ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΙΣ 31.12.2014

Συγγραφέας : Καραγιάννης  (ΑΡΘΡΟ 89 Ν. 4316/14)

-Οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, οι οποίες με 31.12.2013 είχαν εφαρμόσει το συντελεστή 10% πάνω στις αγορές του 2013 για να προσδιορίσουν τα τελικά αποθέματα με 31.12.13, μπορούν ως απογραφή με 31.12.2014 να πάρουν το ποσοστό 10% πάνω στις αγορές του 2014, ανεξάρτητα αν λόγω ακαθάριστων εσόδων κτλ. από 1.1.2015 και μετά τηρούν διπλογραφικά βιβλία (αποκλειστικά και μόνο για τα αποτελέσματα του 2014).

-Οι αγρότες και οι λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία, μπορούν να προσδιορίσουν τα αποτελέσματα του 2014 χωρίς απογραφή έναρξης ή λήξης. Την 1.1.2015 όμως, ως απογραφή έναρξης θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα της πραγματικής απογραφής.

Απογραφή με 31.12.2014 (ως απογραφή έναρξης για το έτος 2015)

-Οι Ο.Ε., οι Ε.Ε., οι ατομικές επιχειρήσεις κτλ. (του άρθρου 1 παρ. 2γ) με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ, μπορούν να μην συντάσσουν απογραφή έναρξης για το 2015 καθώς και για τα επόμενα έτη, οπότε οι αγορές της χρήσης θα θεωρούνται πλέον και ως κόστος πωληθέντων ή κόστος αναλώσεων – παραχθέντων.

-Οι υπόλοιπες οντότητες (επιχειρήσεις) θα παίρνουν ως απόθεμα έναρξης (από 1.1.2015 και μετά) την ποσότητα εκείνη που προσδιορίζεται με οποιαδήποτε αξιόπιστη και τεκμηριωμένη έμμεση τεχνική (π.χ. την ποσότητα που προκύπτει μετά από πραγματική απογραφή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρακολούθησης των εισερχομένων και αποστελλόμενων ή πωλούμενων αγαθών ή με τήρηση προαιρετικά καρτελών αποθήκης κτλ.).

Όταν ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ από πωλήσεις αγαθών, τότε μπορούν να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους. Αν όμως αποφασίσουν να διενεργήσουν απογραφή τότε υποχρεούνται να διενεργούν απογραφή και για τις 3 τουλάχιστον επόμενες χρήσεις (για όσους ενεργήσουν προαιρετικά απογραφή με 31.12.14, δεν ισχύει η τριετία πολ. 1003/14).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ 31.12.2014

Όσοι έχουν β’ κατηγορίας βιβλία (απλογραφικά βιβλία) και  μέσα στο έτος  2014  πραγματοποίησαν  ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών μέχρι 150.000 ευρώ δεν  είναι  υποχρεωμένοι να τηρήσουν βιβλίο απογραφών με 31.12.14. Επίσης, οι επιτηδευματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π. δεν θα είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν  βιβλίο απογραφών με 31.12.14 (για πωλήσεις μέχρι 1.500.000 ευρώ, που είναι το όριο της τήρησης απλογραφικών βιβλίων), εφόσον έχουν  ως κύριο αντικείμενο  εργασιών τους (πάνω από το 50% του συνόλου  των ακαθάριστων  εσόδων) μία από τις πιο κάτω δραστηριότητες.

