Αγρότες και Μισθώσεις Γαιων

Αγρότες : Ο υπολογισμός των ενοικίων και η μίσθωση σε είδος 
Απαντά ο Γιώργος Παπαδημητρίου, φοροτεχνικός, πρόεδρος ΣΕΕΛΦΟ Καρδίτσας, μέλος ΓΣ ΠΟΦΕΕ, γ.γ. ΓΕΟΦΙΝ, οικονομικός επόπτης ΕΒΕ Καρδίτσας

12 Οκτ 2016 – 09:31

 

Προσδιορισμός στο 3% της αντικειμενικής αξίας

Οπως έχει καταργηθεί ο αντικειμενικός τρόπος εισοδήματος των αγροτών, καταργήθηκε και ο πίνακας αντικειμενικών ενοικίων ανά νομό;

Ναι. Ο προσδιορισμός των ενοικίων γίνεται από 01.01.14 με υπολογισμό αξίας ενοικίων 3% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

Συνδυασμός εισοδημάτων

Επιτηδευματίας έχει επιχείρηση σούπερ μάρκετ, αλλά έχει και εισόδημα από αγροτικές καλλιέργειες. Είναι κάτω από 15.000,00€ έσοδα και δεν τηρεί βιβλία. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε με τις ΜΥΦ;

Επειδή για τα γεωργικά του εισοδήματα θεωρείται αγρότης του ειδικού καθεστώτος, θα συμπεριλάβει τα έξοδα της γεωργικής του καλλιέργειας, στη ΜΥΦ του 4ου 3μήνου, η οποία λειτουργεί επί του προκειμένου ως ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση, ενώ τα έσοδα από την αγροτική του δραστηριότητα δεν θα τα συμπεριλάβει στη ΜΥΦ εσόδων από τη δραστηριότητα του σούπερ μάρκετ.

Τι ισχύει για τη μίσθωση σε είδος

Σε περίπτωση μίσθωσης σε είδος, π.χ. 25% επί της παραγωγής, θα βάλω ενοίκιο την αξία του παραγόμενου 25% και θα το καταβάλλω στην τράπεζα;

Η καταβολή στην τράπεζα δεν προκύπτει ως υποχρέωση, όμως σε κάθε περίπτωση η αξία του παραγόμενου είδους σωστά αναφέρεται εδώ, θα πρέπει να αποτιμηθεί σε χρήμα και να καταβληθεί έχοντας θέση ενοικίου.

Τα μισθωτήρια υποβάλλονται στη ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά;

Μόνο για το 2014 (01.01.14 – 31.12.14) όλα τα μισθωτήρια έπρεπε να υποβληθούν ηλεκτρονικά έστω κι αν το τίμημα ήταν 0,01 ευρώ (ΠΟΛ.1013/07.01.14). Με την ΠΟΛ.1028/23.01.15, από 01.01.15 και μετά η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής δημιουργείται όταν το μίσθωμα είναι άνω των 80 ευρώ/μήνα για τα αστικά ακίνητα, ή άνω των 960 ευρώ/έτος για τα αγροτεμάχια. Διαχωρίζω το είδος της μίσθωσης, γιατί πουθενά δεν γίνεται μισθωτήριο για αγρό με ποσό ενοικίου ανά μήνα.

Η επαναφορά της απαλλαγής από την ηλεκτρονική υποβολή δεν επανέφερε αυτόματα και την υποχρέωση της υποβολής των συμφωνητικών στις ΔΟΥ. Ετσι, εάν έχουμε ένα μισθωτήριο για 10 στρέμματα με 50 ευρώ/στρέμμα/έτος = 500 ευρώ, δεν υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής, ούτε και υποβολής στη ΔΟΥ.