Διαδικασία Διακοπής Ελ Επαγγελματια

Ιδιαίτερη κίνηση υπάρχει στα τμήματα Μητρώου των εφοριών, το τελευταίο διάστημα, όπου προσέρχονται φορολογούμενοι κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών ή αλλιώς μπλοκάκια, για να «κλείσουν» τη επαγγελματική δραστηριότητα τους.

Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή όλης της διαδικασίας βήμα προς βήμα σχετικά με τη τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατομικών επιχειρήσεων και της παραπάνω κατηγορίας.

1. Αρχικά απαιτείται φυσική παρουσία με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή εξουσιοδοτημένο άτομο με εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Αστυνομία, στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ που υπάγεστε,
2. Συμπλήρωση του εντύπου Μ4. Η συμπλήρωση του εντύπου δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία, αφού αφορά προσωπικά στοιχεία και την αιτία της διακοπής όπου μπορείτε να αναγράψετε απλά «παύση εργασιών». Σημειώνουμε εδώ, ότι για να είναι εμπρόθεσμη η δήλωση διακοπής εργασιών η ένδειξη «Ημερ/νια Διακοπής», δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την ημέρα της επίσκεψης σας στη Δ.Ο.Υ, για τη δήλωση της διακοπής.
3. Το τμήμα μητρώου όπου κατατίθεται το έντυπο Μ4, ελέγχει τα στοιχεία και δίδει στον φορολογούμενο ένα έντυπο με το οποίο θα πρέπει να περάσει από τα τμήματα της Εφορίας (ορίζονται στο έντυπο που δίνει το Μητρώο) και να μαζέψει τις απαραίτητες υπογραφές,με τελευταίο το τμήμα του πρώην ΚΦΑΣ ή ΚΒΣ όπου αν έχετε -έστω και πλήρως χρησιμοποιημένα θεωρημένα(τρυπημένα) μπλοκ ή τιμολόγια κλπ- θα πρέπει να συμπληρώσετε το Έντυπο Β1(το βρίσκεται εδώ).
4. Στα τμήματα της Δ.Ο.Υ που θα «επισκεφτείτε»,είναι πιθανόν να περιλαμβάνεται και το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ,όπου μπορεί να ζητηθεί να συμπληρώσετε μια υπεύθυνη δήλωση του με τα παρακάτω δεδομένα : «ότι κατά την ημέρα αυτή η επιχείρηση δεν διαθέτει πάγια στοιχεία και η επιχείρηση επίσης ΔΕΝ διαθέτει επαγγελματικό αυτοκίνητο» όπως επίσης και «η επιχείρηση μου………. οδός…………ΑΦΜ……..Δ.Ο.Υ……….διακόπτει οριστικά την λειτουργία της στις ……….και στα στοιχεία & βιβλία της επιχείρησης που διέκοψα θα βρίσκονται επί της οδού……….»
5. Μετά το «πέρασμα» από τα τμήματα καταλήγετε και πάλι στο τμήμα Μητρώου, όπου γίνεται η διακοπή των εργασιών και λαμβάνετε τη σχετική Βεβαίωση Διακοπής.

Η διαδικασία που περιγράφουμε είναι απλή, αλλά θα σας συμβουλεύαμε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός επαγγελματία Λογιστή, με την έννοια ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν θέματα που να μην μπορείτε να χειριστείτε άμεσα ή να μην τα γνωρίζετε, κάτι που θα σημαίνει για εσάς καθυστέρηση και νέα επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ.

– Σε περίπτωση διακοπής Ατομικής επιχείρησης που χρησιμοποιούσε Ταμειακή μηχανή(ΦΤΜ) ή φορολογικό μηχανισμό, θα απαιτηθεί πριν την επίσκεψη σας στην Δ.Ο.Υ να καλέστε τεχνικό (από την εταιρεία που την προμηθευτήκατε) να κάνει ανάγνωση της μνήμης της και μετά να δηλώσετε τη διακοπή της ΦΤΜ στο taxis.
– Επίσης για την ΦΤΜ, θα χρειαστεί να κάνετε αυτοπαράδοση, γιατί είναι πολύ πιθανόν να σας ζητηθεί από το Τμήμα ελέγχου της Δ.Ο.Υ το σχετικό παραστατικό.

Εν κατακλείδι η διαδικασία της «Διακοπής των εργασιών» είναι σαφώς πιο πολύπλοκη από εκείνη της «Έναρξης Εργασιών», γίνεται αυθημερόν, φτάνει να είστε καλά προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι, και «οπλισμένοι» με υπομονή.