 1. Εκμετάλλευση λατομείου. Περιλαμβάνονται μόνο τα λατομεία  που  ενεργούν απλή  εξόρυξη αργών λίθων και επεξεργασία λατομικών προϊόντων, παραγωγή  δηλαδή  αδρανών υλικών (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι κλπ.). Δεν  περιλαμβάνεται η  παραγωγή  έτοιμου  μπετόν. Επίσης δεν περιλαμβάνονται τα λατομεία εξόρυξης μαρμάρων.
 2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.
 3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά  και  κάθε  εκτυπωτική  εργασία  σε οποιοδήποτε υλικό (χαρτί, πλαστικό κλπ.). Στην έννοια του τυπογραφείου περιλαμβάνονται το κοινό τυπογραφείο, το καλλιτεχνικό τυπογραφείο, χρωματοτυπογραφείο ή λιθογραφείο, φωτοτσιγκογραφείο, εργαστήριο αναπαραγωγής φίλμς, λιθογραφείο κλπ.
 4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφάνισης φίλμς – εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικά. Περιλαμβάνεται και ο φωτορεπόρτερ.
 5. Επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών.
 6. Βιβλιοδετείο.
 7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.
 8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιΐας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). Περιλαμβάνεται ο αρτοποιός (κατασκευαστής κάθε είδους αρτοποιίας), τα πρατήρια άρτου και κάθε είδους αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, καθώς και τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.
 9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). Περιλαμβάνονται γαλακτοζαχαροπλαστεία και γαλακτοπωλεία γενικά, όπως επίσης και τα καταστήματα τύπου «ΕΒΓΑ».
 10. Εμπορία ειδών διατροφής (πώληση λιανική ή λιανική). Περιλαμβάνονται μόνο τα παντοπωλεία, τα μίνι μάρκετ, τα σούπερμάρκετ κτλ., είτε λειτουργούν με αυτοεξυπηρέτηση (SELF SERVICE), είτε όχι. Δεν περιλαμβάνονται τα κρεοπωλεία, καταστήματα πώλησης κύρια κρεάτων, αλλαντικών, τυροκομικών προϊόντων κλπ. που δεν έχουν τη μορφή παντοπωλείου.
 11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
 12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
 13. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.
 14. Εμπορία ψιλικών (πώληση  λιανική ή κυρίως λιανική). Στην περίπτωση αυτή, στα είδη του  λιανοπωλητή ή κυρίως  λιανοπωλητή  ψιλικών περιλαμβάνονται και  τα τσιγάρα, γιατί αποτελούν  αναπόσπαστη δραστηριότητα του καταστήματος ψιλικών.
 15. Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.
 16. Ανθοπωλείο. Δεν περιλαμβάνεται η πώληση μη φυσικών ανθέων και φυτών (πλαστικά, υφαντά, χάρτινα κλπ.) καθώς και η πώληση φυτών και δενδρυλλίων από φυτώρια (βλέπε και δραστηριότητα αριθ. 38).
 17. Τα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία,  ζυθεστιατόρια,  μπαρ, καφέ μπαρ, κέντρα διασκέδασης, μαγειρεία γενικά, οινομαγειρεία, καφετέριες, πιτσαρίες, καφενεία, κυλικεία, αναψυκτήρια και λοιπά συναφή. Επίσης περιλαμβάνονται  οι παραπάνω επιχειρήσεις και όταν πωλούν τα είδη τους σε «πακέτο», π.χ. φαγητά, πίτσες κλπ.
 18. Εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου (πώληση  χονδρική  και  λιανική). Περιλαμβάνεται  η εμπορία (χονδρικώς  και  λιανικώς)  κάθε   είδους  βιβλίου (ελληνικού,  ξενόγλωσσου,  επιστημονικού, παιδικού κλπ.).
 19. Εμπορία ειδών χαρτοπωλείου (φάκελλοι, γραφική ύλη, κλπ.), ειδών σχεδίασης και συναφών οργάνων (πώληση χονδρική και λιανική). Περιλαμβάνεται η εμπορία όλων των ειδών χαρτοπωλείου (φάκελλοι, μπλοκ, μολύβια, μαρκαδόροι, τετράδια, γραφική ύλη γενικά κλπ.). Επίσης, περιλαμβάνονται όλα τα είδη σχεδίασης κλπ.).
 20. Επιχειρήσεις έκδοσης βιβλίων γενικά. Περιλαμβάνεται η έκδοση  κάθε είδους βιβλίων (Ελληνικών, Ξενόγλωσσων, Επιστημονικών, Παιδικών κλπ.).
 21. Εργαστήρια ή εμπορία τυροπιττών, σάντουιτς και συναφών ειδών (πώληση χονδρική – λιανική).
 22. Φαρμακείο.
 23. Ο επιτηδευματίας που πωλεί ηλεκτρονικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα (πώληση χονδρική – λιανική). Περιλαμβάνονται μόνο τα αναλώσιμα ανταλλακτικά και εξαρτήματα των ηλεκτρονικών ειδών – συσκευών (όπως Η/Υ,  ΗΙ – FI, τηλεοράσεων, βίντεο κλπ.). Δεν περιλαμβάνονται οι μπαταρίες όλων των ειδών.
