H φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα

Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του θέματος και της διαφορετικής ερμηνείας σημαντικών διατάξεων που δινόταν μέχρι σήμερα, επισημαίνουμε τα εξής:

  • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ν.Π., ακόμα και αν αυτά δεν αποκτούν εισόδημα
  • Σε περίπτωση που μεταξύ της Ελλάδος και της χώρας του αλλοδαπού Ν.Π. που αποκτά εισόδημα από ακίνητα υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ., τα αναφερόμενα στην σύμβαση υπερισχύουν του Ελληνικού φορολογικού δικαίου και η φορολόγηση του Ν.Π. θα γίνει όχι σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, αλλά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη Σ.Α.Δ.Φ.
  • Ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι Σ.Α.Δ.Φ., το εισόδημα από ακίνητα των Ν.Π. αλλοδαπής αποτελούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Από τα ακαθάριστα έσοδα των πιο πάνω αλλοδαπών Ν.Π., εκπίπτουν οι δαπάνες των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4172/2013 και της ΠΟΛ. 1113/2015 εγκυκλίου διαταγής
  • Από την 1/1/2014 εκπίπτουν κανονικά οι αποσβέσεις σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. Αν το ακίνητο προϋφίστατο της 1/1/2014 η αναπόσβεστη αξία του ακινήτου αναπροσαρμόζεται κατά την ημέρα αυτή, αφού αφαιρεθούν οι μέχρι τότε αναλογούσες αποσβέσεις (εξωλογιστικές) έτσι ώστε το συνολικό ποσό των φορολογικών αποσβέσεων να μην υπερβαίνει το κόστος κτήσης / κατασκευής του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 και την ΠΟΛ.1073/31.3.2015 εγκύκλιο διαταγή
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2014, κάθε πρόσωπο συμπεριλαμβανομένου και του αλλοδαπού νομικού προσώπου, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία
  • Σημειώνουμε ότι, για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, τα οποία διαθέτουν ακίνητα στην Ελλάδα, τόσο από τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. όσο και από τις ισχύουσες διατάξεις των Ε.Λ.Π., δεν προέκυπτε υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων. Με βάση όμως την παρούσα εγκύκλιο, από την ημερομηνία αυτή και μετά (1/1/2014) είναι υπόχρεα σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.
  • Επειδή τα φορολογικά βιβλία από 1/1/2013 τηρούνται αθεώρητα, η ενημέρωση των βιβλίων των εν λόγω προσώπων πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  • Λόγω του χρόνου παροχής των διευκρινίσεων της εγκυκλίου αυτής, για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα εισοδήματα της φορολογικής περιόδου 2014, χωρίς την επιβολή κυρώσεωντου άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013).