Χρεώνεται ο ΦΠΑ σε επιχείρηση άλλου κράτους μέλους, όταν η παροχή υπηρεσίας είναι εντός της χώρας.

Χρεώνεται ο ΦΠΑ σε επιχείρηση άλλου κράτους μέλους, όταν η παροχή υπηρεσίας είναι εντός της χώρας και με ποιόν συντελεστή εφόσον αφορά νησί με μειωμένο ΦΠΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ελληνική επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες (μεταφορά τουριστών με λεωφορεία) εντός της Ελλάδας, σε Ολλανδική επιχείρηση .Θα χρεώσει ΦΠΑ στο τιμολόγιο που θα εκδόσει στην Ολλανδική επιχείρηση και με ποιόν συντελεστή εφόσον είναι σε νησί με μειωμένο ΦΠΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14 του ΦΠΑ, ο τόπος παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών: α) είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το μέρος της διαδρομής που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το μέρος της διαδρομής που πραγματοποιείται εκτός του εσωτερικού της χώρας.

Το τιμολόγιο που εκδίδει η ελληνική επιχείρηση προς την αλλοδαπή, έχει ελληνικό ΦΠΑ. Η αλλοδαπή επιχείρηση, μπορεί να ζητήσει επιστροφή το ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1003/2010.

Όταν οι υπηρεσίες προσφέρονται σε περιοχή (νησιά) της παρ. 4 του άρθρου 30 του ΦΠΑ, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ κατά 30% εφαρμόζεται  εφόσον οι υπηρεσίες εκτελούνται υλικά στα συγκεκριμένα νησιά και ο υποκείμενος στο φόρο (ελληνική επιχείρηση) κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός, είναι εγκατεστημένος στα νησιά αυτά.