 24. Υλικά ραπτικής και υποδηματοποιίας (πώληση χονδρική – λιανική). Περιλαμβάνονται οι επιτηδευματίες που πωλούν υλικά ραπτών όπως κουμπιά, κλωστές, αυτοκόλλητα, βάτες, διακοσμητικά, φερμουάρ  κλπ. (δεν  περιλαμβάνονται  τα  υφάσματα  γενικά και οι φόδρες). Επίσης περιλαμβάνονται υλικά υποδηματοποιίας όπως διακοσμητικά, αγκράφες κλπ. από οποιοδήποτε υλικό, όπως πλαστικό, μέταλλο, δέρμα, ύφασμα κλπ. (δεν περιλαμβάνονται, δέρματα, σόλες, τακούνια κλπ.).
 25. Έμπορος σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας (πώληση  λιανική  ή  κυρίως λιανική).  Περιλαμβάνονται  παντός   είδους  καρφιά,  βίδες, γωνίες, ταφ  και  λοιπά  συναφή, παντός  είδους  εργαλεία  χειρός  όπως  κλειδιά, τρυπάνια, κατσαβίδια, αγροτικά  εργαλεία κλπ. καθώς και τα είδη κυγκαλερίας (πόμολα, χερούλια, μεντεσέδες κλπ.) από οποιοδήποτε υλικό, όπως μέταλλο, πλαστικό, ξύλο. Δεν περιλαμβάνονται  εργαλεία ή μηχανήματα τα οποία  κινούνται με ρεύμα, πετρέλαιο, βενζίνη  κλπ. Επίσης  δεν  περιλαμβάνονται  τα  χρώματα, βερνίκια, στόκοι και λοιπά συναφή.
 26. Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
 27. Παλιοσίδερα, σίδηρος και παλαιά μέταλλα (σκραπ). Περιλαμβάνονται ο παλαιός σίδηρος και όλα τα μέταλλα σκραπ, επίσης όλα τα παλαιοσίδερα με οποιοδήποτε τρόπο και αν αγοράζονται και όλα τα παλαιά υλικά  κατεδαφίσεων (πόρτες, παράθυρα, κάγκελα κλπ.) περιλαμβανομένων και των μη μεταλλικών, λόγω συναφείας.
 28. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων   και  λοιπών  αυτοκινούμενων   μηχανημάτων (που αγοράζονται με το βάρος). Περιλαμβάνονται   τα  μεταχειρισμένα  ανταλλακτικά τα οποία αγοράζονται με το βάρος. Δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση που αυτά αγοράζονται, ως ανταλλακτικά με άλλη μονάδα μέτρησης (κατ’ είδος και τεμάχιο).
 29. Εμπορία ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική – λιανική). Στην έννοια του λιανοπωλητή ψιλικών περιλαμβάνονται και τα τσιγάρα, επειδή αποτελούν αναπόσπαστη δραστηριότητα του  καταστήματος  ψιλικών.  Αυτό όμως, δεν έχει εφαρμογή και στον χονδροπωλητή ή κατά κύριο λόγο χονδροπωλητή ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων. Έτσι, αν στην περίπτωση αυτή τα ακαθάριστα έσοδα από τσιγάρα ξεπερνούν το 50%, τότε ενεργείται απογραφή, τόσο για τα τσιγάρα όσο και για τα ψιλικά και τα ζαχαρώδη.
 30. Εμπορία παλαιών γραμματοσήμων και συναφών.
 31. Έμπορος ψιλικών – κλωστικών ραφής και πλεξίματος, νημάτων, εργοχείρων, κεντημάτων και συναφών ειδών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
 32. Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αφορά τους  αγρότες που  τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων, είτε  γιατί   δεν ανήκουν στο  ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.  των αγροτών, είτε γιατί έχουν μεταταγεί με δήλωσή τους στο από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο  κανονικό καθεστώς (άρθρο 41 παρ. 5, 6 και 7 του Ν. 2859/00). Ως  αγρότες  θεωρούνται  αυτοί, που ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις  που  προβλέπουν οι  διατάξεις των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 42 του Ν. 2859/00 όπως γεωργία,  κτηνοτροφία,  αλιεία, ιχθυοτροφία, δασοκομία,  μελισσοκομία κλπ.
 33. Παλαιοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). Περιλαμβάνεται ο έμπορος  παντός είδους παλαιών  αντικειμένων  όπως έπιπλα, αντίκες, διάφορα  σκεύη, βιβλία, είδη  οικιακής χρήσης, είδη ρουχισμού και λοιπά  συναφή  είδη  εμπορίας  του παλαιοπώλη. Δεν  περιλαμβάνεται η πώληση μεταχειρισμένων μηχανημάτων, εργαλείων με κίνηση, ηλεκτρονικών ειδών κλπ.
 34. Έμπορος μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης  και υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης (που αγοράζονται η πωλούνται με το βάρος).
 35. Έμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικώς (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
 36. Έμπορος αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς.
 37. Πρατήριο πώλησης προϊόντων καπνοβιομηχανίας.
 38. Έμπορος ωδικών πτηνών, μικρών ζώων, τροφών και  εξαρτημάτων αυτών, διακοσμητικών ψαριών, πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
 39. Έμπορος χρωμάτων, βερνικιών, στόκων και λοιπών συναφών (λιανικώς ή κυρίως λιανικώς).
 40. Κτηνιατρικά φαρμακεία.
 41. Κρεοπώλες (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
 42. Εκμεταλλευτής περιπτέρου.
 43. Πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές.