Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής.

[embeddoc url=”http://lloydharrisoncooper.gr/wp-content/uploads/ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΦΟΡ-ΕΝΗΜ.pdf” viewer=”google” width=100% height=930px]