν βεβαιωθεί για παραγραφείσες χρήσεις, πόσο σύντομα θα τακτοποιηθούν με την έκδοση ΑΦΕΚ για την ακύρωση της οφειλής;
 • Ποσά που έχουν καταβληθεί στο 50% της συνολικής οφειλής επί παραγραφέντων χρήσεων, πόσο σύντομα θα επιστραφούν στους αχρεωστήτως καταβάλλοντες;
 • Τροποποιητικές δηλώσεις στα πλαίσια της οικειοθελούς αποκάλυψης των εισοδημάτων που αφορούν παραγραφείσες χρήσεις και υποβλήθηκαν με τον Ν.4446/2016 πως θα αντιμετωπισθούν; Ο φορολογούμενος θα έχει δυνατότητα ανάκλησης; Αν δεν καταβληθούν οι οφειλόμενες δόσεις για τις χρήσεις αυτές, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.; Ποσά που καταβλήθηκαν, θα μπορούν να επιστραφούν;

Ένα είναι σίγουρο, ότι η τρίτη ηλικία θα πάψει να ανησυχεί για τυχόν φορολογικές εκκρεμότητες που πιθανόν να αφορούσαν τα πρώτα εργασιακά της χρόνια και ο Γενικός Διευθυντής της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής θα έχει πολύ δουλειά να κάνει. Η κόκκινη γραμμή του χρόνου σχετικά με την φορολογική παραγραφή, επιτέλους θα υπάρξει και στην Ελλάδα.